Terugblik op thema-avond Perspectief en ruimte voor de boeren

thema-avond landbouw
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 5 december 2022 om 20:11

Terugblik op thema-avond Perspectief en ruimte voor de boeren

Landbouw, en vooral de toekomst daarvan, is een veel besproken onderwerp op dit moment. Veel boeren leven in onzekerheid over de toekomst van hun boerenbedrijf en de landelijke politiek slaagt er niet in om dit perspectief te bieden. Juist over dit perspectief voor de landbouw mochten we in Waardhuizen met ruim 50 inwoners praten. Onder de aanwezigen waren veel agrariërs, de direct betrokkenen, verder lokale politici, vertegenwoordigers van land- en tuinbouworganisaties en leden van onze partij.

Na de opening door de voorzitter Machiel Verdoorn en onze landbouwwoordvoerder Wijnand van der Hoeven, mocht melkveehouder Johannis de Lorm de avond beginnen. Met vele cijfers en analyses vertelde hoe hij tegen het huidige landbouwbeleid aankijkt en waarom het huidige beleid volgens hem niet eerlijk is. Hij riep de ChristenUnie op om te strijden voor een eerlijk landbouwbeleid.

Aansluitend mocht Hermen Vreugdenhil vanuit zijn perspectief als oud-statenlid van Noord-Brabant en directeur van Collectief Rivierenland iets vertellen. Aan de hand van voorbeelden schetste hij de problemen in het landbouwbeleid, maar toonde ook hoe Altena op het gebied van landbouw en natuurbeheer als voorbeeld kan dienen voor de rest van Nederland.

Afsluitend vond er een levendige discussie plaats onder de mensen die aanwezig waren. Er werden gevoelens over donkere wolken, maar ook directe gevoelde eigen bedreigingen voor de nabije toekomst onder woorden gebracht. Te midden van alle krimpscenario’s werden juist ook veel oplossingsrichtingen gehoord en was er ondanks de verschillen veel solidariteit met elkaar te beluisteren. Er werd een sterk beroep gehoord op de plaatselijke politiek om haar invloed te gebruiken naar de provincie en het rijk.

Als ChristenUnie Altena zullen we blijven luisteren naar de verhalen van de boeren in Altena. We zullen onverminderd doorgaan ons in te zetten voor een eerlijker landbouwbeleid. Bovendien vragen we bij het college, de provincie en de minister aandacht voor het unieke karakter van Altena, wat een eigen lokale aanpak vereist. Door de boeren als natuurlijke bondgenoot te zien en samen naar oplossingen te zoeken, kunnen we perspectief bieden aan de landbouw; iets waar deze sector al jaren naar snakt.

Labels: , ,