Windmolens in Altena

Windmolens
Wijnand
Door Wijnand van der Hoeven op 14 februari 2023 om 09:57

Windmolens in Altena

Dat ook de ChristenUnie verbaasd is dat een bedrijf kansen ziet om een plan te ontwikkelen voor windturbines in Altena mag eerlijk gezegd worden. Maar wat ons nog meer verbaast, is de wijze waarop de meerderheid van de raad in de toekomst wenst om te gaan met duurzame energieopwekking waarbij windturbines worden gebruikt.

Het plan

Initiatiefnemer Edelweiss Renewables uit Voorburg wil, in samenwerking met grondeigenaren, tussen Hank en Dussen een aantal windturbines ontwikkelen. Daarnaast wordt gedacht aan energieopwekking via zonnepanelen en waterstof. De initiatiefnemer heeft zijn oog laten vallen op de locatie ten zuidwesten van Dussen ten noorden van het Noorder Afwateringskanaal.

Motie

Naar aanleiding van het bovengenoemde plan lag er de afgelopen week ineens een motie voor om voortaan geen ambtelijke en bestuurlijke tijd meer te besteden aan initiatieven die (mede) gekoppeld zijn aan duurzame energieopwekking waarbij windturbines worden gebruikt. Deze oproep vinden wij zeer onverstandig omdat je hiermee het kind met het badwater weggooit. De wethouder gaf ons op dit punt gelijk.

Nee!

Alleen maar nee roepen voegt ook niet zoveel toe: zelfs als je geen windmolens wilt, moet je elk plan uiteindelijk zorgvuldig beoordelen op wat het waard is. Daarbij moeten we ook concluderen dat een coalitieakkoord en een regionale energiestrategie geen bestemmingsplan zijn. Verschillende dossiers hebben ons de afgelopen jaren wel geleerd dat juridische zorgvuldigheid noodzakelijk is.

Wat vinden wij

De ChristenUnie schrijft de plannen niet direct af en is benieuwd hoe de initiatiefnemer wil samenwerken met de gemeente en de inwoners van Altena. Ook willen wij weten hoe hij denkt over het compenseren van omwonenden die mogelijk hinder zullen ervaren. Wij willen er ten slotte op wijzen dat door de houding van de raad ruimte voor nieuwe plannen rondom duurzame energie steeds kleiner wordt.

De ChristenUnie is van mening dat we de doelstellingen voor duurzame energie niet gaan oplossen met alleen zonne-energie en isolatiemaatregelen. Bij een goede samenwerking kan de overlast van windturbines beperkt worden en financieel voordeel opleveren voor de gemeenschap.

Wij hebben de motie samen met coalitiepartij Progressief Altena dan ook niet gesteund.

Labels: