Kernpunten

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. De kern van onze boodschap is, het uitstralen en doorgeven van de liefde van God voor de wereld, voor Nederland, voor Werkendam. Hij roept ons op Hem lief te hebben en onze naaste als onszelf. Een prachtig uitgangspunt voor het bedrijven van politiek en het werken aan een rechtvaardige samenleving. Dit betekent in praktijk: zorg voor onze naaste, een eerlijke verdeling van lasten, een schild zijn voor de zwakken, en  verantwoord omgaan met de Schepping. De ChristenUnie pleit voor een collectieve rustdag: de zondag! Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons inspireren door de Bijbel.

Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8).

Voor open en eerlijke politiek
De ChristenUnie staat voor open en eerlijke politiek en is hierop aanspreekbaar. Zo is de ChristenUnie een betrouwbare partner in de samenwerking met alle partijen en buurgemeenten en heeft zij een open oor voor elke burger! Samen met de andere partijen wil zij het vertrouwen in de politiek terugwinnen!

Onze Kernpunten:

 • Wij staan voor een betrouwbare overheid die haar afspraken nakomt
 • Wekelijks inloopspreekuur bij de wethouders voor burgers en ondernemers
 • Betrekken van burgers bij ingrijpende projecten via dorpsraden of burgerinitiatieven

Ruimhartige zorg dicht bij huis
De ChristenUnie staat voor een gezonde samenleving, die oog en zorg heeft voor kwetsbare mensen. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Zorg moet dicht bij de mensen, informeel en met maatwerk. De ChristenUnie pleit voor ruimhartige zorg voor mensen die het echt nodig hebben!

Onze Kernpunten:

 • Bij regionale samenwerking moeten christelijke zorginstellingen mee blijven doen
 • Het bouwen van kangoeroewoningen ondersteunen
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet laagdrempelig en klantvriendelijk zijn
 • Ondersteunen belangrijke initiatieven zoals: kleding-, speelgoed- en voedselbank
 • Kerken / diaconieën betrekken bij zorgvraagstukken


Voor mooie bereikbare dorpen
De ChristenUnie hecht aan de bijzondere identiteit van iedere kern. Kernen met veel groen en water, de rustige en veilige woonomgeving. Goede bereikbaarheid van onze dorpen is heel belangrijk, dat betekent: goed onderhouden en veilige wegen, met zoveel mogelijk gescheiden fietspaden. Een goed OV in alle dorpen is onmisbaar.

Onze Kernpunten:

Leefbaarheid:

 • Bouw brede scholen in alle kernen met dorpshuisfunctie en bibliotheek
 • WoZoCo Sleeuwijk zo snel mogelijk realiseren
 • Behouden zwembaden Bijtelskil en Werkina
 • Onderzoeken of centrumplan B Dussen alsnog haalbaar is
 • Openhouden milieustraat Hank
 • Dijkteruglegging tussen Werkendam en Sleeuwijk zien te voorkomen
 • Aanpakken geluidsoverlast Dijkgraaf den Dekkerweg
 • Voldoende woningen voor starters, ouderen en mensen met een handicap in elke kern

Veiligheid:

 • Openhouden politiebureau Nieuwendijk
 • Verbeteren aanrijtijden hulpdiensten
 • Meer aandacht voor inbraakpreventie en politie zichtbaar op straat

Bereikbaarheid:

 • Busverbinding door de Werkense polder in Werkendam
 • Behouden verbinding Werkendam-Dordrecht via pont
 • Snelle aanpak A27 met ruimte voor de spoorverbinding Breda-Utrecht