Aanscherping visie op preventie drugs en overgewicht

drugs en gezondheid
cuprofiel.jpg
Door ChristenUnie Altena op 20 maart 2023 om 15:41

Aanscherping visie op preventie drugs en overgewicht

Vorige week heeft de gemeenteraad gestemd over het beleidskader vitaal leven in Altena. Als ChristenUnie Altena zijn wij blij met de nieuwe visie op een gezond en vitaal Altena. Echter was de ChristenUnie onaangenaam verrast door de passages in de ‘Visie vitaal Altena’ over drugsgebruik en overgewicht in de gemeente Altena. In de passages gaf het college aan dat men het overgewicht bij kinderen en het drugsgebruik in de gemeente Altena niet verder wilde laten groeien. Hiermee leek het college de handdoek in de ring te willen gooien als het gaat om het willen terugdringen van overgewicht en het gebruik van drugs in onze gemeente.

De ChristenUnie is nadrukkelijk van mening dat het gebruik van drugs actief moet worden ontmoedigd en teruggedrongen door middel van preventie, goede informatie en actieve steun voor mensen die willen stoppen/afkicken. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor de bestrijding van drugsoverlast wat wordt veroorzaakt door gebruik en handel.

Drugsgebruik is niet enkel een groot probleem voor de gezondheid van gebruikers maar heeft ook een enorme maatschappelijke impact. Daarnaast houdt drugsgebruik extreme criminaliteit in stand.

ChristenUnie raadslid Hennie Schermers geeft aan: “dat het visiedocument zo weinig ambitieus was op het gebied van drugspreventie en bestrijding viel ons als ChristenUnie behoorlijk tegen. De drugsproblematiek is in persoonlijke levens en in de samenleving enorm daar moeten we echt op ingrijpen!”.

Daarnaast zag de ChristenUnie ook graag de ambities over het terugdringen van overgewicht graag aangescherpt worden. Ook in deze passage stelde het college dat ze het percentage kinderen met overgewicht niet verder willen laten toenemen. Bij een streven naar een gezond en vitaal Altena is het juist ook belangrijk om te streven naar minder overgewicht.

Door middel van een amendement heeft de ChristenUnie samen met de andere partijen meer scherpte en ambitie gegeven aan het visiestuk. Dit amendement werd uiteindelijk door de hele raad ondersteund en aangenomen.

Labels: ,