Berichten geschreven door Anne Duizer

 1. 2.png
  Anne
  Door Anne Duizer op 5 juli 2023

  Bijdrage ChristenUnie kadernota: 'Bakens om koers te houden'

  'Koers houden'. Dat is de titel van de kadernota. Op zich is de ChristenUnie het hier van harte mee eens. Een betrouwbare overheid dient een vaste koers te varen waar de inwoners van Altena op kunnen vertrouwen. Een overheid die met alle winden meewaait hebben we niets aan. Maar ook een overheid die alleen haar eigen koers vaart is niet goed voor Altena.

  Lees verder

  Labels: ,

 2. Oudendijk
  Anne
  Door Anne Duizer op 23 november 2022

  ChristenUnie, CDA, VVD en AL zetten vraagtekens bij bedrijfsverzamelgebouw in Oudendijk

  ChristenUnie Altena, CDA, VVD en AL zijn door diverse bewoners van de Oudendijk benaderd met vragen over de plannen voor een nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw midden in Oudendijk. Enkele jaren geleden heeft een projectontwikkelaar deze grond gekocht en wil daar nu een bedrijfsverzamelgebouw bouwen voor 5 bedrijven. De omwonenden maken zich grote zorgen omdat de Oudendijk ter plaatse te smal is voor het extra verkeer van en naar dit nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw.

  Lees verder
 3. Bedrijventerrein Giessen
  Anne
  Door Anne Duizer op 20 oktober 2022

  ChristenUnie Altena heeft kritiek op bestemmingsplan bedrijventerrein Giessen

  Gisteren is door de gemeenteraad van Altena het bestemmingsplan vastgesteld voor de uitbreiding van industrieterrein De Rietdijk in Giessen. Helaas voelden wij ons als ChristenUnie Altena genoodzaakt tegen te stemmen. Niet omdat we niet willen dat dit bedrijventerrein wordt uitgebreid, maar vanwege het cliëntelisme op het gemeentehuis waardoor twee ondernemers op voorhand 60% van dit bedrijventerrein hebben kunnen claimen en de rest van de ondernemers die grond wil kopen wordt overgeleverd aan een projectontwikkelaar die de rest mag verkopen. Hiermee wordt op een ontoelaatbare wijze voorbij gegaan aan het gelijkheidsbeginsel waar een gemeente aan is gehouden.

  Lees verder
 4. Gemeentehuis
  Anne
  Door Anne Duizer op 1 juni 2022

  Bijdrage ChristenUnie Altena over bestuursakkoord 2022-2026

  ‘Wij nodigen iedereen uit om samen met ons te bouwen aan ons mooie Altena’. Met deze worden eindigt de proloog uit het nieuwe bestuursakkoord. Mooie woorden. Samen bouwen aan Altena, het motto van de ChristenUnie tijdens de verkiezingscampagne.

  Laat ik vooropstellen dat wij blij zijn dat u blijkbaar ons verkiezingsprogramma goed hebt gelezen en ter harte hebt genomen. Alleen erg jammer dat de ChristenUnie niet serieus de kans heeft gekregen deel te nemen aan de coalitie. Wij hebben niet het idee dat de inhoud leidend is geweest in de formatie. Hopelijk gaat dit een volgende keer beter. Maar zolang u naar ons blijft luisteren houden wij hoop. En ook wij tellen hierin onze zegeningen.

  Lees verder

  Labels:

 5. Groepsfoto kandidaten klein
  Anne
  Door Anne Duizer op 16 maart 2022

  Stem ChristenUnie Altena

  Beste lezer,

  Vandaag zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. ChristenUnie Altena hoopt met uw steun ook de komende vier jaar weer aan de slag te gaan met belangrijke onderwerpen. In deze campagne hebben we ons toegespitst op vier belangrijke kernpunten.

  • Samen bouwen aan goed wonen, leren en werken
  • Samen bouwen aan goede zorg voor elkaar
  • Samen bouwen aan een duurzame toekomst
  • Samen bouwen aan een dienstbare overheid
  Lees verder

  Labels:

 6. Bedrijventerrein Giessen
  Anne
  Door Anne Duizer op 28 februari 2022

  ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over bedrijventerrein Giessen

  Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het nieuwe bestemmingsplan voor de uitbreiding van het industrieterrein De Rietdijk te Giessen heeft ChristenUnie Altena schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

  Lees verder
 7. Avond wonen.jpg
  Anne
  Door Anne Duizer op 29 oktober 2021

  Terugblik op thema avond over wonen

  Afgelopen woensdagavond hebben we een mooie thema avond gehad waarin we met betrokken inwoners van Altena hebben gesproken over de kansen die er zijn op het gebied van woningbouw in Gemeente Altena.
  Natuurlijk zijn er zorgen, zoals de grote toeloop van woningzoekenden vanuit de randstad, de alsmaar stijgende woningprijzen, de druk op de groene ruimten in onze dorpen, de beperkingen vanuit wet- en regelgeving, de stroperigheid bij woningsplitsing etc. Punten waar raad en college mee aan de slag moeten.
  Lees verder

  Labels: