Programma

Programma 2022-2026

SAMEN BOUWEN AAN ALTENA

De gemeente Altena bestaat ruim drie jaar na de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Deze eerste jaren van de nieuwe gemeente waren jaren van opbouw en vorming van een nieuwe organisatie en wennen aan een nieuwe manier van werken. We hadden hoge idealen en zagen kansen doordat we nu een grotere gemeente zijn geworden met meer mogelijkheden. Aan de andere kant hebben we ook gezien dat zo’n nieuwe start tijd nodig heeft. Daardoor zijn er ook zaken blijven liggen en is de dienstverlening nog niet optimaal. We zien dat het nog beter kan en moet: duurzamer en socialer. Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld en onze gemeente willen we ook de komende jaren samen bouwen aan Altena.

Het is nodig om nú de daad bij het woord te voegen.

Samen bouwen aan goed wonen, leren en werken
Gemeente Altena staat voor een grote opdracht als het om het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor haar inwoners gaat. Met de ruime kennis en ervaring van onze kandidaten willen we ons maximaal inzetten voor betaalbaar én duurzaam wonen voor alle leeftijden waarbij voldoende ruimte is voor de natuur. Een veilige en groene woonomgeving, goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid moeten zorgen voor een goed leefklimaat in Altena. Hier horen ook goede ontspanningsmogelijkheden op het gebied van sport, kunst- en cultuur bij.

Samen bouwen aan goede zorg voor elkaar
We streven naar een samenleving die voor elkaar zorgt, met de overheid als bondgenoot voor iedereen die iets extra’s nodig heeft. We willen als inwoners van Altena samen-redzaam zijn en oog hebben voor degene die buiten de boot dreigt te vallen. Omzien naar elkaar is een kracht van onze dorpskernen, waarbij het de taak van de gemeente is om goede en professionele zorg te organiseren voor hen die dat nodig hebben. Een persoonlijke benadering en maatwerk zijn hierbij nodig.

Samen bouwen aan een duurzame toekomst
We dragen zorg voor de plek waar we leven, wonen en bewegen en daarom zijn duurzame keuzes nodig. We zijn ons bewust van de groene omgeving waarin we leven: de schepping komt tot bloei dóór en vóór mensen. Daarom is het belangrijk dat het gemeentebestuur samen met haar inwoners zorgt voor een goede leefomgeving voor mens en dier. Er moeten op korte termijn stappen worden gezet om de energievoorziening in onze gemeente te verduurzamen, maar wél in samenspraak met haar inwoners.

Samen bouwen aan een dienstbare overheid
De ChristenUnie is ervan overtuigd dat een goed, eerlijk en betrouwbaar bestuur een belangrijke basis vormt voor een bloeiende samenleving waarin iedereen kan participeren. De gemeente moet goed bereikbaar en benaderbaar zijn voor al haar inwoners.

Bij ons werk in de gemeente en bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we ons laten inspireren door de Bijbel, het betrouwbare Woord van God. In Jeremia 29: 7 lezen we ‘Bid tot de Heer voor de stad, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’. Dat willen we als ChristenUnie Altena ook in de komende vier jaar weer van harte doen.

Doet u met ons mee?