Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Uitnodiging ledenvergadering ChristenUnie Altena

wervingdonderdag 30 augustus 2018 23:37 Hierbij wordt u (lid of sympathisant) van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de ledenvergadering van de afdeling Altena op woensdag 19 september 2018 in het bijgebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Waardhuizen (adres: Waardhuizen 24). Aanvang 20.00 uur. lees verder

‘ChristenUnie komt met veelzijdige kieslijst voor Altena’

kieslijstmaandag 25 juni 2018 09:51 Waardhuizen - De ChristenUnie Altena presenteerde afgelopen week haar volledige kieslijst voor de herindelingsverkiezingen van 21 november aanstaande. Het bestuur is verheugd dat een brede groep mensen uit Altena bereid is zich als kandidaat beschikbaar te stellen. De top 10, aangevoerd door Wijnand van der Hoeven, werd eerder al wereldkundig gemaakt. lees verder

CU presenteert top 10 kieslijst herindelingsverkiezingen.

CU1vrijdag 16 maart 2018 16:11 Tijdens de ledenvergadering van woensdag 15 maart jl. is de top 10 van ChristenUnie kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november 2018 vastgesteld. Wijnand van der Hoeven, op dit moment wethouder in de gemeente Aalburg, is met unanieme stem verkozen tot lijsttrekker. Op plaats twee staat Marjan van der Meij - Schouten uit Woudrichem. lees verder

Uitnodiging ledenvergadering ChristenUnie Altena

wervingmaandag 12 maart 2018 11:09 Hierbij nodigen wij u, leden, sympathisanten en andere geïnteresseerden van harte uit de ledenvergadering van donderdag 15 maart aanstaande. Tijdens deze vergadering zullen we de top 10 van de ... lees verder

Doe snel wat aan de belabberde onderhoudsstaat Iris Vlinderpad.

halfverhardingvrijdag 23 februari 2018 09:28 Het Iris Vlinderpad ligt er anderhalf jaar na de aanleg allerbelabberdst bij. Progressief Altena en de ChristenUnie roepen de gemeente op het fietspad op zo snel mogelijk te herstellen. “Voor ons komt dit helaas niet als verrassing. Bij de bespreking in 2014 is al voorspeld dat dit zou gebeuren wanneer het college vasthield aan de toepassing van een halfverharding in plaats van volwaardig asfalt”, aldus Christian Alderliesten. lees verder

ChristenUnie Altena kijkt met vertrouwen uit naar verkiezingen van november!

Bestuur ChristenUnie Altena (klein)maandag 15 januari 2018 12:06 Waardhuizen - Afgelopen donderdag 11 januari jl. hebben de leden van de ChristenUnie kiesverenigingen Aalburg, Werkendam en Woudrichem zich unaniem uitgesproken voor de oprichting van nieuwe ChristenUnie afdeling Altena. Aansluitend werd het ook een nieuw afdelingsbestuur gekozen dat onder leiding van oud-raadslid Machiel Verdoorn (1994 tot 2014) verder gaat met de werkzaamheden richting de verkiezingen van D.V. 21 november. lees verder

Uitnodiging oprichtingsvergadering ChristenUnie Altena

altena_gemeente_fictief_plaatsnaambord_kopiedonderdag 04 januari 2018 10:53 Beste leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de oprichtingsvergadering van CU Altena op DV 11-01-2017.

Op deze avond zal tevens de opheffing van afdeling Aalburg plaatsvinden. lees verder

Uitnodiging kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing nov 2018

wervingdinsdag 02 januari 2018 11:03 Wilt u meewerken aan een zichtbare en sterke ChristenUnie in de nieuwe gemeente Altena? Als uw antwoord hierop JA is, dan nodigen wij u uit, om een brief of korte mail te sturen naar de selectiecommissie van ChristenUnie Altena (i.o). Met als doel om een goed resultaat te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van onze nieuwe gemeente in november 2018. lees verder

ChristenUnie succesvol met moties bij Kadernota

raadszaalvrijdag 07 juli 2017 09:00 Dinsdag 4 juli was een van de belangrijkste vergadering van het politieke jaar, namelijk de bespreking van de jaarrekening en de Kadernota. In de jaarrekening valt te zien wat er terecht is gekomen van de plannen van afgelopen jaar en hoeveel geld er te kort is, of over is. Tot onze verbijstering bleek er een overschot van 2 miljoen te zijn! De ChristenUnie vindt dit Jojo- beleid en niet uit te leggen aan burgers. Vorig jaar immers werden er forse bezuinigen aangekondigd en werden de zwembaden met sluiting bedreigd, nu blijkt er heel veel geld overgebleven te zijn. De ChristenUnie wil een gezond, helder en transparant meerjarenbeleid, zodat we niet van te kort naar overschot gaan of andersom. lees verder

Klaar voor de start

startvrijdag 07 april 2017 20:00 Dinsdag 28 maart jl. hebben we als ChristenUnie fracties ingestemd met het uitvoeren van een vooronderzoek naar de haalbaarheid van een sportaccommodatie voor de Altena Road Runners en de Hockey vereniging in oprichting. Vooruitlopend op de nieuwe gemeente Altena hebben we als ChristenUnie fracties van Aalburg, Werkendam en Woudrichem gezamenlijk opgetrokken. Dit heeft geleidt tot een eensluidend besluit in de 3 gemeenten. lees verder

ChristenUnie plakt als eerste verkiezingsposter in Altena

IMG_1870maandag 30 januari 2017 20:29 Zaterdagmiddag was het kandidaat Kamerlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) die de eerste poster plakte op de nog lege verkiezingsborden in Altena. De posters van de ChristenUnie hangen er nog wat eenzaam bij, maar dat zal waarschijnlijk niet lang duren. De partij was naar goed gebruik als eerste, de rest volgt ongetwijfeld binnenkort. lees verder

JOP aan Werkina is geen oplossing

JOPzaterdag 24 september 2016 10:28 De ChristenUnie maakt zich zorgen over het plan een JOP (Jongerenontmoetingsplaats) neer te zetten aan de Werkina. Naar de mening van de ChristenUnie is het college aan het dweilen met de kraan open. Het verschuift de problemen van de ene plek naar de andere plek: de Dokvijver voldoet niet, de Richter voldoet niet. Dan nu maar de Werkina? lees verder

Bijdrage begrotingsbehandeling 10 november 2015

poster 4vrijdag 27 november 2015 23:49 Enkele jaren geleden heeft de ChristenUnie fractie gepleit voor het voeren van een Jozefeconomie: zorgvuldig omgaan met rijkdom, om in jaren van krapte te kunnen voorzien in de behoeften van het volk, hen te voeden en kwetsbaren te ondersteunen. Jozef deed dat niet enkel voor zijn eigen volk. Ook voor de volkeren van buiten. Daarmee liet Jozef zien dat dit door God gestuurde beleid ook ten goede mag komen aan omliggende volkeren. lees verder

Gemeente Werkendam gaat onverantwoord om met financiële tegenvallers

geld1woensdag 23 september 2015 15:06 “De tering naar de nering zetten” is een bekend spreekwoord, waarbij meestal wordt bedoeld dat 'we broekriem even moeten aanhalen'. Het wordt dus gebruikt in situaties waarin er om wat voor reden dan ook (tijdelijk) minder geld in kas is. Helaas kent het college van Werkendam dit gezegde niet, want men gaat maar door met het uitgeven van geld aan dure (sport)projecten, terwijl de kas echt leeg is. lees verder

Weer natte voeten: eerst denken, NU doen!

zandzakkendinsdag 08 september 2015 10:42 Na de zware stortbuien van de afgelopen dagen is de schade duidelijk zichtbaar: bijna overal in gemeente Werkendam zijn er meldingen van ondergelopen kelders, water in de gang of keukens die blank... lees verder

ChristenUnie vraagt om transparantie en goed managment ROB

Gelddonderdag 18 juni 2015 19:44 De Werkendamse gemeenteraad is op z’n zachtst gezegd niet blij met de ontwikkelingen rondom het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf, kortweg het ROB. lees verder

ChristenUnie maakt zich zorgen over verliezen op het ROB.

Geldmaandag 01 juni 2015 12:11 ChristenUnie Werkendam maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de verliezen op het Regionaal ontwikkelbedrijf. Het ontwikkelbedrijf kan nu al niet meer aan haar verplichtingen voldoen ... lees verder

CU vraagt om meer openheid personeelsbeleid gemeente Werkendam

massavrijdag 29 mei 2015 14:41 De ChristenUnie fractie heeft middels een ‘Artikel 35 procedure’ aan het college van Werkendam gevraagd de gemeenteraad op een transparante wijze te informeren over het door de gemeente gevoerde personeelsbeleid. Het gaat de ChristenUnie specifiek om getroffen ontslagregelingen, maatwerkafspraken bij beëindiging dienstverband en financiële verantwoording van de loonkosten. lees verder

Geen sloop maar renovatie sporthal de Crosser

crosserwoensdag 13 mei 2015 12:38 Al geruime tijd zet de ChristenUnie zich in voor het behouden en renoveren van sporthal de Crosser in Werkendam. Waar een meerderheid van de partijen voorheen voorstander was van sloop en nieuwbouw pleit ChristenUnie raadslid Hennie Schermers voor het meest duurzame en financieel realistische alternatief. lees verder

Bezuiniging op wegenonderhoud gemeente Werkendam teruggedraaid.

wegbloemdinsdag 12 mei 2015 20:31 De bezuiniging van het college op het onderhoudsniveau van de wegen in Werkendam wordt teruggedraaid. Dat was de uitkomst van de commissie vergadering waarin de gevolgen van het verlagen van het onderhoudsniveau aan de orde kwamen. lees verder

Provincie moet veerverbindingen over de Merwede blijven ondersteunen.

veermaandag 11 mei 2015 19:37 De provincie Brabant moet de veerverbindingen over de Merwede blijvend ondersteunen. “De bijdrage van de provincie in de opstartfase is succesvol gebleken. Er is een robuust en goedwerkende veerverbindingen netwerk gegroeid dat een volwaardige plaats verdient in het Brabantse openbaar vervoersnetwerk,” aldus het ChristenUnie-SGP Statenlid Hermen Vreugdenhil. lees verder

ChristenUnie Werkendam: twijfels over drugsbeleid

vondsten-drugsafval-meer-dan-verdubbeld1389626165-584x340vrijdag 24 april 2015 15:29 ChristenUnie Werkendam heeft twijfels over de uitvoering van het drugsbeleid in de eigen gemeente. In een brief aan het college van B en W van Werkendam vraagt de fractie om opheldering. lees verder

ChristenUnie wil vaart achter renovatie Crosser

crosservrijdag 24 april 2015 15:22 De ChristenUnie in Werkendam is bang dat een grootschalige renovatie van sporthal De Crosser in Werkendam niet meer zo hoog op het takenlijstje van het college van B&W staat. lees verder

ChristenUnie-SGP haalt zetel in Noord-Brabant, hartelijk dank!

kaartdonderdag 19 maart 2015 12:35 Met 16761 stemmen heeft ChristenUnie-SGP na vier jaar van afwezigheid weer een zetel behaald in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Wij zijn blij en dankbaar met dit resultaat. Een kort woord van Lijsttrekker Hermen Vreugdenhil en Arie van Loon, de nummer twee op de kieslijst. lees verder

Tien redenen om vandaag ChristenUnie-SGP te stemmen!

cu_sgp_brabantwoensdag 18 maart 2015 10:00 Elke stem telt vandaag. Het is erg belangrijk dat u op de ChristenUnie-SGP gaat stemmen. Waarom dit zo belangrijk is? In dit bericht tien redenen. lees verder

Lokale SGP en ChristenUnie ondertekenen economisch manifest Altena.

manifest1vrijdag 06 maart 2015 19:58 Bij transportonderneming van Wijk in Giessen hebben o.a. het Tweede Kamerlid Carola Schouten en lijsttrekker voor de provinciale ChristenUnie-SGP Hermen Vreugdenhil het economisch manifest Altena ondertekend. Hiermee geven zij aan dat ze zich zowel in Den Haag als in Den Bosch in te zetten op de belangrijke economische vraagstukken in Altena. lees verder

Geef gemeenten meer invloed op buurtbus

buurtbuswoensdag 04 maart 2015 11:49 ChristenUnie-SGP wil dat gemeenten meer te zeggen krijgen over het buurtbusvervoer in de eigen gemeente. De rol van gemeenten is nu zeer beperkt omdat openbaar vervoer een taak is van de provincie. ChristenUnie-SGP Noord Brabant wil dat dit gaat veranderen. lees verder

24 februari regioavond ChristenUnie-SGP Brabant

flyer 24-2 altenadonderdag 19 februari 2015 14:31 Op D.V. 24 februari aanstaande organiseert de ChristenUnie-SGP Noord-Brabant in aanloop naar de verkiezingen voor de provinciale staten een campagneavond met landelijke allure. De hoofdsprekers van deze avond zijn namelijk Peter Schalk en Roel Kuiper. Peter Schalk is lijsttrekker voor de Eerste Kamer namens de SGP, Roel Kuiper is senator in diezelfde kamer voor de ChristenUnie. Beiden spreken onder andere over de rol van de Eerste Kamer en het belang van de provinciale verkiezingen in dit kader. lees verder

Geef boeren de ruimte in het land van Heusden en Altena!

busaltenavrijdag 06 februari 2015 19:44 Het leven is goed in Altena. En dat is voor een belangrijk deel te danken aan onze agrariërs. Ondernemers die met oog voor de omgeving waarin ze werken ons landschap mooi houden. Bedrijven met een sterke band met de bevolking. Dankzij onze agrariërs springen wij in het voorjaar massaal op de fiets om in de polders, de Oostwaard of rond het Pompveld te genieten van de tureluur, de kievit en de patrijs. Wij zijn trots op onze agrariërs in Altena waardoor we kunnen genieten van een prachtig open agrarisch landschap. En dat willen we zo houden! lees verder

ChristenUnie Zorgpluim voor vrijwilligers maaltijdservice

zorgpluimvrijdag 30 januari 2015 15:23 Hermen Vreugdenhil en Arie Slob hebben woensdagmiddag 28 januari jl. de Zorgpluim uitgereikt aan de vrijwillige maaltijdbezorgers in Werkendam. Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP voor de Provinciale Statenverkiezingen: “Met de Zorgpluim willen wij vrijwilligers in het zonnetje zetten voor hun enorme bijdrage aan de zorg voor elkaar.” lees verder

ChristenUnie – SGP Brabant stelt kandidatenlijst vast PS-Verkiezingen 2015

15 004 FotoHoncoop_8170Adinsdag 09 december 2014 18:24 Afgelopen week heeft de ChristenUnie – SGP Brabant tijdens haar ledenvergaderingen de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. De gezamenlijke lijst ChristenUnie-SGP zal aangevoerd worden door ... lees verder

“Geef bewoners Sleeuwijksedijk snel duidelijkheid.”

sleeuwijksedijkdinsdag 18 november 2014 20:32 Met bovenstaande woorden riep ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber minister Schultz op om de dijkverlegging van de Sleeuwijksedijk definitief van tafel te halen. "Wat de ChristenUnie betreft gaat zowel de dijkverlegging als de ruimtelijke reservering van tafel", aldus het Kamerlid. lees verder

Bijdrage CU algemene beschouwing - Laat de Werkendamse samenleving tot bloei komen.

bijbel geldmaandag 17 november 2014 20:14 Algemene beschouwing van de ChristenUnie fractie bij de begrotingsbehandeling. In Psalm 72 houdt Salomo de overheid een spiegel voor. “Laat de koning rechtvaardig over uw volk regeren en zuiver ... lees verder

Wegbezuinigen maaltijdbezorging desastreus voor zorgbehoevende ouderen.

maaltijddinsdag 04 november 2014 12:50 Vandaag ben ik op pad geweest met de vrijwilligers van de maaltijdbezorging in Hank. Groot respect voor de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Tegelijkertijd werd me wel heel duidelijk welke meerwaarde de maaltijdbezorging heeft voor onze zorgbehoevende ouderen. Voor velen van hen is de bezorging essentieel om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd maken de bezorgers tijdens hun ronde een praatje met de ouderen en pikken daarmee al vroeg signalen op. lees verder

Recht zegeviert in zaak Potters!

Rechtbankdinsdag 28 oktober 2014 08:59 Met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 23 oktober kan de ChristenUnie dankbaar constateren dat er recht gedaan wordt in de zaak Potters. Een uitspraak die niet enkel Jan Potters vrijpleit, maar waarin de rechter zich ook hard uitspreekt over de handelswijze van het college in deze zaak. ‘Het college was niet bevoegd tot het primair aan dhr. Potters opgelegde strafontslag’ aldus de Raad ‘en dient een nieuwe beslissing te nemen op het bezwaar tegen het ontslagbesluit’. De rechter laat in haar uitspraak geen spaan heel van het handelen van de gemeente in deze zaak.
Een klip en klare uitspraak waarvoor allereerst onze felicitatie uitgaan naar Jan en Jenny. Jan heeft de moed en de kracht gehad om tot het laatste toe door te vechten om het recht te laten zegevieren. lees verder

Hermen Vreugdenhil lijsttrekker provinciale ChristenUnie-SGP

Hermendonderdag 23 oktober 2014 16:50 Hermen Vreugdenhil zal bij de Statenverkiezingen in 2015 opnieuw lijsttrekker zijn voor de lijstcombinatie ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant. Dat hebben beide partijen in een verklaring bekendgemaakt. Hermen Vreugdenhil was eerder al tot de Statenverkiezingen in 2011 vertegenwoordiger voor beide partijen. Op dit moment is Hermen Vreugdenhil fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Werkendamse gemeenteraad. Hij is volgens de beide besturen de aangewezen persoon om het Statenwerk voor de partijen op te bouwen. lees verder

Uitnodiging Ledenvergadering ChristenUnie Brabant

uitnodigingskaart-vrolijke-strependonderdag 23 oktober 2014 10:00 Volgend jaar mogen we in maart weer samen naar de stembus voor de provinciale statenverkiezing van 2015. Het is goed om samen op deze verkiezingen voor te bereiden. Daarom nodigen we u van harte uit voor de ledenvergadering van zaterdag 15 november in klooster Marienkroon in Nieuwkuijk. We willen de vergadering om 15.00 uur openen. lees verder

Wat mag ‘integriteit’ kosten?

naamlooswoensdag 24 september 2014 12:07 Vol verbazing heeft de ChristenUnie-fractie kennis genomen van de enorme kosten die de gemeente Werkendam heeft gemaakt voor het totale proces in de zaak Potters. Meer dan een kwart miljoen tot nu toe en dan zijn de interne uren niet eens meegerekend. Bedragen die de vraag oproepen wat met dit geld allemaal voor goeds gedaan had kunnen worden voor de Werkendamse samenleving. Bedragen die je de vraag doen stellen of dit de juiste weg is om arbeidsconflicten te beslechten. lees verder

Voorzitterswissel bij ChristenUnie Werkendam

Hennievrijdag 29 augustus 2014 11:04 Vanaf maart 2010 is Hennie Schermers van Elderen fractievoorzitter en raadslid voor de ChristenUnie in Werkendam. Per 1 september heeft zij een nieuwe baan als directeur van de basisschool in Waardhuizen. lees verder

Coalitie Werkendam weigert openbaar debat

gemeentehuisdinsdag 17 juni 2014 10:36 “Onfatsoenlijk en ondemocratisch” noemen Hennie Schermers van de ChristenUnie en Corine Verweij van Progressief Altena het wegblijven van de fracties van CDA, LB en SGP bij de extra vergadering over de geklapte Altena-samenwerking op Personeel en Organisatie. “Natuurlijk, het mag volgens de regels. Maar de coalitiepartijen hadden toch wel het fatsoen kunnen opbrengen om in het openbaar uit te leggen waarom er anders tegen de gang van zaken aangekeken wordt dan wij doen?” lees verder

CU en PA willen actie om samenwerking Altena vlot te trekken.

Kaart Altenadinsdag 29 april 2014 21:20 Afgelopen raadsvergadering werden de fracties van Progressief Altena en ChristenUnie monddood gemaakt door de nieuwe coalitie in Werkendam. De CU en PA wilden graag vragen stellen en een motie indienen over het stopzetten van de bestuursopdracht Personeel en Organisatie. De coalitie bepaalde staande de vergadering dat hierover niet gesproken mocht worden. lees verder

Transparantie over besluit regionaal bedrijven terrein gewenst!

RBTdinsdag 15 april 2014 10:00 Op 31 maart jl. werd de ChristenUnie fractie onaangenaam verrast door een opmerkelijk artikel in het AD. Wethouder de Jong geeft hierin aan de realisatie van het RBT vijf jaar uit te stellen en laat weten dat er 3,6 miljoen aan opbrengsten afgeboekt moet worden. Van overleg met de buurgemeenten Woudrichem en Aalburg lijkt geen sprake. lees verder

Uitslag verkiezingen Werkendam wordt niet serieus genomen

henniewoensdag 02 april 2014 10:47 ChristenUnie Werkendam is zeer teleurgesteld in de keuze van Lokaal Belang om door te gaan met de huidige coalitie. De verkiezingsuitslag liet een grote winst zien voor ChristenUnie en Lokaal Belang. In zo’n geval is het gepast om als twee winnaars minimaal samen in gesprek te gaan om de mogelijkheden tot een samenwerking te verkennen. Dat is open en eerlijke politiek. lees verder

Afscheidswoorden van raadslid Machiel Verdoorn

machiel lintjewoensdag 26 maart 2014 20:47 Tijdens een speciale raadsvergadering hebben we officieel afscheid genomen van voormalig fractievoorzitter en raadslid Machiel Verdoorn. Warme woorden vielen hem ten deel. Van burgemeester Breuer, verschillende politieke collega's en uiteraard van fractievoorzitter Hennie Schermers. Tevens werd Machiel benoemd als lid in de Orde van Oranje Nassau. Machiel was sinds 1994 raadslid voor de gemeente Werkendam waarvan tot 2010 als fractievoorzitter. De eerste 2 periodes namens de RPF en na de fusie met de GPV voor de ChristenUnie. Machiel Verdoorn zal de komende tijd betrokken blijven bij de lokale ChristenUnie fractie. lees verder

ChristenUnie zetel Hermen Vreugdenhil naar Henrico Bassie

henrico-hermendinsdag 25 maart 2014 22:29 Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft de ChristenUnie voor het eerst drie zetels behaald. Dat houdt in, dat er ook een raadszetel bestemd is voor Hermen Vreugdenhil, de nummer twee van de ChristenUnie lijst. Omdat hij echter nog wethouder in Aalburg is, mag hij wettelijk gezien zijn zetel niet innemen. Daarvoor komt de nummer vier van de lijst in aanmerking: dhr. Henrico Bassie. lees verder

ChristenUnie behaalt hoogste verkiezingsresultaat ooit

kiezers+bedankt+kleinmaandag 24 maart 2014 21:24 Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart jl. behaalde de ChristenUnie haar hoogste verkiezingsresultaat ooit. Bijna 1600 stemmers kozen voor de ChristenUnie. De ChristenUnie is al jaren de kleinste partij in de Werkendamse gemeenteraad maar gaat met dit resultaat van 2 naar 3 zetels en mag (nipt) de rode lantaarn overdragen. Lijsttrekker Hennie Schermers laat weten zeer dankbaar en gelukkig te zijn met het resultaat. lees verder

CU stelt vragen over dreigende verhuizing speelgoedbank.

speelgoedbankmaandag 24 maart 2014 20:30 De ChristenUnie Werkendam is verontrust over de berichten dat Speelgoedbank Altena gehuisvest in de oude garage van van Andel in de Oude Es van Sleeuwijk moet verhuizen. De speelgoedbank heeft van de gemeente te horen gekregen dat ze voor week 20 van dit jaar uit het pand moeten zijn, omdat de garage op termijn gesloopt op gaat worden. lees verder

ChristenUnie presenteert actieplan zorg

actieplan zorgmaandag 17 maart 2014 22:13 De ChristenUnie komt in heel Nederland met het actieplan "Uw zorg is onze zorg". Lijsttrekker Hennie Schermers heeft namens ChristenUnie Werkendam het actieplan ondertekend. Wijnand van der Hoeven is stellig: “ De ChristenUnie pleit voor ruimhartige zorg, zorg moet dicht bij de mensen, informeel en met maatwerk. We nooit vergeten dat zorg over mensen gaat dit moet centraal blijven staan nu veel zorgtaken naar de gemeente gaan.” lees verder

Interview - Hennie staat voor open en eerlijke politiek.

Henniemaandag 17 maart 2014 21:00 In het kader van zijn opleiding hield Tim Thijs Ketting (student journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede) een uitgebreid interview met onze lijsttrekker Hennie Schermers. Een interview over het plattelandsleven, het verbeteren van de wereld en over de motieven van politiek bedrijven. lees verder

Uitnodiging bezinnings- en gebedsbijeenkomst

kerkjemaandag 17 maart 2014 14:37 De verkiezingscampagne voor de komende gemeenraadsverkiezingen loopt ten einde. Velen zijn daarin namens de ChristenUnie Werkendam actief bezig geweest. Dank en waardering daarvoor. Als ChristenUnie zijn we een partij die zijn inspiratie voor zijn handelen vindt in Gods Woord. We beseffen daarom terdege dat alles wat de afgelopen periode gedaan mocht worden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen niet uit eigen kracht gebeurde. lees verder

Geef geloof een stem + filmpje

poster 4woensdag 12 maart 2014 11:45 De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan maar waar staat de ChristenUnie nu eigenlijk voor? Vorige week hebben we aan de hand van een aantal thema's inhoudelijk gekeken naar een diverse belangrijke onderwerpen zoals zorg, transparante politiek en leefbare dorpen! In dit filmpje zal onze lijsttrekker Hennie Schermers iets vertellen over onze identiteit en wat onze motivatie is om actief deel te nemen aan de Werkendamse politiek. lees verder

Bezoek ChristenUnie aan Buurtzorg: 'Keuzemogelijkheid handhaven'

buurtzorgdinsdag 11 maart 2014 23:10 Afgelopen zaterdag brachten de ChristenUnie een werkbezoek aan Buurtzorg Werkendam en Sleeuwijk. Buurtzorg is een organisatie voor verpleging en verzorging thuis. Het mooie aan deze organisatie is dat ze maatwerk zoeken waarbij zorg wordt toegespitst op de zorgvraag van de cliënt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wat de cliënt nodig heeft, maar ook ondersteuning voor de mantelzorger en familie. lees verder

Raadsbrede steun voor amendement tegen dijkteruglegging.

kerkjedinsdag 11 maart 2014 11:52 Tijdens de extra raadsvergadering van 10 maart jl. onderstreepte de volledige gemeenteraad nogmaals dat dijkteruglegging voor de Sleeuwijksedijk geen optie is. Het amendement geschreven op initiatief van de ChristenUnie (met steun van Lokaal Belang en PvdA) werd tijdens de avond ook ondertekend door het CDA en de SGP waarmee er een unaniem en krachtig nee klonk tegen de gevreesde plannen. lees verder

Voor mooie bereikbare dorpen + filmpje

blok1zaterdag 08 maart 2014 17:22 De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan maar waar staat de ChristenUnie nu eigenlijk voor? Elke drie dagen zoomen we in op één van onze thema's! Het derde onderwerp is: "Voor mooie bereikbare dorpen..." Naast een korte toelichting en een aantal kernpunten presenteren onze kandidaten Wim Holster en Hennie Schermers het onderwerp in een ongeveer 1 minuut durend filmpje. lees verder

Ruimhartige zorg dicht bij huis + filmpje

ruimhartige zorgwoensdag 05 maart 2014 10:40 De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan maar waar staat de ChristenUnie nu eigenlijk voor? Elke drie dagen zoomen we in op één van onze thema's! Het tweede onderwerp is: "Ruimhartige zorg dicht bij huis..." Naast een korte toelichting en een aantal kernpunten presenteren onze kandidaten Henrico Bassie en Hennie Schermers het onderwerp in een ongeveer 1 minuut durend filmpje. lees verder

Cabaret Rob Favier in jongerencentrum de Pomp…

rob faviermaandag 03 maart 2014 10:31 Op zaterdag 8 maart komt liedjesschrijver / zanger / entertainer Rob Favier naar Almkerk om een optreden te verzorgen in jongerencentrum de Pomp. Favier is van jongs af aan opgegroeid met muziek. Hij trok op zijn achttiende al door Europa met een fulltime band. Hierna begon hij aan de studie theologie die hij met succes afrondde. lees verder

Voor open en eerlijke politiek + filmpje

open en eerlijke politiekzaterdag 01 maart 2014 19:18 De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan maar waar staat de ChristenUnie nu eigenlijk voor? Elke drie dagen zoomen we in op één van onze thema's! We trappen de reeks af met het onderwerp: "Voor open en eerlijke politiek..." Naast een korte toelichting en een aantal kernpunten presenteren wij het onderwerp in een ongeveer 1 minuut durend filmpje. lees verder

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (CU) bezoekt Sleeuwijksedijk

Segers + mooie veilige dijkwoensdag 19 februari 2014 10:26 Maandagmiddag bezocht Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie) de Sleeuwijksedijk om bijgepraat te worden over de problematiek van een dreigende dijkteruglegging. Segers kreeg een rondleiding over de dijk door leden van de vereniging Veilige Mooie Dijk. lees verder

Waardige discussie rondom berging Lancaster.

lancasterwoensdag 12 februari 2014 23:00 Tijdens de commissievergadering (januari jl.) leek het een andere kant op te gaan maar de berging van de Lancaster LM 508, die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte in de buurt van Grote Waardweg, kan toch van start gaan. Tijdens een waardige behandeling van het collegevoorstel bleek onverwachts toch een meerderheid te zijn voor de berging. Wat de ChristenUnie betreft is het een ereschuld het vliegtuig te bergen en het stoffelijk overschot van sergeant John Keogh te begraven op de oude begraafplaats aan het Laantje. In dit artikel de bijdrage van de ChristenUnie. lees verder

Opinie - Geef sector en gemeenten in Land van Heusden en Altena ruimte en vertrouwen!

2woensdag 12 februari 2014 22:17 Afgelopen maandag was er een debat georganiseerd door de ZLTO afdeling Altena Biesbosch. Ruimte voor de agrarische sector is zo'n onderwerp wat de afgelopen tijd hoog op de agenda stond. Hermen Vreugdenhil, wethouder namens de ChristenUnie in de gemeente Aalburg en kandidaat raadslid voor de ChristenUnie Werkendam mocht tijdens het ZLTO-debat het woord voeren namens de drie ChristenUnie afdelingen. De ChristenUnie heeft een warm hart voor onze agrariërs. Onze regio is misschien wel een schoolvoorbeeld van hoe de belangen van boeren en burgers hand in hand kunnen gaan en dat willen wij versterken! Een opiniestuk over dit onderwerp: lees verder

ChristenUnie presenteert verkiezingsprogramma

DSC_0039dinsdag 11 februari 2014 23:46 Afgelopen zaterdag presenteerde lijsttrekker Hennie Schermers het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Werkendam. Het programma heeft de titel 'Tot de kern' meegekregen en wordt toegespitst in de "kernpunten": Open en eerlijke politiek, ruimhartige zorg dicht bij huis en mooie, bereikbare dorpen! lees verder

ChristenUnie Werkendam presenteert het verkiezingsprogramma 2014-2018

taartdonderdag 06 februari 2014 22:45 Aanstaande zaterdag 8 februari om 11.30 uur presenteert de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma. Dit zal plaatsvinden aan de Rijksweg 78a in Nieuwendijk. Lijsttrekker Hennie Schermers zal het programma en de kernpunten kort toelichten. Iedereen is van harte welkom voor een kopje koffie en een ChristenUnie gebakje. lees verder

Een feestje op basisschool de Sprankel…

IMG_0287donderdag 06 februari 2014 09:49 ChristenUnie fractievoorzitter Hennie Schermers werd dinsdagmorgen hartelijk ontvangen op basisschool de Sprankel in Dussen. De Sprankel is een van de vele kleine scholen in onze regio die dankzij de inzet van o.a. de ChristenUnie de kleinescholentoeslag mag behouden en dat mag gevierd worden! Daarom was er taart voor het team en wat lekkers voor elke leerling. lees verder

Inzet ChristenUnie voor kleine scholen succesvol

image-3557139dinsdag 04 februari 2014 11:12 De ChristenUnie heeft, met steun van de SGP, in de Tweede Kamer geregeld dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan. De ChristenUnie had grote zorgen over een advies van de Onderwijsraad om kleine scholen binnen vijf jaar massaal te laten sluiten. Meer dan 2300 (!) scholen hebben minder dan 145 leerlingen en ontvangen kleinescholentoeslag. De kabinetsplannen zorgden ervoor dat deze scholen in grote financiële problemen zouden komen en gedwongen fusies zouden moeten aangaan. Er is ook vanuit de regio Altena druk uitgeoefend op het Kabinet tegen deze plannen, verschillende scholen in onze dorpen zouden hun toeslag verliezen. lees verder

ChristenUnie op de bres voor "oud papier-ophalers".

oud papierwoensdag 29 januari 2014 12:00 Weer of geen weer, ze gaan ervoor. De vrijwilligers die voor hun club of vereniging oud papier ophalen in de diverse kernen van onze gemeente. Zo halen ze tonnen oud papier per jaar op waarvoor ze van de gemeente een financiële vergoeding krijgen bestemd voor de verenigingskas. De muziekverenigingen kopen hier nieuwe instrumenten van, andere verenigingen besteden het geld voor een ander doel of activiteit. De verenigingen gelukkig en de gemeente ook blij. lees verder

ChristenUnie voor HOED met seniorenappartementen in Hank

HOED-Hankdinsdag 28 januari 2014 07:00 De ChristenUnie is voor het starten van een bestemmingsplanprocedure voor het ontwerp van een HOED met seniorenappartementen aan Buitendijk 35 te Hank. December 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief. lees verder

ChristenUnie bezoekt StEef.

Foto CU-StEefmaandag 23 december 2013 17:11 Maandag 23 december heeft de ChristenUniefractie Werkendam een werkbezoek gebracht aan de stichting StEef. Deze stichting biedt sport en spelactiviteiten aan voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Dit kan een verstandelijke- of lichamelijke beperking zijn, maar ook problemen in het autistisch spectrum of ADHD problematiek. Kinderen waarbij maatwerk en afstemming noodzakelijk zijn, zijn op de juiste plaats bij de stichting StEef. De jongste deelnemer is 5 jaar en de oudste is 24 jaar. lees verder

Geld voor ruit Eindhoven ingezet voor aanpak A27!

Carla Dik - Foto: Anne Paul Roukema / ChristenUniedonderdag 05 december 2013 21:54 “Minister Schultz moet het geld dat gereserveerd is voor de ruit Eindhoven inzetten voor een versnelde aanpak van o.a. de A27”. Die opdracht kreeg de minister van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber in het debat over de besteding van de infrastructuurgelden. De motie met die strekking ingediend door ChristenUnie en D66 is gisteren met steun van de PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50-plus aangenomen in de Tweede Kamer. CDA, VVD, SGP en PVV stemden tegen. ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “De knelpunten op de A27, A58 en A67 zijn urgent. Ik ben blij dat er nu een meerderheid is om de files op deze wegen sneller aan te pakken. Goed nieuws voor de regio Altena!” lees verder

Verbijstering over gunning kledinginzameling

kledingwoensdag 04 december 2013 10:03 Drie organisaties: Kringloop Almkerk, WAVA GO! (sociale werkvoorziening) en de christelijke hulporganisatie GAiN met haar sorteercentrum in Sleeuwijk, hebben de handen in één geslagen, om samen te komen tot een unieke samenwerking. Zij willen ervoor zorgen dat maatschappelijke betrokkenheid, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid elkaar versterken. lees verder

Kieslijst ChristenUnie Werkendam: mix van ervaring en nieuwe gezichten.

Foto top3dinsdag 26 november 2013 08:56 Tijdens de ledenvergadering van maandag 25 november jl. is de ChristenUniekieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vastgesteld. Huidig fractievoorzitter Hennie Schermers is met unanieme stem verkozen tot lijsttrekker. Op plaats twee staat, nieuwkomer in de Werkendamse politiek, de Nieuwendijker Hermen Vreugdenhil. De plaatsen drie en vier worden bezet door de huidige burgerraadsleden: Wim Holster en Henrico Bassie. Voormalig lijsttrekker en raadslid, Machiel Verdoorn heeft aangegeven een stapje terug te willen doen en staat op plaats vijf. Een andere nieuwkomer staat op plaats zes: Floor de Jong uit Dussen. lees verder

Bezuiniging leerlingenvervoer naar De Crosser van de baan!

Safety_firstdinsdag 12 november 2013 23:44 Na verschillende vragen en een amendement van de ChristenUnie tijdens de begrotingsbehandelingen van 12 november jl. lijken de voorgenomen bezuinigingen op het leerlingenvervoer van het Baken naar De Crosser van de baan. Wethouder Van der Ven heeft toegezegd om met Het Baken in overleg te gaan, zodat de leerlingen van Het Baken ook in de toekomst op een veilige en verantwoorde manier bij De Crosser kunnen blijven komen. lees verder

ChristenUnie zegt nee tegen plannen nieuwe haven bij Sleeuwijk.

nieuwe haven 2013maandag 11 november 2013 10:33 ChristenUnie Werkendam zegt nee tegen de koppeling van plannen voor een derde haven aan het Deltaprogramma rondom de Sleeuwijksedijk. lees verder

Begroting 2014: De ChristenUnie kiest voor verantwoord bezuinigen!

bijbel gelddonderdag 07 november 2013 20:00 Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als ChristenUnie inspireren door de Bijbel. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven dat God dit van ons wil: recht doen, trouw zijn, en nederig de weg gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8). lees verder

ChristenUnie tegen stopzetting subsidie leerlingenvervoer naar De Crosser

Schoolbus-708122vrijdag 25 oktober 2013 16:43 Gemeente Werkendam wil stoppen met de subsidie van het leerlingenvervoer van groep 3 en 4 van Het Baken naar sporthal De Crosser. De ChristenUnie vindt dit een onverantwoorde bezuiniging en zal een alternatief dekkingsvoorstel indienen om het leerlingenvervoer te kunnen behouden. lees verder

ChristenUnie verbaasd over onduidelijkheden rondom afsluiten A27.

A27_Brug_over_Boven_Merwede_tcm174-136948woensdag 23 oktober 2013 08:30 Afgelopen weekend waren er wederom werkzaamheden gepland op de A27. Om sluipverkeer via de regio Altena te voorkomen heeft Rijkswaterstaat de suggestie gewekt - o.a. via de website vananaarbeter.nl - dat ook de Merwedebrug was afgesloten. Op de website van de gemeente Werkendam en via de gemeentepagina werd door de gemeente netjes vermeldt dat de brug niet was afgesloten. lees verder

ChristenUnie: behoud resterende waardevolle panden Noordwaard

Kroonbrug (heden)woensdag 02 oktober 2013 10:29 Vorige week maandag (23 september 2013) heeft de ChristenUnie in de vergadering van de Raadscommissie Grondgebied een warm pleidooi gehouden om de nog resterende waardevolle panden en objecten te bewaren en te behouden voor sloop. lees verder

Stop verdere sloop beeldbepalende panden in de Noordwaard!

Kroonbrug (heden)maandag 23 september 2013 13:01 De ChristenUnie in Werkendam zal de commissievergadering Grondgebied van (vandaag) maandag 23 september gebruiken om een krachtig pleidooi te houden om het slopen van beeldbepalende panden in de Noordwaard een halt toe te roepen. In het kader van het project Ruimte voor de Rivier wordt er in de Noordwaard plaats gemaakt voor meer waterberging en een doorstroomgebied. Het resultaat is dat panden die in dit doorstroomgebied staan, of panden waarvan de veiligheid bij stijgend water niet gegarandeerd kan worden helaas moeten verdwijnen. Op dit moment worden er echter ook panden gesloopt die niet weg hoeven vanwege de veiligheid of het water. De ChristenUnie is van mening dat de sloop van dergelijke beeldbepalende panden en bouwwerken moet stoppen. lees verder

12 oktober: Open dag ChristenUnie Tweede Kamer

Tweede-Kamer-Zetelwoensdag 11 september 2013 23:29 Altijd al eens op de blauwe stoelen in de Tweede Kamer willen zitten? Benieuwd naar wat er zich afspeelt in de gebouwen rondom het Binnenhof? Hoe is het om als politicus geloof een stem te geven? Wil je een antwoord op deze vragen? Kom dan een kijkje nemen bij de ChristenUnie in de Tweede Kamer in Den Haag! lees verder

Kadernota 2013 - Bijdrage debat

blok-kadernotamaandag 01 juli 2013 13:13 Het was een lange maar constructieve vergaderavond, waarin we het college de opdracht hebben gegeven om voor de begrotingsbehandeling in november te komen tot bezuinigingsvoorstellen. Lokaal Belang en CDA twijfelen nog of ze dit niet liever willen overlaten aan een nieuw college, maar uiteindelijk heeft ons "Niet weglopen, maar aanpakken" het gewonnen. En komt de wethouder inderdaad met verschillende scenario's om te bezuinigen. lees verder

Kasteel Dussen blijft open!

kasteel dussendinsdag 25 juni 2013 21:59 Met het aannemen van het raadsvoorstel voor de verkoop van kasteel Dussen, staat niets een overdracht aan Stichting Monumentenfonds Brabant NV in september meer in de weg. lees verder

Kadernota 2013 - Bijdrage infopagina

blok-kadernotadinsdag 25 juni 2013 20:35 De ChristenUnie maakt duidelijke keuzes met lef en visie en loopt niet weg voor verantwoordelijkheden. Wij staan voor solide financieel beleid. Dit houdt in dat we bezuinigingen niet voor ons uit schuiven. De ChristenUnie verwacht keuzevoorstellen om de begroting voor de jaren 2015 en verder nu al sluitend te krijgen. Alleen die aanpak werkt. lees verder

Kasteel Dussen – de zorgen blijven.

kasteel dussenmaandag 17 juni 2013 10:46 De ChristenUnie heeft al eerder laten weten bezorgd te zijn over de toekomst van kasteel Dussen. Als reactie op de ontstane onrust heeft de huidige beheerder: Stichting Monumentenfonds Brabant NV afgelopen woensdag 12 juni jl. geprobeerd uit te leggen waarom het kasteel bij hen in goede handen is, echter heeft hij de bezorgdheid niet weg kunnen nemen. lees verder

Kadernota 2013 - Bijdrage tijdens commissiebehandeling

blok-kadernotamaandag 17 juni 2013 10:19 Bij de commissiebehandeling (woensdag 12 juni jl.) van de jaarlijkse kadernota was de belangrijkste vraag vanuit het college: “gaan we nu keuzes maken om te bezuinigen, of laten we dit over aan een nieuw college na de komende verkiezingen”. lees verder

ChristenUnie bezorgd over toekomst kasteel Dussen

kasteel dussenzaterdag 08 juni 2013 23:00 Naar aanleiding van de op handen zijnde overdracht van kasteel Dussen aan Stichting Monumentenfonds Brabant NV komende september, zijn zowel bij de bevolking als de ChristenUnie zorgen gerezen ... lees verder

ChristenUnie wil brede actie omtrent toekomstige afsluitingen A27

Brug Gorinchem Br. Ong.zaterdag 01 juni 2013 17:00 De ChristenUnie is van mening dan de politiek een krachtig, gezamenlijk signaal moet afgeven richting kabinet en rijkswaterstaat over de regelmatige afsluitingen van de A27 waardoor het land van Heusden en Altena te vaak slecht bereikbaar is. lees verder

ChristenUnie mist lef en visie bij plannen voor Brede School.

Centrumplan Dussenzaterdag 04 mei 2013 11:53 De ChristenUnie in Werkendam mist in de plannen van het college om te komen tot een Brede School de lef en de visie om op de toekomst gerichte keuzes te maken. De keuze voor de C variant waarbij wel in het centrum, maar zonder de kerk en het dorpshuis gebouwd gaat worden is een drama voor Dussen. Erg lag een schitterend plan om beide gebouwen wel te betrekken bij de Brede School, zodat er geen verloedering maar een opwaardering van de leefbaarheid en de centrumfunctie van Dussen kon plaats vinden. lees verder

Slob bezorgd over gevolgen WMO plannen kabinet

Arie Slob-250dinsdag 09 april 2013 14:50 “Niemand mag tussen wal en schip terecht komen”.
Dat was de boodschap van Arie Slob bij zijn bezoek aan o.a. gemeente Aalburg en aan SOVAK, een organisatie die op maat gesneden diensten aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Samen met bestuurders, beleidsmedewerkers en de lokale ChristenUnie fracties bezocht hij zorglocaties in Sleeuwijk en Wijk en Aalburg. lees verder

Arie Slob op WMO werkbezoek in Sleeuwijk en Aalburg

Arie Slob-250zaterdag 30 maart 2013 12:04 Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de 2e kamer zal d.v. maandag 8 april samen met ChristenUnie raadsleden uit Aalburg, Werkendam en Woudrichem een werkbezoek afleggen rond het thema Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Op het programma staan werkbezoeken aan zorgorganisatie SOVAK en de gemeente Aalburg. lees verder

ChristenUnie Altena actief in jongerencentrum ‘De Pomp’ tijdens NLdoet

DSC_5384Czaterdag 16 maart 2013 18:29 Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart jl. vond NLdoet plaats. NLdoet is een grootschalige vrijwilligersactie. Deze actie is een uitgesproken kans om vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. De ChristenUnie stak daarom ook dit jaar weer de handen uit de mouwen en wel in het onlangs geopende YFC jongerencentrum ‘De Pomp’ in Almkerk. lees verder

ChristenUnie Altena heeft voorkeur voor gemeentelijke fusie.

Aalburg-Werkendam-Woudrichem-logodinsdag 12 maart 2013 18:36 De 7 raadsleden van de ChristenUnie in Altena hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen over het ‘stip’ proces. Onder de juiste voorwaarde voor de inwoners, zijn zij voorstander van een fusie van de 3 gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. lees verder

Een weekje meelopen met burgerlid Wim Holster

D1000005vrijdag 08 maart 2013 21:50 Naast gemeenteraadsleden heeft Werkendam ook burgerleden. Een burgerlid is (namens een partij) lid van één van de commissies (Grondgebied, Inwoners en Bestuur). Een burgerlid heeft spreekrecht in de genoemde commissies maar maakt geen onderdeel uit van de gemeenteraad. Op de vraag wat een burgerraadslid allemaal doet geeft één van onze burgerleden, Wim Holster, tekst en uitleg bij zijn (politieke) agenda van vorige week. Wim is sinds 2010 lid van de commissie Bestuur namens onze partij. lees verder

PvdA en ChristenUnie: 'We worden magertjes geïnformeerd'

brandbriefvrijdag 08 maart 2013 21:36 De Werkendamse fracties van de PvdA en de ChristenUnie zijn bezorgd over de wijze waarop de gemeenteraad geïnformeerd wordt. Ze hebben het college daarom een brandbrief gestuurd. Er spelen vele grote en heel veel kleinere kwesties, maar de betrokkenheid van de raad daarbij is klein, zo schrijven de partijen in de brief. lees verder

ChristenUnie: spoorlijn onder de aandacht houden van het Rijk…

1010372.JPGwoensdag 13 februari 2013 13:20 In de nieuwe structuurvisie van de drie Altena-gemeenten staat dat de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg inzetten op een spoorlijn of andere verbinding langs snelweg A27, ‘mits er een station in de regio komt’. Niet eerder hebben de drie gemeenten zich zo expliciet uitgesproken over deze ontbrekende noord-zuidverbinding. De drie ChristenUnie-fracties zijn blij dat de gemeenten hiermee visie tonen op een nijpend probleem. lees verder

ChristenUnie verbaasd over uitstel plannen Merwedebrug

merwedebrug1zaterdag 26 januari 2013 18:09 De ChristenUnie heeft verbaasd gereageerd op de uitstelplannen voor de Merwedebrug. Kamerlid Carla Dik-Faber wil dat minister Schultz en staatssecretaris Mansveld zo snel mogelijk de Kamer informeert over de plannen voor het uitstellen en afstellen van een groot aantal weg- en spoorprojecten voor meer dan 6 miljard euro. Dik-Faber: “De minister en staatssecretaris zitten nu achter de schermen te onderhandelen met de provincies terwijl zowel Kamerleden als Statenleden van niets weten en alles wel in de kranten staat.” lees verder

Spreekbeurt Gert-Jan Segers in Sleeuwijk

2012-TK-fractie-2303zaterdag 26 januari 2013 18:00 Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers zal vrijdag 8 februari een spreekbeurt verzorgen over het thema: "Het belang van Christelijke Politiek". Dat steeds minder mensen het belang van christelijke politiek ofwel een christelijke politieke partij inzien is duidelijk. De drie christelijke partijen moeten het sinds de laatste verkiezingen met “slechts” 21 zetels doen. lees verder

CU: voorzieningen behouden belangrijkste bij discussie over 1 Altena

logo samenwerkingmaandag 07 januari 2013 21:20 De ChristenUniefracties van Aalburg, Werkendam en Woudrichem hebben de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek over gemeentelijke samenwerking. Dit hebben zij eind 2012 uitgevoerd via de website: altenakiest.nl. lees verder

Agenderingsverzoek interpellatiedebat van PvdA en ChristenUnie over zaak Potters afgewezen.

voorzittershamerwoensdag 19 december 2012 10:02 De fracties van PvdA en ChristenUnie verzochten afgelopen dinsdag 18 december tot een interpellatiedebat over de zaak Potters. Ze zijn van mening dat deze zaak pas echt afgesloten kan worden en vooruit gekeken als er voldoende openheid is gegeven over gemaakte keuzes. Ze willen benadrukken dat ze de uitspraak van de rechter absoluut niet in twijfel willen trekken en dus niet het proces willen overdoen. Voor de ChristenUnie en de PvdA zijn een aantal belangrijke vragen nog onbeantwoord gebleven. Die zouden ze graag aan de orde hebben gesteld in het interpellatiedebat. lees verder

Zorgen in de thuiszorg, CU stelt vragen.

thuiszorgvrijdag 07 december 2012 22:45 De ChristenUnie heeft tijdens de afgelopen commissievergadering (dinsdag 4 december jl.) aandacht gevraagd voor de onrust die is ontstaan onder personeel en cliënten uit de thuiszorg. Verzorgend personeel zou volgens diverse berichten ontslagen worden en weer aangenomen worden als huishoudelijk hulp. Dit met de consequentie dat ze ook nog eens minder gaan verdienen. lees verder

Hoe serieus neemt de Raad zichzelf nog?

bezuinigenmaandag 19 november 2012 10:49 Vertwijfeld heb ik me dit hardop afgevraagd tijdens het laatste begrotingsdebat. Natuurlijk begrijpen we dat gezien de economische situatie van Nederland ook Werkendam niet ontkomt aan bezuinigingen. Maar waarom gaan we bezuinigen op het Peuterspeelzaalwerk en Trema als we uitgerekend voor deze twee organisaties vorig jaar nog een extern bureau een onderzoek hebben laten uitvoeren? lees verder

ChristenUnie lanceert onderzoek via www.altenakiest.nl

Aalburg-Werkendam-Woudrichem-logozaterdag 10 november 2012 16:56 Op zaterdag 10 november jl. lanceerde de ChristenUnie het online onderzoek: www.altenakiest.nl. Via deze enquête willen de drie ChristenUnie fracties in het land van Heusden en Altena peilen wat uw mening is over de gemeentelijke samenwerking tussen Aalburg, Werkendam en Woudrichem. lees verder

Oplaadpunt OV-Chipkaart op ‘De Tol’ binnen enkele weken gerealiseerd.

ov_chipkaart_oplader_565x536woensdag 07 november 2012 00:26 Binnen een aantal weken zal een oplaadpunt voor de OV-Chipkaart worden gerealiseerd op ‘De Tol’. Tot op heden waren er enkel oplaadpunten in de supermarkten van Sleeuwijk en Nieuwendijk. De ChristenUnie is al langer pleitbezorger van extra oplaadpunten in onze gemeente. lees verder

Smaakmakers in de politiek

salt_of_the_earthvrijdag 02 november 2012 23:02 “U bent het zout van de aarde” Mattheus 5:13

Zout heeft als kenmerk dat het zuivert, bederf tegengaat en zo voor duurzaamheid zorgt, en smaakversterkend werkt. lees verder

Accommodatiebeleid in gezamenlijke commissie besproken

Centrumplan Dussenwoensdag 17 oktober 2012 16:18 De Accommodatienota die werd besproken tijdens een gezamenlijke commissievergadering op 9 oktober jl. behelst de plannen van diverse multifunctionele ruimtes, waaronder diverse brede scholen en sportruimten, in alle 5 de kernen van onze gemeente. lees verder

ChristenUnie groeit in Altena

tweede_kamer_0donderdag 13 september 2012 15:20 De lokale ChristenUnie afdelingen (Aalburg, Werkendam en Woudrichem) kijken met grote dankbaarheid terug op het resultaat van de Tweede Kamerverkiezingen in onze regio. Waar in 2010 de cijfers een lichte krimp lieten zien was er nu in alle drie gemeenten sprake van een stijgend resultaat ten opzichte van de afgelopen verkiezingen. In Woudrichem behaalde de ChristenUnie zelfs een record aantal van 1261 stemmen!!! lees verder

Sfeervolle campagneavond tussen Dussense appelbomen

zonnetjewoensdag 05 september 2012 13:37 Op vrijdag 31 augustus jl. organiseerde ChristenUnie Aalburg, Werkendam en Woudrichem een speciaal zomeravondprogramma met Carola Schouten in de boomgaard van de familie van Helden uit Dussen. Het uit Giessen afkomstige Kamerlid gaf aan dat de bijeenkomst voelt als een thuiswedstrijd: “het is goed om aan het eind van een overvolle campagneweek hier weer te zijn” aldus de nummer drie op de landelijke ChristenUnie kieslijst. lees verder

Met de bus naar de ChristenUnie-LIVE avond in Dordrecht!

arie-in-campagnebus-tk2012-125-6418maandag 27 augustus 2012 17:11 De ChristenUnie nodigt u van harte uit voor de speciale ChristenUnie-LIVE avond op donderdag 6 september in Dordrecht! ChristenUnie-LIVE is een grootschalige campagneavond met onder andere ds. Arie van der Veer, ds. Ron van der Spoel, Arie Slob, Joël Voordewind, Carola Schouten en de band Trinity. lees verder

ChristenUnie zomeravond met Carola Schouten in Dussen...

Carola Schouten - Foto Ruben Timmanzaterdag 18 augustus 2012 21:37 Op vrijdag 31 augustus organiseren de ChristenUnie Aalburg, Werkendam en Woudrichem een speciaal zomeravondprogramma met o.a. de kandidaat Kamerleden Carola Schouten (3) en Hermen Vreugdenhil (22). Deze ChristenUnie zomeravond zal plaatsvinden in de boomgaard van familie van Helden uit Dussen. lees verder

ChristenUnie trapt de campagne af in Altena + impressie

IMG_5076dinsdag 14 augustus 2012 19:39 De ChristenUnie is één maand voor de Tweede Kamerverkiezingen als eerste in de regio met de campagne begonnen. Met de speciale "zomerse" campagnebus werden de verkiezingsborden in de regio beplakt met posters van lijsttrekker Arie Slob, menig kind werd verrast met een ChristenUnie frisbee. ’s Morgens brachten de kandidaat Kamerleden Carla Dik-Faber (plaats 5) en de Nieuwendijker Hermen Vreugdenhil (plaats 23) een bezoek aan de hulporganisatie GAiN en de voedsel- en kledingbank gevestigd in één pand aan ’t Zand in Sleeuwijk. lees verder

Voor de verandering - zomercolumn (1)

adelaarwoensdag 25 juli 2012 17:28 Veel mensen genieten op dit moment van een welverdiende vakantie, thuis of elders. "Voor de verandering" zullen een aantal "andere" mensen in deze vakantietijd een zomercolumn schrijven. De eerste bijdrage is van Jochem Schermers, Jochem is 18 jaar en woont in Werkendam. Aankomend jaar gaat hij journalistiek studeren aan de CHE en heeft afgelopen jaar het basisjaar van de Evangelische Hogeschool doorlopen. Jochem is de zoon van fractievoorzitter Hennie Schermers. lees verder

Kadernota 2013 – Inbreng van de ChristenUnie + reactie van het college

geld1vrijdag 06 juli 2012 23:41 In dit artikel een overzicht van de door de ChristenUnie ingebrachte punten tijdens de Kadernota 2013 en eventuele reacties van het college. lees verder

ChristenUnie op Koers voor 12 september

IMG_4161donderdag 05 juli 2012 22:52 Om de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen regionaal een ludieke aftrap te geven vertrok een groepje sportieve ChristenUnie-leden uit onze regio op de fiets naar het verkiezingscongres in Amersfoort. De route, die startte bij het Sleeuwijks Kerkje, voerde langs diverse dorpen en steden. lees verder

Wethouder doet stevige toezeggingen over OV richting ChristenUnie

busvrijdag 29 juni 2012 21:50 Tijdens de bespreking van de Kadernota 2013 heeft de ChristenUnie wederom aandacht gevraagd voor een beter openbaar vervoer. Een goede bereikbaarheid, aaneensluitende verbindingen en een betaalbare prijs zijn voor de ChristenUnie van groot belang. ChristenUnie Fractievoorzitter Hennie Schermers: ‘Helaas merkt de ChristenUnie dat een goed OV eerder onder druk komt te staan, dan dat er vooruitgang wordt geboekt, voor de ChristenUnie reden om de spotlight nogmaals op dit onderwerp te richten!’ lees verder

Kadernota: ChristenUnie, wij geloven, durven, doen

samen-sterk-duurzaammaandag 25 juni 2012 08:42 Geloven De ChristenUnie wil ook in onzekere tijden een stabiele partij zijn, waar u van op aan kunt! Een partij van christenen vóór iedereen! Omdat we vanuit onze visie duidelijke keuzes maken ... lees verder

Dussen een dorp met bruisend dorpshart.

Dussenvrijdag 15 juni 2012 09:12 Op 11 juni jl. werd het centrumplan Dussen besproken: een prachtig plan met veel perspectief voor de toekomst van het dorp Dussen. Eén van de grootste wensen van de ChristenUnie voor de kern Dussen is de bouw van de brede school waarin de drie basisscholen (De Regenboog, De Sprankel en De Peppel) onder één dak komen. lees verder

ChristenUnie Werkendam wil huiskostenvergoeding Kledingbank Altena.

big_25229461dinsdag 12 juni 2012 09:23 Op maandag 11 juni jl. besprak de commissie Inwoners het beleidsplan schuldhulpverlening. Tijdens deze bespreking bracht de ChristenUnie naar voren dat naast de hulp in de vorm van schuldhulpverlening ook de Voedselbank en de Kledingbank een belangrijke plaats innemen om mensen in een moeilijke financiële positie daadwerkelijk te kunnen helpen. lees verder

Beter iets dan niets.

CU_dekkerwegdonderdag 31 mei 2012 21:26 Gespannen werd het debat over het terugdringen van het geluid op de Dijkgraaf den Dekkerweg gevolgd vanaf de publieke tribune. Welke maatregelen zouden er worden genomen? Het college wilde ‘niets’, de raad deed ‘iets’, alleen de fracties van ChristenUnie en de PvdA stelden een veilige en duurzame oplossing voor. Maar ze kregen hier geen steun voor. lees verder

'Heavy metafestival Xinix kwetsend' + luisterfragment Radio 5

christus overwintdinsdag 29 mei 2012 23:03 De Werkendamse ChristenUnie en SGP hebben een boze brief gestuurd naar Xinix, vanwege het heavy metal metalfestival ‘Heilland Festival’, dat Eerste Pinksterdag in het Nieuwendijkse poppodium heeft plaats gevonden. lees verder

ChristenUnie wil aanpak geluidsoverlast Dijkgraaf den Dekkerweg

asfaltdinsdag 15 mei 2012 23:15 De ChristenUnie vindt het zeer teleurstellend dat het college geen keuze durft te maken om de geluidsoverlast op de Dijkgraaf den Dekkerweg terug te dringen. Het college verschuilt zich achter het feit dat het wettelijk gezien niet verplicht is om hier wat aan te doen. Men laat de burgers in de kou staan. Een houding die in de ogen van de ChristenUnie onbegrijpelijk is want er staan 1077 woningen vlak langs deze weg en 351 woningen hebben meer dan wenselijk is last van het geluid. lees verder

CU ontevreden over uitblijven oplossing voor geluidsoverlast van de Dijkgraaf den Dekkerweg.

CU_dekkerwegvrijdag 27 april 2012 10:00 Dat het college van Werkendam niet langer werkt aan een oplossing om de geluidsoverlast van de Dijkgraaf den Dekkerweg in Werkendam te reduceren is voor de Werkendamse ChristenUnie fractie onverteerbaar De gemeente schermt met het feit dat een oplossing voor de geluidsoverlast juridisch niet nodig is maar erkent wel dat er overlast is. lees verder

Slob: crisis nu aanpakken en verkiezingsdatum vaststellen

zaterdag 21 april 2012 17:44 ChristenUnie-leider Arie Slob reageert op het mislukken van de Catshuis-onderhandelingen: "Beschamend dat na bijna twee maanden overleg de partijen er niet in zijn geslaagd om de huidige crisis het hoofd te bieden." lees verder

Vragen over leges voor goede doelen hebben effect

shapeimage_3maandag 16 april 2012 09:00 De ChristenUnie en PvdA gaven begin maart aan het belachelijk te vinden dat de verhoging van APV-leges door de gemeente Werkendam ook activiteiten voor goede doelen treffen. Op deze berichten kwamen de Werkendamse PvdA en ChristenUnie in het geweer om dit probleem op te lossen. De partijen stelden gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. lees verder

Ontpoldering Noordwaard officieel van start.

DSCN1477cuzaterdag 14 april 2012 23:17 Hoewel de laatste weken al veel werk is verricht en de Noordwaard zo’n beetje van alle bomen is ontdaan werd er tijdens de informatiebijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseerden van 14 april jl. symbolisch een start van de werkzaamheden verricht. De ChristenUnie was hierbij aanwezig! lees verder

Geen gifgrond in de Noordwaard

Noordwaard_tcm174-318026zaterdag 07 april 2012 08:51 Dat de voltallige Werkendamse gemeenteraad niet gerust is op het gebruik van thermisch gereinigde grond in de Noordwaard mag na de laatste raadsvergadering duidelijk zijn! Kort geleden ontstond er onrust onder de bewoners toen bekend werd dat er thermisch gereinigde grond in de terpen gebruikt zou gaan worden. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat deze beslissing teruggedraaid. Helaas blijkt dat de grond nog wel kan worden gebruikt in dijken en kades. lees verder

Gemeente Werkendam stemt niet in met motie Kinderpardon.

asielzoekerdonderdag 29 maart 2012 20:11 Tijdens de gemeenteraadvergadering van 27 maart jl. dienden de PvdA en ChristenUnie de motie kinderpardon in. De indieners van de motie kregen steun van 2 raadsleden van het SDc. De overige SDc raadsleden (4), het CDA en de SGP stemde tegen. lees verder

Uniek bezoek Europarlementarier aan Aalburg

europadonderdag 29 maart 2012 10:00 Op woensdag 4 april bezoekt Europarlementariër Peter van Dalen de provincie Noord-Brabant. Zijn bezoek sluit hij af met een informele bijeenkomst in D’Alburcht aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg. Vanaf 17:30 tot ongeveer 19:00 is er voor iedereen de ruimte om de vragen die u heeft over Europa, de Euro(crisis) of andere onderwerpen te stellen aan Peter. Iedereen is van harte welkom! lees verder

Statiegeldmotie getorpedeerd door coalitiepartijen

statiegeldwoensdag 28 maart 2012 23:05 De ChristenUnie en PvdA hebben tijdens de afgelopen raadsvergadering van 27 maart jl. een motie ingediend over de voorgenomen afschaffing van de statiegeldregeling op grote Petflessen. Staatssecretaris Atsma (CDA) wil de gemeenten verantwoordelijk maken voor de inzameling van deze flessen. Dit betekent dat een goed werkend systeem wordt afgeschaft en dat de gemeenten met de problemen (en extra uitgaven) worden opgezadeld. lees verder

ChristenUnie grotendeels tevreden over Sportnota 2012-2015...

copakadijkwoensdag 28 maart 2012 20:58 Tijdens de raadsvergadering van 27 maart jl. sprak de raad voor de laatste keer over de Sportnota 2012-2015 van de gemeente Werkendam. Voor deze finale waren nog flink wat bezoekers aanwezig. Gedurende de afgelopen maanden zijn wethouder, raad en verenigingen met elkaar in overleg geweest. Heel langzaam werd zo het fundament gelegd van deze nota, die vervolgens zorgvuldig is uitgebouwd. lees verder

Burgers de dupe van afschaffing statiegeldsysteem…

statiegeldmaandag 26 maart 2012 22:53 De ChristenUnie zal tijdens de raadsvergadering van dinsdag 27 maart aanstaande een motie indienden die aandacht vraagt voor de gevolgen van het afschaffen van het statiegeldsysteem op frisdrankflessen. Staatssecretaris Atsma is voornemens het systeem op te doeken en hoopt hiermee geld te kunnen besparen. lees verder

ChristenUnie LvH&A steekt handen uit de mouwen tijdens NLdoet + filmpje

Foto2dinsdag 20 maart 2012 11:10 Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart jl. vond NLdoet plaats, NLdoet is de grootste jaarlijkse vrijwilligersactie van Nederland. Deze actie is een uitgesproken kans om vrijwilligerswerk onder de ... lees verder

ChristenUnie-fracties land van Heusden en Altena komen met gezamenlijk nieuwsbrief

nieuwsbrief-2vrijdag 09 maart 2012 12:04 Donderdag 8 maart jl. hebben de ChristenUnie raadsfracties van Aalburg, Werkendam en Woudrichem de eerste gezamenlijke nieuwsbrief verzonden aan haar achterban. Via deze nieuwsbrief willen de fracties haar achterban informeren over specifieke lokale thema’s die spelen. Daarnaast komen ook regionale thema’s en landelijke onderwerpen met een lokale uitstraling aanbod. lees verder

PvdA en ChristenUnie kaarten leges goede doelen aan

shapeimage_3vrijdag 09 maart 2012 11:27 Het is belachelijk dat de verhoging van APV-leges door de gemeente Werkendam ook activiteiten voor goede doelen treft. Dat zeggen de Werkendamse PvdA en ChristenUnie die hier tegen in het geweer komen. In het Brabants Dagblad en het Altena Nieuws van deze week is te lezen dat de partijen hier gezamenlijk schriftelijke vragen over hebben gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. lees verder

Nieuwe veertaxi gereed voor afvaart

Veertaximaandag 05 maart 2012 20:24 Donderdag 1 maart is de veerboot Gorinchem XI gedoopt, een bijeenkomst met een gouden randje voor de vele politici die zich hier hard voor hebben gemaakt. Op zowel lokaal als provinciaal niveau is er de afgelopen jaren is veel werk verzet door diverse politici van verschillende partijen om een goede veerverbinding te realiseren tussen Gorinchem, Hardinxveld, Sleeuwijk en Werkendam. lees verder

Commotie om niets…

wimpelboomvrijdag 02 maart 2012 18:09 Hennie Schermers fractievoorzitter van de ChristenUnie reageerde in het Altena Nieuws van deze week desgevraagd op de Artikel 35 vragen van het CDA over het te plaatsen kunstwerk in de Werkense Polder. Het CDA geeft aan dat het in tijden van bezuinigingen ongepast is om geld uit te geven aan openbare kunst. lees verder

ChristenUnie: “we worden met een kluitje in het riet gestuurd”

buurtbusvrijdag 17 februari 2012 11:01 Dinsdag 14 februari jl. sprak de raad wederom over de problematiek rondom de dienstregeling Werkendam-Dordrecht. Het onderwerp dat door de ChristenUnie met steun van de PvdA werd geagendeerd sleept zich nu al enkele maanden voort. Tijdens de vergadering werd een motie ingediend en raadsbreed ondersteunt om het probleem nogmaals op de provinciale agenda te krijgen. lees verder

ChristenUnie blij met “Werkendams NEE tegen kernafval”

opslag-kernafval-mogelijk-op-vier-locaties-in-nederlanddonderdag 16 februari 2012 00:06 De ChristenUnie is blij dat het college van Werkendam niets ziet in de ondergrondse opslag van radioactief afval in de gemeente. Het college reageerde deze week op een eerdere brief van de actieorganisatie Greenpeace. In de brief deed de organisatie navraag over het standpunt van Werkendam aangaande de opslag van kernafval in onze eigen bodem. Het gemeentebestuur had een antwoord toen uitgesteld, omdat er te weinig informatie beschikbaar zou zijn. lees verder

Busproblemen Werkendam-Dordrecht helaas niet opgelost!

busmaandag 13 februari 2012 11:36 Dat er grote problemen zijn met de busverbinding Werkendam-Dordrecht is iedereen ondertussen bekend. Het is ook om die reden dat de ChristenUnie het onderwerp afgelopen januari op de agenda van de commissie Grondgebied liet zetten De nieuwe dienstregeling die per 8 januari was ingegaan vertoonde overdag een enorm gat, dit leverde grote problemen op voor veel scholieren. Al voorafgaande aan de vergadering liet de ChristenUnie weten dat het tijd is voor alternatieven. lees verder

ChristenUnie op bezoek bij ijsclub Olympia.

DSC_4709cdinsdag 07 februari 2012 10:32 IJsclub Olympia heeft donderdag haar schaatsbaan als eerste in Altena geopend. Dagelijks genieten vele honderden kinderen en volwassenen van deze voorziening. Vorig jaar pleitte de ChristenUnie voor een eigen onderkomen, aanleg van stroom, water en sanitair voor deze ijsclub. Olympia moest een aantal jaar geleden toch “gedwongen” verhuizen van de plek aan de Werkina, naar de Lange Wiep. lees verder

ChristenUnie: Veiligheid Sleeuwijksedijk vergroten met vrijliggend fietspad

dijksleeuwijkdonderdag 02 februari 2012 22:47 In de commissie Grondgebied van maandag 30 januari jl. is gesproken over de Dijkverbetering van de Sleeuwijksedijk. De ChristenUnie is zich net als alle andere partijen bewust van het grote belang om de Sleeuwijksedijk te versterken. Nederland is dankzij een vernuftig systeem van dijken, watergangen, gemalen en waterkeringen de veiligste delta ter wereld, dit moet zo blijven en daarom zijn verbeteringen nodig want stilstand is achteruitgang. lees verder

ChristenUnie verrast over aanpassen busverbinding Werkendam-Dordt

OVPLbusdinsdag 31 januari 2012 09:30 De ChristenUnie Werkendam is positief verrast dat de Provincie Brabant en Veolia, na een flink aantal klachten vanuit de Werkendamse bevolking en politiek, opnieuw naar buslijn 620 van Werkendam naar Dordrecht hebben gekeken en net als de ChristenUnie tot de conclusie zijn gekomen dat de busverbinding beter moet aansluiten op de schooltijden. lees verder

ChristenUnie wil buurtbusjes terug op lijn Werkendam-Dordrecht

Veolia_transport-480x360donderdag 26 januari 2012 23:15 Sinds stadsvervoer Dordrecht in 2005 stopte met lijn 6, is de verbindiing tussen Werkendam en Dordrecht met succes overgenomen door de buurbus vrijwilligers. Door het succes van deze buurtbusjes (meer dan 200 reizigers per dag, terwijl 40 reizigers per dag het landelijk gemiddelde is) is vervoerder Veolia begin dit jaar overgestapt naar grote bussen. De vrijwilligers werden hartelijk bedankt. Wat er niet bij werd verteld is dat deze grote bussen maar 6x per dag rijden, en alleen als er geen schoolvakanties zijn. lees verder

In gesprek met Carola Schouten

woensdag 25 januari 2012 22:55 ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten, onlangs door de parlementaire pers nog verkozen tot politiek talent van het jaar 2011, zal vrijdag 27 januari een werkbezoek in Waalwijk afleggen. Vrijdagavond is er vanaf 18:30 uur de gelegenheid om Carola te ontmoeten en met haar in gesprek te gaan. Leden, sympathisanten en geïnteresseerden zijn van harte welkom! lees verder

Gemeentepolitiek voor groep 6

PICT0255dinsdag 10 januari 2012 22:00 Afgelopen maandag 9 januari mochten wethouder Peter van der Ven, griffier Margreet Gelsing en ChristenUnie raadslid Hennie Schermers, groep 6 van Het Baken uit Werkendam verwelkomen op het gemeentehuis. lees verder

Zorgen ChristenUnie over kaalslag busverbinding Dordrecht blijken terecht!

busvrijdag 30 december 2011 12:00 De ChristenUnie Werkendam stelde in november vragen over de dreigende kaalslag van de dienstregeling Werkendam-Dordrecht. De huidige buurtbusverbinding met Dordrecht zal begin 2012 overgaan in een zogenaamde scholierenlijn. Uit de beantwoording op onze vragen blijkt dat het Werkendamse college de problemen die ontstaan bij deze verandering niet scherp voor ogen had. lees verder

‘Die mentaliteit van hier, daar zou heel Nederland iets meer van moeten hebben!’

Carola Schouten uitgeroepen tot Politiek Talent 2011 2donderdag 29 december 2011 17:10 WERKENDAM, 29 dec ’11 – Net een half jaar in de Tweede Kamer en dan al verkozen worden tot Politiek Talent van het jaar 2011, dat overkwam Carola Schouten. Te weten dat de gedreven politica voor de ChristenUnie afkomstig is uit deze streek is reden temeer om haar te interviewen. We ontmoeten elkaar vlakbij de jachthaven, die ze als kind weleens bezocht. lees verder

CU en PvdA stellen vragen over uitbrengen persbericht rondom schorsing en ontslag Jan Potters

krantendonderdag 22 december 2011 21:55 Zonder inhoudelijk op de zaak in te gaan, heeft de ChristenUnie gemeend vragen te moeten stellen van procedurele aard. De inhoudelijke zaak ligt immers bij de rechter en die mag daar een uitspraak... lees verder

Overdracht voertuigen brandweer Hank en Dussen.

IMG_1180maandag 12 december 2011 19:47 Zaterdag 10 december waren een aantal fractieleden van de ChristenUnie aanwezig bij de overdracht van een tweetal nieuwe brandweerwagens aan de korpsen van Hank en Dussen. Nadat dhr. Joost Pot (Brandweercommandant LvH&A) een korte toespraak had gehouden was het burgemeester Mw. Breuer die de sleutels van de nieuwe brandweervoertuigen mocht overhandigen aan de heren Han Pols en Ario Leemans, teamleiders van respectievelijk de posten Dussen en Hank. lees verder

ChristenUnie pleit voor recreatie met een plus

vakantiehuisjedinsdag 06 december 2011 10:38 De fractie van de ChristenUnie Werkendam ziet prachtige mogelijkheden voor de gemeente Werkendam. Met het zicht op de aanbesteding van de “recreatiepoort Werkendam” pleit de ChristenUnie voor “recreatie met een plus”. Bij het ontwikkelen van de plannen moet er worden nagedacht hoe de ondernemer(s) de culturele, historische en ecologische waarden van onze regio verwerken in de nieuw te maken plannen. lees verder

Verslag voorgangers bijeenkomst ChristenUnie

gesprekzaterdag 03 december 2011 14:59 Op maandagmiddag 7 november werden ongeveer 75 predikanten én voorgangers uit Evangelische gemeenten hartelijk ontvangen in het Kamergebouw door de fractieleden van de ChristenUnie. De predikanten en voorgangers waren hier op uitnodiging van de ChristenUnie om met elkaar van gedachten te wisselen over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Na het kopje koffie zijn we naar de eerste kamer gegaan waar Roel Kuiper, die namens de ChristenUnie zitting heeft in de eerste kamer, ons vertelde over zijn werkzaamheden en ervaringen. lees verder

ChristenUnie bezorgd over dreigende kaalslag dienstregeling Werkendam-Dordrecht

veerpont kop van't landwoensdag 16 november 2011 09:50 De ChristenUnie Werkendam heeft vernomen dat de huidige buslijn van en naar Dordrecht over zal gaan in een zogenaamde scholierenlijn. Op deze nieuwe lijn 620 zal Veolia driemaal in de ochtenduren en driemaal aan het einde van de middag met een grote bus rijden. Deze dienstregeling zal vanaf januari 2012 in moeten gaan. lees verder

Wethouder doet toezegging over buslijn Werkense Polder.

buurtbuszaterdag 12 november 2011 11:42 ChristenUnie fractievoorzitter Hennie Schermers heeft tijdens de laatste begrotingsbehandeling gevraagd waarom het college berust in het feit dat er nog steeds geen (buurt)bus door de Werkense polder rijdt. Voor de ChristenUnie is dit onbestaanbaar zeker omdat het aantal woningen blijft groeien en een goede OV verbinding (zeker binnen redelijke afstand) compleet ontbreekt. lees verder

Verbod op “Happy Hours” overgenomen door het college.

bierglazenzaterdag 12 november 2011 11:36 Een motie van de ChristenUnie en de SGP om in de horecanota een verbod op “happy hours” op te nemen is overgenomen door het College van Werkendam. lees verder

Motie ondersteuning voedselbank Altena krijgt volledige steun van raad en college.

DSCN1235cdinsdag 08 november 2011 23:39 Tijdens de begrotingsbehandeling van dinsdag 8 november jl. is een motie aangenomen waarin de gemeente Werkendam wordt gevraagd een bijdrage te leveren in de huur van een nieuw pand voor de Voedselbank Altena.

De motie die op initiatief van de ChristenUnie is ingebracht en door de volledige raad werd ondersteund kreeg ook de warme steun van het Werkendamse college die het voorstel direct overnam en dus zal uitvoeren. Hiermee stelt de gemeente Werkendam een bedrag van € 2200,- beschikbaar voor de voedselbank. lees verder

ChristenUnie wil dat Werkendam bijdrage levert aan nieuwe pand voedselbank Altena.

DSCN1233czaterdag 05 november 2011 13:52 De ChristenUnie Werkendam zal tijdens de begrotingsbehandeling van aanstaande dinsdag een motie indienen waarin de gemeente Werkendam wordt gevraagd een bijdrage te leveren in de huur van een nieuw pand voor de Voedselbank Altena. lees verder

Eerste termijn begroting 2012

spaarpotdinsdag 01 november 2011 22:53 Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. De ChristenUnie heeft de afgelopen jaren gepleit voor een stabiele (toekomstgerichte en sociale) economie, dat is een economie zonder Jojo-effect. We... lees verder

ChristenUnie burgerleden officieel beëdigd

IMG_1128woensdag 26 oktober 2011 12:37 Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober jl. zijn onze burgerleden Henrico Bassie en Wim Holster officieel beëdigd als burgerleden namens de ChristenUnie. Henrico is vanaf 2008 al actief als burgerraadslid in de commissie Grondgebied en Wim is sinds de verkiezingen van 2010 lid van de commissie bestuur. lees verder

ChristenUnie: “blij dat sluiting milieustraat Hank van de baan is”

milieustraathankzaterdag 22 oktober 2011 17:57 In mei werden de plannen voor het sluiten van de milieustraat Hank besproken. De ChristenUnie heeft eerder al aangegeven de sluiting van de milieustraat in Hank een zeer slecht idee te vinden. Tijdens de commissievergadering van oktober bleek dat het college goed heeft geluisterd naar de kritiek van zowel het SDc als de ChristenUnie. lees verder

Uit de commissievergaderingen van oktober 2011

voorzittershamervrijdag 21 oktober 2011 11:41 Deze maand verviel de commissie inwoners verder stonden op de agenda in de commissie grondgebied: het bestemmingsplan Munsterkerk, de afvalstoffenheffing 2012 en de vaststelling van het APV stond op de agenda van de commissie Bestuur. lees verder

Uit de commissievergaderingen van september 2011

voorzittershamerwoensdag 28 september 2011 10:00 Verslagen van de commissievergaderingen van september 2011 op de agenda's o.a. Parkeerbeleid Werkendam, veerverbinding, Dokvijver, Geluidsoverlast Dijkgraaf den Dekkerweg, Trema, Tussenrapportage jeugd, ICT en E-dienstverlening, Externe inhuur en combinatiefuncties lees verder

Brief aangaande de zaak-Potters

briefdonderdag 22 september 2011 23:34 Hoe moet een raadslid omgaan met personele kwesties zoals de zaak-Potters in Werkendam? En hoe wil de ChristenUnie reageren op de anonieme brief van verontruste ambtenaren? lees verder

ChristenUnie blij dat Wozoco in Sleeuwijk eindelijk gebouwd gaat worden.

sleeuwijkdinsdag 16 augustus 2011 09:38 De ChristenUnie is zeer verheugd dat men eindelijk kan gaan starten met de bouw van een zorgcentrum voor ouderen in Sleeuwijk. De plannen voor de bouw van dit complex, samen met een winkelcentrum, zijn immers al jaren oud. Juist in Sleeuwijk is er een grote behoefte aan een wooncomplex voor ouderen. In het nieuwe zorgcentrum zullen ook enkele woningen komen die voor mensen bedoeld zijn die meer dan normale zorg nodig hebben. lees verder

Bijdrage kadernota ChristenUnie Werkendam

Geldmaandag 27 juni 2011 20:04 Op dinsdag 28 juni 2011 om 19.00 uur vergadert de gemeenteraad over de kadernota. In de krant van afgelopen week gaven de 5 Werkendamse politieke partijen alvast een voorschot. In dit artikel de bijdrage van de ChristenUnie. lees verder

ChristenUnie roept Tweede Kamer op minister Schultz te overtuigen van juiste oplossing A27

A27_Brug_over_Boven_Merwede_tcm174-136948dinsdag 21 juni 2011 13:14 De verbreding van de A27 houd de gemoederen in de regio al geruime tijd bezig. Na eerder schriftelijke vragen vanuit de ChristenUnie over de ontwikkelingen rondom de A27 werd tijdens de commissievergadering grondgebied (16 juni jl.) het één en ander toegelicht door de Werkendamse wethouder de Jong. De wethouder is in gesprek geweest met de verantwoordelijke gedeputeerde. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de minister van Verkeer en Waterstaat laat weten variant B als voorkeur te hebben. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van juni 2011

Raadszaal%20illuvrijdag 17 juni 2011 11:03 Een kort verslag van de commissievergaderingen van juni jl. Op 28 juni is de volgende raadsvergadering. lees verder

De ChristenUnie aanwezig op de jaarmarkt in Nieuwendijk.

feest6donderdag 02 juni 2011 22:28 Aanstaande zaterdag 4 juni staat de ChristenUnie op de jaarmarkt in Nieuwendijk! We zijn te herkennen aan onze blauwe caravan. We nodigen iedereen van harte uit om langs te komen om (eventueel onder het genot van een kopje koffie) onze raadsleden eens flink aan de tand voelen over zaken die spelen in onze gemeente. lees verder

Wethouder gaat overstag en klopt aan bij provincie.

A27_Brug_over_Boven_Merwede_tcm174-136948dinsdag 31 mei 2011 13:22 De ChristenUnie Werkendam houdt de ontwikkelingen rondom de financiering van verbreding A27 goed in het oog. In het kader van de verbreding van de A27, is aan de 3 Altena gemeenten om een bedrag gevraagd van ca. 2 miljoen euro. Wethouder De Jong gaf hieraan gehoor en zei namens Werkendam 1 miljoen euro toe. lees verder

Werkendamse raad steunt ChristenUnie voorstel om niet te bezuiniging op brandweerzorg.

DSC02644vrijdag 27 mei 2011 23:06 De vorming en effecten van de nieuwe veiligheidsregio’s (een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, openbare orde, veiligheid etc.) worden steeds duidelijker. Gemeentes weten waar ze financieel aan toe zijn, maar ook wat het gaat betekenen voor de korpsen aan manschappen en materieel. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de gemeente Werkendam meegedeeld dat de kosten de komende jaren flink zullen stijgen en dat Werkendam haar financiële bijdrage moet bijstellen. lees verder

Diverse onderwerpen vanuit commissie Inwoners

Raadszaal%20illuvrijdag 27 mei 2011 23:00 Nog een kort verslag van een aantal belangrijke punten uit de commissie Inwoners van mei 2011 jl. Onderwerpen: Huisartsenpost Gorinchem, Klussendienst, Wava/GO en zondagssluiting van de sporthallen. lees verder

ChristenUnie tegen sluiting milieustraat Hank.

milieustraathankwoensdag 11 mei 2011 09:00 Tijdens de commissievergadering Grondgebied van maandag 9 mei jl. werden de plannen voor het sluiten van de milieustraat Hank besproken. De ChristenUnie heeft eerder al aangegeven de sluiting van de milieustraat in Hank een zeer slecht idee te vinden. lees verder

ChristenUnie fracties bezoeken voedselbank en hulporganisatie GAiN

voedselbankmaandag 09 mei 2011 14:19 Op zaterdag 7 mei bezochten de ChristenUnie fracties van Werkendam, Woudrichem en Aalburg de voedselbank Altena en de internationale hulporganisatie GAiN beide gevestigd aan ’t Zand in Sleeuwijk. De stichting Voedselbank Altena bestaat uit een groep vrijwilligers die belangeloos een enorme belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede in de regio. De stichting verstrekt kosteloos levensmiddelen aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. lees verder

ChristenUnie stelt vragen over ontwikkelingen rondom aanpak A27

A27_Brug_over_Boven_Merwede_tcm174-136948dinsdag 03 mei 2011 19:16 ChristenUnie Werkendam stelt vragen over de ontwikkelingen rondom de financiering van verbreding A27. In het kader van de verbreding van de A27, is aan de 3 Altena gemeenten om een bedrag gevraagd van ca. 2 miljoen euro. Eerder heeft de ChristenUnie een klemmend beroep gedaan op wethouder de Jong om nogmaals in gesprek te gaan met de provincie om de benodigde 2 miljoen euro vanuit het fonds infrastructuur “los te peuteren”. lees verder

Schouten in Kamer na vertrek André Rouvoet

maandag 02 mei 2011 14:09 Carola Schouten (33) zal na 17 mei het vertrekkend Kamerlid André Rouvoet (ChristenUnie) opvolgen. Carola Schouten is geen onbekende in de regio Altena. Haar hele jeugd heeft ze in Giessen gewoond, eerst in de polder later echt in het dorp zelf. Schouten: mijn complete familie woont verspreid over het Land van Heusden en Altena, daarom ben ik er nog vaak en met veel plezier, te vinden. Het voelt toch meestal als ‘thuis komen’. Vooral de gemoedelijkheid die er heerst, mis ik wel eens en natuurlijk de mooie, rustige omgeving. lees verder

Cursus: Kennismaken met de ChristenUnie

2010 cover studiegidsdinsdag 26 april 2011 20:54 Binnenkort organiseert de ChristenUnie Kaderschool de cursus “Welkom bij de ChristenUnie!” in Tilburg. Dit is een cursus voor leden en geïnteresseerden die willen weten waar onze partij voor staat. Wat zijn de uitgangspunten van de ChristenUnie en wat zie je daarvan in de praktijk? lees verder

Inlooppunten centrum Jeugd en Gezin

logo-cjg_lvha-nieuwmaandag 18 april 2011 14:17 Op 1 april werd voor de gemeente Werkendam en Woudrichem het officiële startschot gegeven voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit centrum is vooral een digitaal centrum; een website van de beide gemeentes om opvoedvragen en problemen op te lossen. Naast deze website (www.cjgwerkendam.nl) is het de bedoeling dat het centrum ook de kans biedt om met medewerkers in gesprek te gaan. Betekent dit weer een nieuw gebouw dat voor een paar uur in de week gebruikt wordt of moeten we de kans om gebouwen functioneler te gebruiken aanpakken? lees verder

Discussie A27 houdt gemoederen bezig.

DSCF2462vrijdag 08 april 2011 13:19 Vanmorgen werd het duidelijk dat Woudrichem niet zal meebetalen aan de A27 voorkeursvariant "C+". Werkendam heeft Aalburg en Woudrichem gevraagd om samen 1 miljoen euro te betalen. Hoewel Woudrichem voorstander is van de noodzakelijke verbreding is zij van mening dat de financiering een taak van het Rijk is. Het college van Aalburg heeft nog geen standpunt ingenomen over een financiële bijdrage. De reactie van de gemeente Woudrichem sluit aan op het pleidooi van de ChristenUnie Werkendam vorige maand verwoord tijdens de raadsvergadering. lees verder

Inbreng ChristenUnie tijdens "vragen halfuurtje": buurtbus & politie

CUdonderdag 31 maart 2011 13:31 In de afgelopen raadsvergadering van 29 maart heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de bezuinigingen op de politie in onze regio (Midden- en West Brabant) en over problemen bij de buurtbusvereniging Dussen. lees verder

Dossier Dalm; een zaak van verliezers.

dalmwoensdag 30 maart 2011 21:58 Opnieuw stond het “dossier Dalm” op de agenda van de raadsvergadering. Sinds 1986 is Dalm al bezig zijn bedrijf uit te bouwen en alle activiteiten te bundelen op één locatie. In 1986 en 2004 heeft de firma Dalm de gemeente gevraagd om te mogen verhuizen naar de Beatrixhaven. Maar de gemeente wilde daar geen medewerking aan geven. Dat had tot gevolgd dat Dalm zijn bedrijf aan De Hoef wilde gaan opknappen en uitbreiden. lees verder

Hoop voor buurtbusroute door Werkense polder?

werkense polderwoensdag 23 maart 2011 19:27 De gemeente Werkendam is op initiatief van de ChristenUnie toch in gesprek is gegaan met de provincie Noord-Brabant over het realiseren van een buurtbusroute door de Werkense Polder in Werkendam, dit blijkt uit een notie over de ontwikkelingen rondom het OV in onze gemeente. lees verder

ChristenUnie verwacht snelle oplossing problemen buurtbus

buurtbusmaandag 21 maart 2011 23:46 De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie regelmatig vragen gesteld over de buurtbussen in de regio. Het netwerk van (buurt)bussen is essentieel voor de leefbaarheid in de kernen van onze prachtige gemeente. Het college gaf in eerdere beantwoording op schriftelijke vragen van raadslid Machiel Verdoorn aan om jaarlijks in gesprek te gaan met de buurtbusverenigingen. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van maart 2011

Raadszaal%20illuzaterdag 19 maart 2011 14:27 Een verslag van de commissievergaderingen van maart 2011. Onderwerpen: Intergas, Gemeentelijke dienstverlening, WoZoCo Sleeuwijk etc. 29 maart is de raadsvergadering. lees verder

Verkiezingsprogramma vertaald in begrijpelijke taal

Overhandiging VP in eenvoudige taaldonderdag 17 februari 2011 22:32 Op woensdagavond 16 februari, precies twee weken voor de Provinciale Statenverkiezingen, hebben Chris Baggerman en Hennie Schermers (beide kandidaat voor de ChristenUnie-SGP) het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal aangeboden aan enkele bewoners van ‘De Zonnestraal’ in Werkendam. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van februari 2011

Raadszaal%20illumaandag 07 februari 2011 18:00 Een verslag van de eerste commissievergaderingen na van 2011. 15 februari is de raadsvergadering. het verslag van de raadsvergadering zult u dan ook op onze site kunnen lezen. lees verder

ChristenUnie pleit voor verbetering situatie Werkendamse ijsbaan.

schaatsbaanwerkendammaandag 31 januari 2011 11:31 De ChristenUnie in Werkendam wil tijdens de commissievergadering Inwoners van dinsdag 2 februari pleiten voor betere voorzieningen voor de ijsbaan in Werkendam. De ijsbaan is in 2007 van de plaats achter het zwembad gedwongen verhuisd naar de Lange Wiep een locatie achter het complex van Kozakken Boys. lees verder

Provinciale campagne CU-SGP van start

Eerste-verkiezingsposter-Hennie-en-Hermendinsdag 25 januari 2011 22:12 Werkendam – Met het plakken van de eerste poster door ChristenUnie-SGP in Werkendam is de campagne voor Provinciale Statenverkiezingen in Altena begonnen. lees verder

Cursief december 2010 uit!

krantenjongendinsdag 28 december 2010 22:39 De nieuwe Cursief is weer uit! u kunt hem hier downloaden. lees verder

Kerst 2010

kroondonderdag 23 december 2010 15:23 Vorige week mocht ik op school het kerstverhaal vertellen. Het verhaal dat de kinderen natuurlijk allang kennen, maar toch ieder jaar weer bijzonder is. Naast het verhaal uit  het bijbelboek Lucas... lees verder

Zeven kandidaten uit Werkendam op ChristenUnie-SGP lijst

hermennieuwdonderdag 23 december 2010 15:00 Vorige week vrijdag heeft de ChristenUnie-SGP haar complete kandidatenlijst bekend gemaakt voor de provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011. De complete lijst kent dertig kandidaten, waaronder zeven kandidaten uit de gemeente Werkendam. Eerder was al bekend dat Hermen Vreugdenhil uit Nieuwendijk en huidig Statenlid opnieuw de lijst zal aanvoeren. lees verder

Schoolroutes in strooiroute dankzij vragen ChristenUnie

strooiendonderdag 16 december 2010 00:19 Tijdens de Raadsvergadering van 14 december heeft fractievoorzitter Hennie Schermers van de ChristenUnie vragen gesteld over onveilige zoen en zoefroutes bij de scholen door sneeuwval en opvriezing van het wegdek. lees verder

ChristenUnie pleit voor openhouden milieustation Hank.

milieustraathankdinsdag 30 november 2010 23:19 Tijdens de commissievergadering Grondgebied van afgelopen maandag werd informeel het onderzoek naar de kosten en milieu-efficiëntie van de beide milieustations in onze gemeente besproken. Aan het einde van het rapport werd in enkel staatjes aangegeven wat het de burger zou besparen als het milieustation in Hank gesloten zou worden en het milieustation in Werkendam per week minder open zou zijn. lees verder

ChristenUnie fractie bezoekt Leevboerderij ‘Het Erfdeel’

DSCN1063azaterdag 27 november 2010 19:39 Woensdag 24 november heeft de fractie van de ChristenUnie Werkendam de Leevboerderij aan de Werkensedijk in Werkendam bezocht. Deze Leevboerderij is een initiatief vanuit de kerken in Werkendam, met als doel een opvanghuis bieden aan jongeren tussen de 18-26 jaar die te kampen hebben met problemen. Het gaat dan om jongeren die in de knel zijn gekomen door bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie, problemen met studie, werk, zelfstandig worden, etc. lees verder

ChristenUnie: Gemeentelijke plannen bedrijventerrein Werkendam onbegrijpelijk!

havendag_werkendam__luchtfoto_s__s_middags__38_zaterdag 27 november 2010 15:16 De ChristenUnie is tegen het voorbereidingsbesluit natte bedrijventerrein Werkendam. “Wij begrijpen niet waar dit college in deze moeilijke economische tijd mee bezig is”, zegt ChristenUnie raadslid Machiel Verdoorn. “Juist nu moet de gemeente onze locale economie steunen en niet met plannen komen die zeer slecht kunnen uitpakken voor een bedrijf”. lees verder

Uitnodiging: Jeugd en alcohol - wat ziet een specialist in het ziekenhuis?

voorkommaandag 15 november 2010 15:42 De jeugd drinkt teveel…….
Ach, toen wij jong waren keken we ook wel eens te diep in het glaasje….
Grote hersenschade door drank bij jongeren…. lees verder

Nog geen buurtbus Werkense Polder

DSCF2453zaterdag 13 november 2010 16:15 Met het oog op de ontwikkeling van de Werkense Polder in Werkendam heeft de ChristenUnie tijdens de behandeling van de begroting een motie ingediend voor een pilot voor een buurtbusroute door deze nieuwe woonwijk. lees verder

Provincie stelt geld IDOPS regio beschikbaar.

Hank-campusvrijdag 12 november 2010 19:19 De Provincale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdag 12 november de begroting goedgekeurd. Dit is goed nieuws voor de dorpsontwikkelingsplannen (IDOPS) van o.a. de gemeenten Werkendam. De gemeenten hadden in samenwerking met de inwoners plannen gemaakt om de leefbaarheid van kleine kernen te verbeteren. Door de beslissing van de provincie komt er nu geld beschikbaar voor deze plannen. lees verder

ChristenUnie-SGP op de bres voor jonge boeren

agrarischvrijdag 12 november 2010 19:09 Jonge agrariërs die hun bedrijf moderniseren kunnen blijven rekenen op steun van de provincie. Het voorstel hiervoor van de ChristenUnie-SGP fractie kreeg steun van een meerderheid in Provinciale Staten. Deze provinciale steun komt bovenop de rijksregeling. Hermen Vreugdenhil hekelde het voorstel van het college om dit niet meer te rekenen tot de taken van de provincie. “De provincie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de transitie van de agrarische sector te stimuleren. Ondersteuning bij bedrijfsopvolging is essentieel voor het voortbestaan van de gezinsbedrijven die de ruggengraat vormen van de duurzame agrarische sector in Brabant”, aldus Vreugdenhil. lees verder

ChristenUnie motie VNG en Israel gesteund door meerderheid Werkendamse raad.

Vlaggen Israel-Nederlandwoensdag 10 november 2010 00:34 De op initiatief van de Werkendamse ChristenUnie ingediende motie over de weigering van Israelische burgemeesters door de VNG is met een meerderheid van stemmen aanvaard. Doordat de motie mede werd ondertekend door het CDA en de SGP stond het vooraf al vast dat de motie het met minimaal 12 van de 21 zetels zou gaan halen. Lokale partij SDc en de PvdA steunden de motie niet. lees verder

Artikel - Politiek vraagt opnieuw om aandacht voor het OV

DSCF2469vrijdag 05 november 2010 21:59 Het openbaarvervoer in het Land van Heusden en Altena laat nog steeds te wensen over zo concludeerde de Christen Unie die de politiek de komende tijd weer warm wil maken om opnieuw met de provincie en Veolia in gesprek te gaan. Ook de verslaggever van deze krant deed een onderzoek en hij kwam tot de onthutsende conclusie dat er echt nog heel veel mis is. lees verder

Eerste termijn van de ChristenUnie over de begroting van 2011

snoepjes6dinsdag 02 november 2010 09:25 Mevrouw de voorzitter, geacht college en collega raadsleden,

De ChristenUnie wil in haar eerste termijn graag de metafoor van de snoeproute nog eens gebruiken om een aantal zaken uit de begroting toe te lichten. Daarbij houden we de volgorde van de programma’s zoals die in de begroting staat, aan. lees verder

ChristenUnie Werkendam stelt vragen regionaal OV

buurtbusdinsdag 26 oktober 2010 23:18 De ChristenUnie stelt artikel 35 vragen over openbaarvervoer in de regio. OV is essentieel voor de leefbaarheid in de kleine kernen. CU fractievoorzitter Hennie Schermers geeft aan: “De buurtbussen zijn een voorziening waar we trots op moeten zijn, daarom behoren wij hier als gemeente zorgvuldig mee om te gaan”. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van september 2010.

Raadszaal%20illuvrijdag 24 september 2010 15:20 Een verslag van de eerste commissievergaderingen na de zomer. 28 september is de raadsvergadering. het verslag van de raadsvergadering zult u binnenkort op onze site kunnen lezen lees verder

Lokale ChristenUnie stelt vragen over houding VNG

Vlaggen Israel-Nederlanddinsdag 21 september 2010 01:14 De afgelopen 2 dagen was er veel te doen rondom het besluit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het werkbezoek van Israëlische burgemeesters te annuleren. De VNG is geen politieke orgaan maar een platform voor Nederlandse gemeenten. Daarom is het des te vreemder dat de VNG door het afzeggen van het werkbezoek openlijk partij lijkt te kiezen in het Midden-oosten conflict. De ChristenUnie roept het gemeentebestuur van Werkendam middels artikel 35 vragen op zich te distantiëren van het het besluit van de VNG en haar (de VNG) tot de orde te roepen. lees verder

Provincie voert CU-SGP motie veerdienst uit

pontje werkendamdonderdag 16 september 2010 09:39 Nieuws vanuit onze Statenfractie: De gemeenten Werkendam, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam ontvangen een aanloopsubsidie van maximaal € 623.000,- van de provincie Noord-Brabant voor de exploitatie van de veerdienst tussen Boven Hardinxveld-Werkendam-Gorinchem-Sleeuwijk. Dit hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten. Met deze bijdrage komen Gedeputeerde Staten tegemoet aan een motie van ChristenUnie-SGP en PvdA die in november 2008 door Provinciale Staten is aangenomen. lees verder

Toezegging van de wethouder over het Centrum voor Jeugd en Gezin

cjgdonderdag 16 september 2010 00:20 Afgelopen dinsdag (14 september) kregen we in de commissie Inwoners de kans om vragen te stellen aan de wethouder over het te vormen Centrum voor Jeugd en Gezin. Als ChristenUnie zijn we zeer enthousiast over het Centrum voor Jeugd en Gezin en de wethouder kon ons goed nieuws melden! lees verder

Zwembaden in Werkendam en Sleeuwijk blijven gewoon open!

bijtelskilwoensdag 15 september 2010 23:42 De PvdA kwam dinsdag met een initiatiefvoorstel om de toekomst zwembaden van de gemeente eens beter te bekijken. Compliment voor het stuk, het lijkt wel een ambtelijk goed doorwrocht stuk. Maar de ChristenUnie is duidelijk! De ChristenUnie is en blijft een groot voorstander van het openhouden van de beide openluchtzwembaden in de gemeente en zullen daarvoor blijven strijden. lees verder

Nieuwe GAiNloods

logowoensdag 01 september 2010 23:22 Sleeuwijk- Hennie Schermers, raadslid voor de ChristenUnie in Werkendam, opent zaterdag 4 september in Sleeuwijk een nieuwe opslag-en distributieloods van GAiN. lees verder

Bijdrage ChristenUnie raadsvergadering 29 juni, eerste termijn

daadkrachtvrijdag 02 juli 2010 13:16 De ChristenUnie had grote verwachtingen van het nieuwe college. Ondanks onze verkiezingswinst werd de ChristenUnie geen coalitiepositie gegund en moeten we als oppositiepartij verder. Terwijl we toch hebben geconstateerd dat veel punten uit ons verkiezingsprogramma waren overgenomen. We zouden alleen graag zien, dat die met meer daadkracht naar voren werden gebracht. lees verder

MINDER GELD EN MINDER DAADKRACHT

geldvrijdag 25 juni 2010 13:56 Het coalitieprogramma heeft de titel “meer met minder” gekregen. Volgens de ChristenUnie is deze titel onjuist. De plannen voor de komende jaren laten namelijk zien dat dit college MEER geld wil uitgeven terwijl er MINDER geld te besteden valt. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van juni 2010.

Raadszaal%20illudinsdag 22 juni 2010 12:14 Een kort verslag van de commissievergaderingen van juni jl. Op 29 juni is de volgende raadsvergadering. lees verder

ChristenUnie Werkendam zet in op speerpunt alcohol en drugs

NB_biertap_alcohol_109493-610woensdag 16 juni 2010 17:37 In de commissievergadering Inwoners van afgelopen dinsdag stonden de nota’s jeugd en die van volksgezondheid op de agenda. De ChristenUnie dringt aan tot actie op het gebied van alcohol en drugsmaatregelen, want ook in de gemeente Werkendam is het aantal jongeren die problemen hebben op het gebied van alcohol en drugs te hoog. lees verder

Bidstond met het oog op de verkiezingen van 9 juni aanstaande

biddenmaandag 07 juni 2010 14:53 Vanavond (Maandag 7 juni om 20.00) is er een speciale bidstond met het oog op de verkiezingen van woensdag 9 juni aanstaande. Namens de organisatie van deze bidstond willen we u hier van harte voor uitnodigen! lees verder

Novum in Altena

IMAGE_409woensdag 02 juni 2010 12:53 3 Christenunie fracties stellen schriftelijke vragen aan de colleges over de bedrijventerreinen lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van mei 2010.

Raadszaal%20illudinsdag 25 mei 2010 23:10 Een kort verslag van de commissievergaderingen van mei jl. Vandaag (25 mei) is de raadsvergadering van mei geweest, het verslag zult u binnenkort op onze site kunnen lezen lees verder

Wozoco vertraagd: CU teleurgesteld

Sleeuwijk_Esadinsdag 11 mei 2010 23:26 De ChristenUnie is teleurgesteld dat de bouw van het wooncomplex voor ouderen in Sleeuwijk vertraging oploopt. Tijdens de vergadering van de Commissie Grondgebied van de gemeente Werkendam, afgelopen maandag, praatte wethouder Luteijn de commissieleden bij over de voortgang van het proces, dat deel uitmaakt van het Masterplan Sleeuwijk. De wethouder begon met het goede nieuws, dat alle vastgoedeigenaren hebben getekend en dat ook het waterschap akkoord is. Drie van de vier winkeleigenaren van buiten winkelcentrum De Es verhuizen mee naar het nieuwe winkelcentrum, en er is zelfs een nieuwe ondernemer die zich hierin gaat vestigen. lees verder

Minister Huizinga bezoek Altena gemeenten

Tineke Huizinga, 2010 (lowres)dinsdag 11 mei 2010 13:45 Hoog bezoek voor de ondertekening contract samenwerking bedrijventerreinen en herstructurering tussen Aalburg,Werkendam en Woudrichem en de BOM lees verder

100 miljoen extra voor binnenvaart

binnenvaart3donderdag 29 april 2010 21:29 Nieuws van onze Tweede Kamer fractie: De ChristenUnie heeft in de financiële doorrekening van haar verkiezingsprogramma 100 miljoen extra vrijgemaakt voor investeringen in de binnenvaart bovenop de reeds geplande investeringen. Dit maakte Frank Visser, kandidaat voor de ChristenUnie en fractiemedewerker, bekend tijdens het binnenvaart debat op de beurs Construction & Shipping Industry (C&SI) in Gorinchem.
lees verder

Interview - Fractievoorzitter Werkendamse CU wordt ‘gewoon’ raadslid

Machiel Verdoorn geeft stokje doorvrijdag 16 april 2010 23:26 Machiel Verdoorn geeft stokje door

WERKENDAM, 15 apr ’10 – Het was even een kleine verrassing tijdens de eerste raadsvergadering; fractievoorzitter van de ChristenUnie Machiel Verdoorn bleek het stokje doorgegeven te hebben aan Hennie Schermers-van Elderen.
lees verder

Hennie Schermers nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Werkendam

hennie-blokwoensdag 07 april 2010 23:45 Tijdens de eerste officiële raadsvergadering van de nieuwe raadsperiode maakte de ChristenUnie bekend dat Machiel Verdoorn na 16 jaar het voorzitterschap van de ChristenUnie-fractie heeft overgedragen aan Hennie Schermers- van Elderen. lees verder

Reactie van de ChristenUnie op het coalitieakkoord.

microfoonwoensdag 07 april 2010 23:00 Meer met minder, noemt de coalitie dit verkiezingsprogramma. Nu zien we wel het “meer”, maar nog niet het “minder”. Van een coalitieprogramma dat miljoenen moet bezuinigen hadden we een scherper programma verwacht. We kunnen het beter noemen: “We onderzoeken en proberen!” lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van maart 2010.

Raadszaal%20illudinsdag 06 april 2010 18:00 Een kort verslag van de commissievergaderingen van 22, 23 en 24 maart jl. De eerste commissievergaderingen na de verkiezingen van 3 maart. Onze fractie bestaat nu uit onze twee raadsleden Hennie en Machiel + drie burgerraadsleden Henrico Bassie, Mathijs Vos en Wim Holster. lees verder

Hennie en Hermen op kieslijst Tweede Kamerverkiezingen

hennie-blokdonderdag 01 april 2010 09:33 Statenlid Hermen Vreugdenhil (Nieuwendijk) en Raadslid Hennie Schermers (Werkendam) staan op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen die het landelijk bestuur van de ChristenUnie aan de partij voorstelt. De twee kandidaten bezetten de plaatsen 40 en 53 en zullen dus actief zijn als lijstduwers voor de aankomende verkiezingen die staan gepland op 9 juni 2010. lees verder

Spoorlijn Breda-Utrecht beter onderzoeken

1010869.JPGwoensdag 31 maart 2010 23:00 ChristenUnie Tweede Kamerleden Ernst Cramer en Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink trekken bij ministers Eurlings en Huizinga aan de bel over het onderzoek naar een mogelijke spoorlijn Breda-Utrecht. Het onderzoek dat bijna is afgerond, blijkt zo marginaal te zijn dat zelfs Rijkswaterstaat openlijk twijfelt of het wel voldoende is. De ChristenUnie wil nu zo snel mogelijk een grondig onderzoek. lees verder

Teleurstelling en verbazing bij ChristenUnie.

gesprekdinsdag 16 maart 2010 10:28 De ChristenUnie is verbaasd en teleurgesteld dat ze – in eerste instantie – wordt uitgesloten voor coalitie deelname. De ChristenUnie was de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen. Terwijl alle partijen veel stemmen kwijt raakten won de ChristenUnie er - als enige partij - een zetel bij. lees verder

Installatie nieuwe gemeenteraad

CUzaterdag 13 maart 2010 22:00 Afgelopen donderdag 11 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd door burgermeester Mw. Breuer. Ook Machiel Verdoorn en Hennie Schermers mochten de woorden; 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig' uitspreken en werden onder deze eed (wederom) geïnstalleerd als lid van de Werkendamse gemeenteraad. lees verder

ChristenUnie enige winnaar gemeenteraadsverkiezingen Werkendam

stembiljetdonderdag 04 maart 2010 00:28 Op woensdag 3 maart zijn er in Werkendam gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deze verkiezingen zijn voor de ChristenUnie Werkendam uitgelopen in een verdubbeling van het aantal zetels. De partij gaat van 1 naar 2 vertegenwoordigers in de Werkendamse raad. De ChristenUnie heeft als enige partij meer stemmen gekregen dan tijdens de vorige verkiezingen. De overige partijen zijn er in aantal stemmen op achteruit gegaan. Wij zijn zeer dankbaar voor het vertrouwen dat u ons schenkt, u kunt de komende vier jaar op ons rekenen! lees verder

Speerpunten uitgelicht: Veiligheid en handhaving

wijkagentmaandag 01 maart 2010 23:53 Wie kent dat niet? Dat onveilig gevoel als je in het donker door een steegje loopt, of die ergernis als je ziet dat er weer iemand rommel heeft gedumpt in de Biesbosch, of die irritatie als je middenin een hondendrol bent gestapt. lees verder

Speerpunten uitgelicht: Duurzaamheid

duurzaammaandag 01 maart 2010 08:48 Werkendam mag zich gelukkig prijzen met het natuurschoon dat binnen haar gemeentegrenzen ligt. Naast onze eigen inwoners kunnen ook anderen daarvan genieten. Wel is het belangrijk dat we zuinig ... lees verder

Speerpunten uitgelicht: Zorg voor kwetsbaren.

verslavingdonderdag 25 februari 2010 13:02 Bij het schrijven van ons verkiezingsprogramma, stond er een zin in de oorspronkelijke tekst waarin opgeroepen werd op te komen voor de zwakken. Kars Hazelaar die zelf werkzaam is in de zorg ... lees verder

De ChristenUnie Werkendam presenteert haar 7 speerpunten op Youtube

filmpjewoensdag 17 februari 2010 10:37 De ChristenUnie Werkendam presenteert de zeven speerpunten van haar verkiezingsprogramma in een Youtube filmpje op internet. In dit filmpje vertellen de eerste 7 ChristenUnie kandidaten meer over het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. lees verder

ChristenUnie door de regio met de bakfiets

bakfiets4dinsdag 16 februari 2010 08:49 Aalburg/Sleeuwijk - Afgelopen zaterdag reed een opvallend gezelschap door de regio, diverse ChristenUnie kandidaten deden mee aan de bakfietstour die was opgezet door de ChristenUnie jongeren uit de regio Heusden en Altena. Rond half tien was het vertrek vanuit Aalburg. De route ging via Veen, Andel, Almkerk, Nieuwendijk naar de eindbestemming; Sleeuwijk. lees verder

Planning "Ik ben betrokken bakfietstour" 13 februari 2010!!!

bakfietszaterdag 13 februari 2010 08:00 Vandaag gaan we met de bakfiets door de regio. Van Aalburg naar Veen en via Andel en Almkerk naar Nieuwendijk om uiteindelijk aan te komen in Sleeuwijk! Hieronder kunt u de tijden vinden dat wij op de diverse locaties aankomen. Aanhaken kan natuurlijk altijd, neem wel uw fiets mee!!! lees verder

ChristenUnie gaat de regio in met bakfiets

bakfietsvrijdag 12 februari 2010 12:25 Geen (vracht)auto, luchtballon en zelfs niet onze eigen Werkendamse caravan maar een aantal mooie bakfietsen waarmee we aankomende zaterdag de regio in gaan! Zo bezoeken we o.a. Stichting Noach's Ark in Nieuwendijk en Stichting HiP in Sleeuwijk. Twee stichtingen zonder grote bekendheid maar niettemin enorm waardevol voor (de inwoners van) onze gemeente! lees verder

Moedige Moeders Helden van Brabant 2009/2010

IMG_8179maandag 08 februari 2010 10:00 Afgelopen zaterdag 6 februari was de jaarlijkse jongerenavond van de ChristenUnie-jongeren in Brabant met stevige politieke discussies, cabaret en de Held van Brabant prijs 2009/2010. lees verder

ChristenUnie presenteert verkiezingsprogramma en speerpunten.

verkiezingsprogramma voorkantwoensdag 03 februari 2010 23:00 Op woensdag 3 februari, precies een maand voor de verkiezingen van 3 maart 2010 heeft de ChristenUnie Werkendam haar verkiezingsprogramma 2010 – 2014 gepresenteerd. Lijsttrekker Machiel Verdoorn: “we hebben met de fractie hard aan het programma gewerkt. Ook is er veel hulp geweest van andere mensen, écht fantastisch die betrokkenheid! We willen ons als christelijk-sociale partij ook de komende jaren blijvend inzetten voor het welzijn van de inwoners van onze gemeente! lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van januari 2010.

Raadszaal%20illuzaterdag 30 januari 2010 22:00 De eerste reeks commissievergaderingen van deze raadsperiode hier de verslagen van de commissies Grondgebied, Inwoners en Bestuur. Op 9 februari is de raadsvergadering. lees verder

Jongerenavond met Cabaret & Politiek in ‘jongerencentrum De Pomp’ in Almkerk

03vrijdag 29 januari 2010 23:41 Aanstaande zaterdag 6 februari organiseert ChristenUnie-jongeren; PerspectieF Brabant samen met de drie kiesverenigingen in Altena, net als de afgelopen jaren, weer een jongerenavond in ‘Jongerencentrum De Pomp’ in Almkerk. De avond begint om 20.00. lees verder

Werkendam krijgt pluim als het over onderwijshuisvesting gaat!

schooldonderdag 28 januari 2010 23:04 De ChristenUnie in Werkendam heeft zich samen met de andere partijen al jaren hard gemaakt voor een goed huisvestingsprogramma voor de scholen. We hebben gestreden voor een programma waarbij scholen na 40 jaar kunnen rekenen op nieuwbouw en na 20 jaar op renovatie. Nu worden onze inspanningen beloond en zien we op de nieuwssite: Nieuws.nl het onderstaande bericht staan... lees verder

ChristenUnie stelt vragen over de JOP bij de Dokvijver Werkendam.

JOPdonderdag 28 januari 2010 21:39 Werkendam - De ChristenUnie heeft tijdens de commissievergadering Inwoners van 26 januari jl. vragen gesteld over de Jongeren OntmoetingsPlaats aan de Dokvijver in Werkendam. De ChristenUnie sprak haar verbazing uit over de informatie die pas geleden in de krant stond over de JOP bij de Dokvijver. in Werkendam Deze JOP zou daar helemaal niet hebben mogen staan omdat het bestemmingsplan niet op orde zou zijn. Ook vroeg de ChristenUnie zich af of de JOP versneld is weggehaald i.v.m. de overlast voor omwonende. lees verder

Arie Slob bezoekt 'Het Baken'

baken3maandag 25 januari 2010 12:55 Wat doet de Tweede Kamer voor Haiti?, Vindt u uw werk leuk?, Is het ook weleens niet leuk? Slimme vragen die de leerlingen uit groep 8 stelden aan Arie Slob toen hij op bezoek was op het Baken. ... lees verder

Campagne ChristenUnie Werkendam onderweg met "nieuwe" caravan...

feest6zaterdag 23 januari 2010 00:53 De ChristenUnie Werkendam heeft afgelopen vrijdag voor het eerst gebruik gemaakt van haar nieuwe campagnecaravan. Een aantal vrijwilligers hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan deze "nieuwe" ... lees verder

Bezoek Arie Slob aan Werkendam in beeld...

feest1vrijdag 22 januari 2010 23:30 Vrijdag 22 januari was Arie Slob op bezoek in Werkendam. Zo hebben we o.a. 'Het Baken' bezocht en gesproken over diverse onderwerpen. Laten op de middag waren we te vinden op de Hoogstraat in Werkendam. De komende dagen kunt u op onze site meer lezen over de afgelopen dag... lees verder

Volg het werkbezoek van Arie Slob via Twitter

twitter-logodonderdag 21 januari 2010 23:15 Morgen, vrijdag 22 januari zal Arie Slob voorzitter van de ChristenUnie Tweede Kamerfractie diverse bezoeken brengen in de regio Altena. Het bezoek van Arie Slob aan de regio is in het kader van ... lees verder

ChristenUnie plakt eerste verkiezingsposter gemeente Werkendam.

DSC_2513udinsdag 19 januari 2010 16:14 Dinsdagochtend was het ChristenUnie lijsttrekker Machiel Verdoorn die de eerste poster plakte op de nog lege verkiezingsborden in de gemeente Werkendam. De posters van de ChristenUnie hangen er nog wat eenzaam bij, maar dat zal waarschijnlijk niet lang duren. De partij was naar goed gebruik als eerste, de rest volgt ongetwijfeld binnenkort. Dinsdagavond zal het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie besproken worden in de ledenvergadering, in de loop van deze week zal de presentatie plaatsvinden. lees verder

Provincie Brabant gaat voor robuuste A27 met spoorlijn

trace a27maandag 18 januari 2010 11:34 De provincie Brabant maakt per direct een half miljoen vrij om het nieuwe tracé A27 ‘spoorlijnproof’ te maken. Dit bedrag is nodig om een precieze inschatting te maken van de voorinvesteringsmaatregelen. “Er hoeft nu niet meer gesteggeld worden over wie dat moet betalen. Dit onderstreept de daadkracht en wilskracht van de provincie om tempo te maken om een robuuste doorstroomas A27 te realiseren mét een spoorverbinding”, aldus Hermen Vreugdenhil, Statenlid voor de ChristenUnie/SGP. lees verder

Arie Slob (ChristenUnie) bezoekt Werkendam

first1donderdag 14 januari 2010 19:55 Op vrijdag 22 januari zal Arie Slob voorzitter van de ChristenUnie Tweede Kamerfractie diverse bezoeken brengen in de regio Altena. Het bezoek van Arie Slob aan de regio is in het kader van de landelijke campagnetour voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. lees verder

De waarheid over de kwinter, ChristenUnie pleit voor grote zaal en jeugdsoos in Werkendam.

Werkendam Partycentrum de Kwinter-9woensdag 13 januari 2010 18:25 CDA Werkendam beweert dat andere politieke partijen de Kwinter willen verkopen en dat er dan geen grote zaal en jeugdsoos meer zal zijn in Werkendam. Het tegendeel is echter waar. lees verder

Veolia laat buurtbusreizigers in de kou staan. + Update

busreiziger in de koudinsdag 12 januari 2010 12:06 De ChristenUnie-SGP Statenfractie en de Werkendamse ChristenUnie fractie maken zich hard voor reizigers en chauffeurs en stellen vragen over capaciteitsproblemen in het OV. Daarnaast vraagt de ChristenUnie Werkendam om een inventarisatie van de huidige knelpunten in de gemeente en roept het college op om actie te ondernemen richting de provincie om de problemen aan te pakken! lees verder

Nieuwjaarsgroet, 2010

voorspoedig2010vrijdag 01 januari 2010 00:51 In dit artikel leest u de nieuwjaarsgroet die u eerder op de "voorpagina" van onze website heeft kunnen lezen. lees verder

ChristenUnie Werkendam jaaroverzicht 2009

kaarsenwoensdag 30 december 2009 23:59 Net op het randje van 2009-2010 willen we samen met u nog even terugblikken op het afgelopen jaar. Van het vele nieuws en alles wat we in 2009 hebben meegemaakt en mochten doen als fractie hebben we daarom een jaaroverzicht gemaakt!

Bij deze wensen we u veel leesplezier en natuurlijk een goede jaarwisseling! lees verder

Kerstgroet, 2009

kerststervrijdag 25 december 2009 10:00 In dit artikel leest u de kerstgroet die u eerder op de "voorpagina" van onze website heeft kunnen lezen. lees verder

ChristenUnie-jongeren voeren actie 'Hart voor het OV'

hartjevrijdag 18 december 2009 10:20 Met het uitdelen van handwarmertjes in de vorm van een hart voeren de ChristenUnie-jongeren uit de regio Heusden en Altena vandaag actie in het openbaarvervoer. Vanmorgen vroeg waren er al diverse CU-jongeren uit de regio actief op de Kromme Nol in Aalburg. Vanmiddag is de Tol in Sleeuwijk aan de beurt. lees verder

ChristenUnie klimaat-amendement verworpen...

aardedonderdag 17 december 2009 12:00 De ChristenUnie heeft tijdens de laatste raadsvergadering (15-12-2009) een amendement ingediend om de doelstellingen van het Werkendamse klimaatplan aan te scherpen. Het amendement roept op om de doelstelling van het klimaatplan op te schroeven en zich daarmee te houden aan de verklaring van Dussen welke mede is ondertekend door de gemeente Werkendam. lees verder

Ontsluiting Noordwaard, verkeerstoename en overlast

geluidsschermdonderdag 17 december 2009 11:00 De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de verwachte verkeerstoename richting De Biesbosch wanneer de ontwikkeling van de Noordwaard doorzet zoals is gepland. Volgens het Projectbureau ... lees verder

Verslag raadsvergadering (15 december)

Raadszaal%20illudonderdag 17 december 2009 10:04 In de laatste raadsvergadering van 2009 kwamen een vijftal onderwerpen aan de orde. Drie daarvan werden uitgebreid besproken. In onderstaande samenvatting willen we vier agendapunten bespreken. lees verder

ChristenUnie Werkendam blij met nieuwe dienstregeling.

DSCF2474dinsdag 08 december 2009 00:42 De ChristenUnie Werkendam heeft zich samen met haar Statenfractie en jongerenafdeling de afgelopen jaren ingezet voor de verbetering van het openbaarvervoer in de gemeente en regio. Op 13 december aanstaande gaat de nieuwe dienstregeling in. Volgens de lokale ChristenUnie is de nieuwe dienstregeling - die de afgelopen week al werd gepresenteerd in de lokale media - een flinke stap in de juiste richting. lees verder

ChristenUnie Werkendam lanceert campagne-website

label christenunie nieuws verkiezingendonderdag 03 december 2009 23:00 Precies 3 maanden voor de verkiezingen lanceert de ChristenUnie Werkendam haar campagne-website. Met het plaatsen van de volledige kieslijst en de eerste campagne-weblog (geschreven door onze lijsttrekker Machiel Verdoorn) geeft de lokale ChristenUnie de aftrap voor haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van D.V. 3 maart 2010. lees verder

Verslag extra commissievergadering van 23 november 2009

Raadszaal%20illuvrijdag 27 november 2009 00:00 In een aparte vergadering werd door de commissie Grondgebied het Rijksinpassingsplan (RIP) Noordwaard behandeld. Het Rijksinpassingsplan is een enorm boekwerk geworden. Gelukkig voor de commissieleden was er handzaam artikel beschikbaar waarin duidelijk de standpunten van het college waren beschreven. lees verder

CU-Jongeren op zoek naar helden

superman_logo_royal_shirtdinsdag 17 november 2009 19:24 PerspectieF, de ChristenUnie Jongeren in Brabant ,zijn op zoek naar uw helden van 2009. Ieder jaar reiken zij de prijs “Held van Brabant” uit aan een vrijwilliger(organisatie) die waardering en ondersteuning verdient voor het werk dat zij doen. Voorgaande jaren ging de prijs naar de Voedselbank (2008) en de Buurtbuschauffeurs (2007). De prijs zal worden uitgereikt tijdens een speciale jongerenavond op 6 februari 2010 in De Pomp in Almkerk. lees verder

Belastingtarieven - CU: geen onnodige verhogingen...

riool_7donderdag 12 november 2009 22:07 Tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen dinsdag kwamen ook de belastingtarieven 2010 aan de orde. Je zou verwachten dat in deze tijd van economische crisis het college terughoudend zou zijn ten aanzien van prijsverhogingen. Waarom in deze financieel moeilijke tijd ondernemers en burgers opzadelen met hogere tarieven dan was afgesproken? De crisis slaat diepe gaten in economie en samenleving. Het college had hierop in moeten springen. Niet met de voorgestelde belastingverhogingen, maar juist door maatregelen te treffen die de burger en de economie ten goede komen. Helaas bleek dit niet het geval. lees verder

Begrotingsbehandelingen - Economie volgens het Jozef-principe.

Jozefdonderdag 12 november 2009 10:34 Tekstuele bijdrage infopagina: De zittingstermijn van de huidige coalitie loopt op z’n eind. Dat de termijn afloopt is duidelijk te merken aan de voorgestelde begroting. Alleen 2010 is sluitend, de jaren daarna laten een enorm tekort zien. Het college kreeg zelfs van hun eigen partijen kritiek op het feit dat een oplossing wordt doorgeschoven tot na de verkiezingen. lees verder

“Zo de wind waait,.. waait mijn vestje”.

wegwaaien.papier.425donderdag 12 november 2009 10:00 Een spreekwoord waaruit blijkt dat iemand geen duidelijke mening heeft en dus ook geen stabiele betrouwbare factor is. Tijdens de begrotingsbehandelingen op 11 november was de actie om de zeilclub... lees verder

Beatrixziekenhuis ook in de avonduren goed bereikbaar met het openbaarvervoer.

buurtbusdinsdag 10 november 2009 23:46 De ChristenUnie Werkendam heeft begin dit jaar een motie ingediend aangaande de bereikbaarheid met het openbaarvervoer in de gemeente Werkendam. De ChristenUnie gaf aan zo snel mogelijk concrete ... lees verder

A27-perikelen

A27_Brug_over_Boven_Merwede_tcm174-136948vrijdag 06 november 2009 13:46 De Werkendamse raad roert zich, ze zijn de A27 ellende beu! En dat gevoel deel ik, en volgens mij iedereen met hen. Toch moet gezegd worden dat we met z’n allen zorgvuldig werken aan de beste én snelste oplossing. En dan is het net als met schaatsen: een gehaaste prikslag met veel armgebaren ziet er spectaculair uit maar levert geen snelle tijden op. lees verder

Alle kansen voor alle kinderen.

spelende_kinderen_cm300maandag 02 november 2009 11:20 Afgelopen donderdag sprak Reinier Koppelaar - tijdens de ledenvergadering - over het thema Jeugd en Gezin. Reinier is politiek assistent van minister Rouvoet en is daarom helemaal op de hoogte hoe minister Rouvoet probeert beleid aangaande dit onderwerp te ontwikkelen. lees verder

ChristenUnie Werkendam maakt kieslijst bekend...

DSC_2372cdonderdag 29 oktober 2009 23:48 Tijdens de ledenvergadering van donderdag 29 oktober jl. is de ChristenUnie kieslijst voor gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 vastgesteld door de leden. Huidig raadslid Machiel Verdoorn is met unanieme stem verkozen tot lijsttrekker. Op nummer twee staat Hennie Schermers-van Elderen (voormalig raadslid en thans burgerlid). Nieuwkomer en nummer drie op de lijst is de 24-jarige Mathijs Vos die op dit moment o.a. actief is binnen de steunfractie van de ChristenUnie lees verder

Aandacht voor wozoco in Sleeuwijk

bijeenkomstwoensdag 28 oktober 2009 23:23 Al jaren vraagt de ChristenUnie aandacht voor een versnelde realisatie van het wozoco in Sleeuwijk. Ook dit jaar heeft de ChristenUnie fractie weer duidelijk laten weten dat een snelle realisatie ... lees verder

Uitnodiging ledenvergadering (29 oktober 2009)

200910 Reinier Koppelaar2_1woensdag 21 oktober 2009 14:00 Op D.V. 3 maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In het licht van deze verkiezingen wil de ChristenUnie Werkendam op 29 oktober as. haar jaarlijkse ledenvergadering houden. De ledenvergadering zal plaatsvinden in het Sleeuwijks kerkje (Kerkeinde 31, Sleeuwijk). Tijdens deze avond zal o.a. de kieslijst worden gepresenteerd. Daarnaast zullen er enkele bestuurlijke zaken worden afgehandeld dit eerste gedeelte zal - zoals statutaire is bepaald - alleen toegankelijk zijn voor leden.

Tijdens het open gedeelte van de ledenvergadering zal dhr. Reinier Koppelaar (politiek assistent van minister Rouvoet) spreken over het thema Jeugd en Gezin. Dit open gedeelte begint om 20.15 uur en is vrij toegankelijk voor iedereen! lees verder

"Biesboschdagen" Fairtrade pakket uitgereikt + bijzonder leuke ontmoeting...

fto pakketvrijdag 09 oktober 2009 00:20 Donderdag 8 oktober mochten we één van de prijzen uitreiken die we hebben verloot naar aanleiding van onze "flyer-actie" op de Biesboschdagen in Werkendam. De winnaar Hans de Peuter woonachtig in Almkerk mochten we opzoeken in Pand24 - de bekende galerie met atelier aan de Kruisstraat in Werkendam - lees verder

Acht minuten in acht regels.

Raadszaal%20illuwoensdag 07 oktober 2009 14:19 De raadsvergadering van oktober duurde slechts 8 minuten. Een nieuw record! In deze eerste raadsvergadering waar onze nieuwe burgemeester van begin tot eind voorzitter was werden geen inhoudelijke agendapunten besproken. Met één (denkbeeldige) hamerslag werden zeven onderwerpen afgehamerd. Burgemeester Carla Breuer begroette deze avond speciaal de ‘gasten van de raad’ die deze raadsvergadering bijwoonden. Zij vertelde de gasten dat er soms best wel pittige discussies worden gevoerd. De gasten zullen nog een keer terug moeten komen om dat mee te maken, want acht minuten na de opening werd deze raadsvergadering al weer gesloten. lees verder

ChristenUnie dringt aan op spoorlijn Breda-Utrecht

1010727.JPGdonderdag 01 oktober 2009 23:09 Nieuws van de ChristenUnie Tweede Kamerfractie: Minister Eurlings gaat op verzoek van de ChristenUnie een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse doen naar een mogelijk nieuwe spoorlijn tussen Breda en Utrecht. Ernst Cramer: ,,Ik ben blij dat de spoorlijn serieus wordt onderzocht. De vervoerswaarde van deze nieuwe spoorlijn is zo goed, dat we deze kans niet zomaar voorbij moeten laten gaan”. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van september 2009.

Raadszaal%20illudonderdag 01 oktober 2009 00:02 De eerste commissievergaderingen na de zomervakantie hier de verslagen van de commissies Grondgebied, Inwoners en Bestuur. Op 6 oktober is de raadsvergadering. lees verder

Uitslag flyer-actie Biesboschdagen Werkendam

winnerzaterdag 26 september 2009 17:53 De uitslag van onze flyer-actie op de Biesboschdagen in Werkendam is bekend. Het was weer een geslaagde dag, we willen de organisatie en al onze medewerkers bedanken voor hun inzet. Bezoekers: hartelijk dank voor uw interesse! Klik snel door om te kijken of u met uw flyer een prijsje heeft gewonnen!!! Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor de fractie, neem contact met ons op! lees verder

CU stelt vragen over bereikbaarheid dokterspost Gorinchem

Brug Gorinchem Br. Ong.vrijdag 25 september 2009 17:27 De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college over de bereikbaarheid van de dokterspost in Gorinchem. Fractie voorzitter Machiel Verdoorn geeft aan regelmatig signalen te ontvangen dat de afsluiting onrust teweeg brengt bij mensen met bijvoorbeeld een zwakke gezondheid. De onrust wordt veroorzaakt doordat de huisartsenpost en het Beatrix-ziekenhuis bij de afsluiting van de brug bijna onbereikbaar worden in geval van problemen met de gezondheid. lees verder

Cursief september 2009 uit!

krantenjongenvrijdag 25 september 2009 17:15 Er is weer een nieuwe Cursief is uit! U kunt hem hier downloaden. In deze editie meer over de A27 spoorlijn, nieuws uit de fractie. Informatie over de jaarvergadering op 29 oktober, en de verkiezingen van 2010. Wij wensen u weer veel leesplezier toe! lees verder

Wel digitale busborden op Westzijde van de A27

busbord-150x150dinsdag 25 augustus 2009 10:00 Een artikel in het Brabants dagblad van 19 augustus jl. deed vermoeden dat het plaatsten van de digitale busborden op de Tol in Sleeuwijk en aan de A27 in Hank nog niet zo zeker bleek te zijn als een bericht op de website van de Werkendamse ChristenUnie en in diverse media deed vermoeden. lees verder

Vakantie: energie voor de samenleving

zomercolumnsplaatjedinsdag 18 augustus 2009 15:37 Dit is alweer de zesde en laatste zomercolumn voor dit jaar. Deze week een bijdrage van ons Statenlid Hermen Vreugdenil uit Nieuwendijk. We hopen dat u de bijdragen van de afgelopen 6 weken met plezier en interesse heeft gelezen. We wensen iedereen weer veel plezier, vernieuwde energie en zegen toe op school, werk, in het huishouden of elders. En u weet het: heeft u vragen voor onze fractie? Stel ze! lees verder

ChristenUnie stelt artikel 35 vragen over stijgende jeugdwerkloosheid

jobsdinsdag 11 augustus 2009 00:10 Naar aanleiding van een persbericht uitgegeven door de ChristenUnie jongeren uit het land van Heusden en Altena (o.a. gepubliceerd in het BD van 5 aug. jl.) en na het ontvangen van diverse signalen van jongeren uit onze gemeente heeft de ChristenUnie vragen gesteld over de stijgende jeugdwerkloosheid in de gemeente Werkendam. De ChristenUnie is nu in afwachting van het antwoord van het college. U kunt in het volledige artikel de vragen aan het college lezen. lees verder

Schiermonnikoog...

zomercolumnsplaatjemaandag 10 augustus 2009 10:00 Wij zijn in het voorjaar op vakantie geweest. Naar Schiermonnikoog. Net als de Biesbosch één van de twintig Nationale Parken die Nederland rijk is. Het is het kleinste te bezoeken eiland in de Waddenzee, behorend tot de provincie Friesland. De gelijknamige gemeente telt 1000 inwoners. lees verder

Zorgwekkend: Jeugdwerkloosheid stijgt flink

jeugdwerkmaandag 03 augustus 2009 11:21 In Aalburg zijn 20 jongeren werkloos, in Woudrichem 20 en in Werkendam zijn 40 jongeren werkloos. Een stijging van 67% met het begin van het jaar. Daarnaast is het voor veel schoolverlaters moeilijk om een baan te vinden. Voor de ChristenUnie jongeren reden om aandacht voor het probleem te vragen.

lees verder

Storm in een...

zomercolumnsplaatjemaandag 03 augustus 2009 10:00 Alweer de vierde zomercolumn deze week geschreven door burgerraadslid Henrico Bassie. deze week leest u over een storm in een glas water en Duitse politiek. We sluiten af met een erg goed (zomers)voornemen! lees verder

Digitale informatievoorziening op de Tol en in Hank aanstaande…

busbord-150x150vrijdag 31 juli 2009 12:02 Tijdens de commissie grondgebied van 26 januari dit jaar heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de knelpunten in het openbaarvervoer in onze gemeente. Een van die knelpunten… of sterker nog: één van de ontbrekende zaken in het OV is een goede informatievoorziening, en met name de actuele informatievoorziening. Op een aantal van de belangrijke (bus)knooppunten zoals “de Tol” in Sleeuwijk en de opstapplaats aan de A27 in Hank is het soms treurig gesteld en staan mensen te wachten op een bus zonder te weten hoelaat precies en of deze bus wel gaat komen. lees verder

Onderwijs...

zomercolumnsplaatjemaandag 27 juli 2009 23:54 In de column van deze week alles over zes weken vakantie, de overeenkomsten tussen een leraar en een dominee en nog veel meer! We wensen u weer veel leesplezier en voor alle thuisblijvers en vertrekkers: een fijne vakantie! lees verder

Vrouw als burgemeester...

zomercolumnsplaatjemaandag 20 juli 2009 18:00 Natuurlijk was ik verbaasd en al had Hanja Maij-Weggen hier al wel op gezinspeeld tijdens haar bezoek in Werkendam: Een vrouw had ik niet direct verwacht. Tja en dan ook nog zo jong, moeder van 2 ... lees verder

Verslag raadsvergadering (8 juli)

Raadszaal%20illudonderdag 16 juli 2009 22:54 De raadsvergadering van juli stond in het teken van de financiën over vorig jaar, het lopende jaar en komend jaar. Voordat dit onderwerp werd behandeld stonden we eerst stil bij de niet-financiële... lees verder

Mijn zomer(vakantie)gevoel...

zomercolumnsplaatjedinsdag 14 juli 2009 23:17 Ik moest me er even toe zetten maar nu zit ik eindelijk achter mijn computer om de eerste van de reeks van zes zomercolumns te fabriceren. Peinzend over wat ik moet schrijven voor deze zomercolumn... lees verder

Het ChristenUnie "zomergevoel"

parasolzaterdag 11 juli 2009 11:12 In verband met het zomerreces (en dus het tekort aan actueel politiek nieuws) schrijven diverse ChristenUnie vertegenwoordigers uit Werkendam van week 29 t/m 34 een zomercolumn met daarin leuke ... lees verder

Mw. Breuer-Blekkink nieuwe burgermeester Werkendam

GetAttachmentdonderdag 09 juli 2009 21:19 Tijdens een openbare raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van de vertrouwenscommissie om Drs. Carla Breuer-Blekkink voor te dragen aan de minister voor benoeming als ... lees verder

Bonus Essent: niet geld terug naar de burger maar Essent terug naar de burger!

essent rwevrijdag 03 juli 2009 00:29 Statenlid Hermen Vreugdenhil uit Nieuwendijk geeft een reactie op uitspraken van het CDA in de lokale media:

Gerard Paans (fractievoorzitter CDA Werkendam) roept op te voorkomen dat de werknemers van Essent € 5000,- ontvangen als bonus. Dit geld moet terug naar de burger aldus Paans. Gerard Paans slaat de plank alleen al finaal mis door te stellen dat de politiek hier nog iets over mag of überhaupt kan zeggen. lees verder

Spaarvarken

varkentjemaandag 29 juni 2009 21:30 Nederland verkeert in een crisis. Ook in onze gemeente blijft dat niet onopgemerkt. Vele banen staan op de tocht. Het is onzeker of de orders voor komend jaar wel binnenkomen. We merken dit ook in onze portemonnee. De verwachting is dat we in vergelijking met dit jaar volgend jaar meer uitgaven hebben en minder inkomsten. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van juni 2009.

Raadszaal%20illumaandag 29 juni 2009 21:21 De laatste commissievergaderingen voor de zomervakantie hier de verslagen van de commissies Grondgebied, Inwoners en Bestuur. Op 8 juli is de raadsvergadering. lees verder

Wandelen met Esmé Wiegman, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie

politiekewandeling_125maandag 22 juni 2009 23:46 Ingekomen bericht - Twaalf provincies, twaalf maanden, twaalf wandelingen. De ChristenUnie organiseert de komende maanden in iedere provincie een wandeling door een bijzonder natuurgebied. Want, deze partij heeft aandacht voor Groen, Milieu en Ruimtelijke Ordening . Daarom lopen de Kamerleden graag met u mee! lees verder

Uitslag braderie actie Sleeuwijk

winnerzaterdag 20 juni 2009 19:44 De uitslag van onze flyer-actie op de braderie in Sleeuwijk is bekend. Het was weer een geslaagde dag, we willen de organisatie van de braderie en al onze medewerkers bedanken voor hun inzet. Bezoekers: hartelijk dank voor uw interesse! Klik snel door om te kijken of u met uw flyer een prijsje heeft gewonnen!!! lees verder

Heeft u ons ook gemist? Tot zaterdag!

01donderdag 18 juni 2009 23:29 Toch leuk om te merken dat we echt een bekend (en gewaardeerd) onderdeel van de jaarlijkse markten en braderieën zijn geworden in onze gemeente. Lopend over de Werkendamse braderie waren er diverse mensen die mij hebben aangesproken over de afwezigheid van de ChristenUnie dit jaar op de braderie in Werkendam. lees verder

Twee winnaars van de flyer-actie in Nieuwendijk

gefeliciteerd2zondag 14 juni 2009 00:15 Afgelopen zaterdag (6 juni) stonden we op de jaarmarkt in Nieuwendijk. Vandaag hebben we de winnaars een bezoekje gebracht! Tijdens de afgelopen jaarmarkt hebben we ongeveer 750 flyers uitgedeeld met daarop onze standpunten, op de achterzijde stond een nummer. Dit nummer heeft u kunnen controleren op onze website www.werkendam.christenunie.nl. Enkelen honderden mensen hebben deze week onze website bezocht en twee mensen ontdekten dat ze een prijs hebben gewonnen! lees verder

Uitslag jaarmarkt actie Nieuwendijk

winnerzaterdag 06 juni 2009 17:35 De nummers van onze flyer-actie op de jaarmarkt in Nieuwendijk zijn bekend. Het was weer een geslaagde dag, we willen de organisatie van de jaarmarkt en al onze medewerkers bedanken voor hun inzet. Bezoekers: hartelijk dank voor uw interesse! lees verder

Verslag raadsvergadering (26 mei)

Raadszaal%20illuzaterdag 06 juni 2009 17:30 In de eerste raadsvergadering die door de nieuwe (tijdelijke) burgemeester van Agt werd voorgezeten, werden er ingrijpende beslissingen genomen. Zo krijgt Sleeuwijk een nieuw winkelcentrum en een wooncomplex voor ouderen, maar ook de uitbreiding van de Sleeuwijkse begraafplaats werd goedgekeurd. lees verder

'ChristenUnie SGP is de derde winnaar van de Europese Verkiezingen'

20090604 Europese Verkiezingen Uitslagenavond_Dalen&Belder_kleinvrijdag 05 juni 2009 12:00 Lijsttrekker Peter van Dalen en kompaan Bas Belder van de ChristenUnie SGP zijn dankbaar voor hun twee behouden zetels. “Dit is meer dan zetelbehoud, het is toch nog een behoorlijke winst, want het totale aantal zetels is gedaald”, meldde Van Dalen. De eerste man van de gezamenlijke lijst sprak laat op de avond een zaal vol enthousiaste ChristenUnie- en SGP-leden toe met: “Hier voor u staat een dankbaar en gezegend mens. We hebben hard gewerkt en we wisten dat we een goed programma hebben, gelukkig vond de kiezer dit ook!” lees verder

De ChristenUnie komt naar Nieuwendijk!!!

jaarmarktdonderdag 04 juni 2009 12:00 Aanstaande zaterdag is het weer zover, een hoogtepunt op de Nieuwendijkse evenementenkalender: de jaarmarkt!!!. gezellig langs de kraampjes slenteren, en lekkere hap voor tussendoor en nog véél ... lees verder

Peter van Dalen en Rouvoet in Werkendam

20090526__CampagnetourEP2009_Brabant__rouvoetwoensdag 27 mei 2009 09:48 Dinsdag 26 mei jl. bezochten diverse politici Werkendam. Aan het einde van de middag was er bij het bedrijf De Waal een werkbezoek met een afvaardiging van o.a. de Werkendamse scheepsgroep, en de Schuttevaer. Na een introductie van de diverse belangenorganisaties die ook het licht wierpen op de huidige economische problemen werd het tijd voor een rondleiding. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van mei 2009.

Raadszaal%20illudinsdag 12 mei 2009 23:36 Alweer de derde commissievergaderingen van 2009 hier de verslagen van de commissies Grondgebied, Inwoners en Bestuur. I.v.m. de vakantie van Machiel Verdoorn is hij vervangen door Henrico en Hennie. Op 26 mei is de raadsvergadering. Op deze avond is er ook een verkiezingsavond met André Rouvoet, Peter van Dalen, Bas Belder en Kees van der Staaij in de Kwinter in Werkendam! lees verder

ChristenUnie: Wooncomplex voor ouderen in de versnelling!

Sleeuwijk_Esadinsdag 12 mei 2009 09:50 Tijdens de commissie grondgebied van 12 mei jl. heeft de ChristenUnie bij monde van burgerraadslid Henrico Bassie wederom de spotlights gericht op de bouw van het wooncomplex voor ouderen in Sleeuwijk (voorheen het woon-zorgcomplex genoemd). De ChristenUnie wil dat het wooncomplex zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. lees verder

Ook André Rouvoet naar Werkendam

andre Rouvoet_kleinmaandag 11 mei 2009 23:00 Eerder mochten we u melden dat de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Peter van Dalen Werkendam gaat bezoeken, naast een werkbezoek in de haven van Werkendam zal er 's avonds een verkiezingsavond worden gehouden in de Kwinter. Vandaag mochten we het nieuws ontvangen dat naast Peter van Dalen ook onze eigen vice-premier en partijleider André Rouvoet aanwezig zal zijn op de regionale verkiezingsavond! lees verder

Oproep tot goed rentmeesterschap tijdens werkbezoek in de gemeente Werkendam.

DSCN0263vrijdag 08 mei 2009 23:17 Tijdens het werkbezoek georganiseerd door de ChristenUnie-SGP Statenfractie in de regio Altena, riep Statenlid Hermen Vreugdenhil de gemeenten op tot daadkracht in het ontwikkelen en herstellen van de ecologische structuur. ChristenUnie fractievoorzitter Machiel Verdoorn was een van de genodigde tijdens dit werkbezoek. Lees verder voor de oproep van Statenlid Hermen Vreugdenhil. lees verder

Tweede Kamerlid Ernst Cramer en andere bestuurders op werbezoek in Werkendam

zuioderklipzaterdag 02 mei 2009 16:20 De ChristenUnie-SGP Statenfractie Noord-Brabant organiseert aanstaande vrijdag 8 mei een werkbezoek in de regio Altena. 's Morgens zal een gezelschap van ChristenUnie en SGP bestuurders zich  op ... lees verder

Europees lijsttrekker naar Werkendam

vandalen_werkvrijdag 24 april 2009 16:43 Op D.V. dinsdag 26 mei zal Europees lijsttrekker Peter van Dalen (CU) Werkendam bezoeken. Peter van Dalen die de gecombineerde ChristenUnie/SGP kieslijst aanvoert heeft persoonlijk te kennen gegeven graag naar Werkendam af te reizen om de Werkendamse binnenvaartsector te bezoeken. lees verder

Cursief april 2009 uit!

krantenjongendonderdag 16 april 2009 23:45 De nieuwe Cursief is weer uit! u kunt hem hier downloaden. lees verder

Paasgedicht n.a.v. Matt. 28:1-10

Open grafvrijdag 10 april 2009 09:00 Met het oog op het naderende Paasfeest willen we u dit gedicht aanbieden, wij wensen u en iedereen die bij u hoort gezegende dagen toe.

Fractie en bestuur, ChristenUnie Werkendam lees verder

ChristenUnie deelt zorgen over binnenvaart

TEMPTATIONvrijdag 10 april 2009 07:00 De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen van de kredietcrisis voor de binnenvaart. Kamerlid Ernst Cramer: ,,Terwijl het kabinet fors investeert in vaarwegen dreigt een groot aantal ondernemingen, die onder normale omstandigheden gezond zouden zijn, failliet te gaan voordat ze kunnen profiteren van de nieuwe infrastructuur." lees verder

'Altena' komt snel met visie op stages

leerling wissel maatschappelijke stage manegedinsdag 07 april 2009 19:52 Corine Verweij (PvdA) en Hennie Schermers (ChristenUnie) hebben begin maart vragen gesteld over maatschappelijke stages in onze regio, nog voor de zomers zullen de drie Altenagemeentes met een visie komen over dit onderwerp. lees verder

Vervolg “Avond in het zuiden” goed bezocht en inspirerend

DSC03186dinsdag 07 april 2009 09:57 Afgelopen maandag 6 maart waren er een groot aantal Brabantse ChristenUnie/PerspectieF bestuurders, volksvertegenwoordigers en medewerkers aanwezig in het provinciehuis in Den Bosch. Zo’n 30 mannen en vrouwen (deze laatste groep was helaas flink ondervertegenwoordigd) waren bij elkaar om te luisteren en spreken over het tot stand komen van een verkiezingsprogramma. lees verder

Speel het "Vang het geld!!!" spel...

Banner online game witzaterdag 04 april 2009 16:00 Onder het mom van - College: "het uitgeven van het geld van onze burgers is geen spelletje!" - presenteren wij het "Vang het geld!!!" spel. Klik op de onderstaande link om het spel te spelen.
lees verder

Verslag raadsvergadering (31 maart)

Raadszaal%20illudonderdag 02 april 2009 19:33 De laatste officiële raadsvergadering die werd voorgezeten door Henk Hellegers zou volgens de planning kort zijn. Oorspronkelijk stond er maar één bespreekstuk op de agenda. Door een viertal vragen tijdens het vragenhalfuurtje en door de honorering van drie agenderingsverzoeken van de SDc werd het toch nog een volwaardige raadsvergadering, compleet met een motie van afkeuring. lees verder

ChristenUnie kan leven met "gedeeltelijke betrokkenheid" politie bij verkeersexamen.

1960-Verkeersexamenwoensdag 01 april 2009 23:47 De ChristenUnie heeft bij monde van fractievoorzitter Machiel Verdoorn aangegeven "te kunnen leven" met de afgeslankte vorm van betrokkenheid die de politie heeft bij de verkeersexamen voor de basisschoolkinderen in de gemeente Werkendam. Burgemeester Hellegers gaf als korpsbeheerder aan dat de politie in verband met het prioriteitskader ervoor heeft gekozen om een aantal zaken uit handen te geven. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van maart 2009.

Raadszaal%20illumaandag 30 maart 2009 11:59 De tweede commissievergaderingen van 2009 hier de verslagen van de commissies Grondgebied, Inwoners en Bestuur. Op 31 maart is de raadsvergadering. lees verder

'Spoorlijn Breda-Utrecht kan verbreding A27 versnellen'

trein2donderdag 26 maart 2009 19:07 De verbreding van de A27 kan robuuster en sneller als er rekening wordt gehouden met de aanleg van een spoorlijn Breda-Utrecht. Tot die conclusie komen BAM en Goudappel Coffeng, tot aangename verrassing van de ChristenUnie. Ernst Cramer: ,,Hiermee is het argument van minister Eurlings, dat de spoorlijn leidt tot vertraging van de A27, teniet gedaan!" lees verder

Drs. Hans van Agt benoemd als waarnemend burgemeester in Werkendam.

imagedonderdag 26 maart 2009 13:00 Tijdens een vergadering met de fractievoorzitters stelde de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, mevrouw Maij-Weggen voor om de heer J. van Agt te benoemen als waarnemend burgemeester in Werkendam. lees verder

Stijgende lijn in het aantal bezoekers

stijgende lijndonderdag 26 maart 2009 00:06 Het aantal bezoekers wat de website van de ChristenUnie Werkendam opzoekt stijgt nog steeds! Maandelijks komen er tussen de enkele tientallen tot zelfs een paar honderd extra unieke bezoekers op de website, het aantal bezoekers wat de website dagelijks bezoekt is meestal tussen de 20 tot 40 unieke bezoekers de afgelopen twee maanden waren er zelfs enkele uitschieters van 60 á 70 bezoekers. lees verder

Vrijwilligers letterlijk in het zonnetjes tijdens MADD

D1000010zaterdag 21 maart 2009 13:37 De sfeer op de zonovergoten kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam zit er goed in, eerst even een bakje koffie en om 10.00 echt aan de slag! Schoffelen, onkruid wieden en netjes de randjes rondom de speeltoestellen afsteken zodat het gras de rest van het seizoen niet met de hand geknipt hoeft te worden. In het kader van “Make A Difference Day” waren er vandaag een aantal leden en sympathisanten van de ChristenUnie actief op het terrein van de kinderboerderij. lees verder

Handen uit de mouwen voor Make A Difference Day

handen uit de mouwenwoensdag 18 maart 2009 23:43 Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart vindt de grootste vrijwilligersactie van Nederland plaats: Make A Difference Day (www.madd.nl) Make A Difference Day is een uitgesproken kans om kennis te maken ... lees verder

Inzameling rest- en GFT afval fors duurder

2006algemeengorleeduobakkenVoorpaginawoensdag 18 maart 2009 00:41 De ChristenUnie fractie Werkendam heeft scherpe vragen gesteld over de aanbesteding van het inzamelen van rest- en GFT afval, er zijn fouten gemaakt dat is duidelijk! lees verder

PvdA en ChristenUnie: vaart achter maatschappelijke stages

maatschappelijke_stagedonderdag 12 maart 2009 22:53 Corine Verweij (PvdA) en Hennie Schermers (ChristenUnie) vrezen voor een tekort aan maatschappelijke stageplaatsen in onze gemeente. Dit hebben ze in een brief aan het college van B&W laten weten. De gemeente heeft geld van het "rijk" ontvangen om ervoor te zorgen dat in 2011 deze maatschappelijke stages hun plaats hebben. Het is nu maart 2009 en de raad heeft nog geen enkel signaal ontvangen dat hier concreet aan wordt gewerkt door het college. lees verder

Henk Hellegers gaat naar Uden.

Henk hellegersvrijdag 06 maart 2009 18:00 Gisteravond (donderdag 5 maart) kregen de raadsleden van Henk Hellegers een mailtje waarin hij zijn aanstaand vertrek aankondigde. Hij was nl. unaniem voorgedragen door de gemeenteraad van Uden als hun nieuwe burgemeester. lees verder

Verslag raadsvergadering (10 feb.)

Raadszaal%20illumaandag 02 maart 2009 23:35 De raadsvergadering van 10 februari was kort maar krachtig. Er stonden maar 3 bespreek stukken op de agenda. Het CDA probeerde nog een 4e stuk toe te voegen, maar dat werd door de overige partijen niet toegestaan. lees verder

Een nieuwe caravan!!!

nieuwecaravanzaterdag 28 februari 2009 17:06 Deze keer geen weblog over caravan-grappen etc. maar weer eens serieus nieuws over onze caravan; want we hebben een nieuwe! Waarom en hoe dat leest u hier! lees verder

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws

RSS-feedwoensdag 25 februari 2009 12:54 Vanaf nu kunt u altijd en overal op de hoogte blijven van het laatste nieuws op onze website want vanaf vandaag (woensdag 25 februari) kunt u gebruik maken van de RSS-feeds! lees verder

ChristenUnie trouwste bondgenoot in coalitie

Formatie_Bos_Balkenende_Rouvoetmaandag 23 februari 2009 23:42 Van de drie coalitiepartners is de ChristenUnie de trouwste bondgenoot. De CU-fractie stemt in de Tweede Kamer het vaakst eensluidend met CDA en PvdA. De PvdA vertoont het vaakst afwijkend stemgedrag, zo blijkt uit een onderzoek door het Reformatorisch Dagblad. Van alle moties die de afgelopen twee jaar in de Tweede Kamer in stemming werden gebracht (ruim 4000) koos de ChristenUnie slechts 96 keer voor een van CDA en PvdA afwijkende stem. lees verder

Politieke (natuur)wandeling, met Ed Anker in Aalburg

koeien bij wijk en aalburg kopiewoensdag 18 februari 2009 23:48 De ChristenUnie is een partij met aandacht voor natuur en goed rentmeesterschap. Dit willen we het komende jaar ook laten zien door elke maand in een van onze mooie provincies een wandeling te ... lees verder

Zijn wij nou zo slim, of zijn “hunnie” nou zo dom? (gastcolumn)

dizziness2donderdag 12 februari 2009 08:27 Kent u de uitspraak politiek is een spelletje? Nu heb ik soms het idee dat er partijen zijn in “het Werkendamse” die hier ook zo over denken of sterker nog eigenlijk spelen ze dit spelletje zelf ook wel heel graag. lees verder

ChristenUnie: geen oerwoud aan gebouwtjes, maar multifunctioneel gebruik!

DSC03128woensdag 11 februari 2009 16:11 Alle dorpshuizen in de gemeente Werkendam kampen met problemen. De Kwinter is onderbezet en nagenoeg bankroet. Tavenu heeft veel leegstand en hierdoor exploitatie problemen.De Bolderik kampt met hetzelfde probleem. Het Uivernest moet nodig verbouwd worden of nieuwbouw krijgen en 't Middelpunt staat in de wacht om straks met de Brede School in Dussen een nieuw onderdak te krijgen. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van januari 2009.

Raadszaal%20illudinsdag 03 februari 2009 19:20 De eerste commissievergaderingen van 2009 hier de verslagen van de commissies Grondgebied, Inwoners en Bestuur. Op 10 februari is de raadsvergadering. lees verder

ChristenUnie waagt geen gokje aan “amusementenhal”

Poster_tegenVerslavingzaterdag 31 januari 2009 17:55 Het mag duidelijk zijn; geen “gokhal” in onze gemeente. Het overgrote deel van de Werkendamse gemeenteraad - waaronder de ChristenUnie fractie - heeft de verantwoordelijkheid genomen om het welzijn van onze inwoners (en met name onze jongeren) zwaarder te laten wegen dan de zogenaamde financiële belangen. lees verder

ChristenUnie zet aan tot actie OV

DSCF2468dinsdag 27 januari 2009 00:00 De ChristenUnie fractie is tevreden met de ontwikkelingen en toezeggingen rondom de discussie die de ChristenUnie is gestart tijdens de commissievergadering grondgebied. Tijdens deze commissievergadering werd door de ChristenUnie fractie een vinger op deze zere plekken binnen het plaatselijke OV gelegd. De door de ChristenUnie genoemde knelpunten zijn: lees verder

ChristenUnie Werkendam vraagt aandacht voor OV-knelpunten

DSCF2462dinsdag 20 januari 2009 10:27 De ChristenUnie fractie Werkendam wil nu concrete actie zien van de verantwoordelijke wethouder omtrent de OV-knelpunten in onze regio. Aanstaande maandag 26 januari zal de fractie een voorstel ... lees verder

Verslag raadsvergadering 16 december

Raadszaal%20illumaandag 22 december 2008 10:07 De raad van Werkendam was 16 december weer bijeen. Ook deze keer hadden we gasten. Zie het verslag van één van hen op deze site. Kwamen zijn bevindingen overeen met ons raadslid? U leest het hier. lees verder

Met droge ogen en een vriendelijke glimlach vuurwerk afsteken... (gastcolumn)

vuurwerkwoensdag 17 december 2008 13:52 Eindelijk was het zover ik mocht gisteren een kijkje achter de schermen nemen op het gemeentehuis en tijdens de raadsvergadering. Een avond tussen sint en kerst met een hoop vuurwerk. Aan de ... lees verder

ChristenUnie: spoor gaat voor

trein kopwoensdag 17 december 2008 12:10 Knooppunt Joure, nieuw stations in Maarheeze, Staphorst, Deventer Noord en Zwolle Zuid en uiteraard de aanleg van een spoor tussen Utrecht-Breda stonden op het wensenlijstje van de ChristenUnie bij het debat over het Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Twee moties werden in ieder geval ingediend: quick-wins op het spoor Zwolle-Almelo en een snellere verbinding tussen Den Haag en Eindhoven. lees verder

Minister, spoorlijn Utrecht-Breda nu of nooit!

trein1zaterdag 13 december 2008 17:00 De ChristenUnie wil dat minister Eurlings de spoorlijn Utrecht-Breda verder onderzoekt, nu is gebleken dat gelijktijdige realisatie van de spoorlijn met de reeds geplande verbreding van de A27 tot 700 miljoen kostenbesparingen leidt. Deze 'audit' werd gedaan naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie. lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van december.

Raadszaal%20illuzaterdag 13 december 2008 00:13 De laatste commissievergaderingen van 2008 hier de verslagen van de commissies Grondgebied, Inwoners en Bestuur. Op 16 december is de raadsvergadering. lees verder

Twee zetels voor ChristenUnie Rivierenland!

stemmenzaterdag 29 november 2008 22:00 Vanmiddag heeft de dijkgraaf de voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt in het waterschapshuis in Tiel, de waterschaphoofdstad. Voordat hij de cijfers bekendmaakte refereerde hij aan... lees verder

Machiel Verdoorn kandidaat Waterschapsverkiezingen

mverdoornkl.jpgdinsdag 18 november 2008 10:00 Van 13 tot en met 25 november 2008 houdt Waterschap Rivierenland verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Alle 26 waterschappen in Nederland houden in deze periode verkiezingen voor nieuwe waterschapsbesturen. lees verder

Burger betaalt iets minder.

geld1maandag 17 november 2008 23:47 Mede dankzij de ChristenUnie gaat de enorme verhoging van de afvalstoffenheffing komend jaar niet door. Wellicht dat ook de rioolheffing in sommige groepen minder gaat stijgen dan werd aangekondigd. lees verder

Amendement ingedient door ChristenUnie, CDA en Du Burck

torenmaandag 17 november 2008 23:45 Tijdens de laaste raadsvergadering is raadsbreed ingestemd met het CDA voorstel om subsidie te verlenen voor torenuur en luidwerken. Een amendement wat mede werd ingediend door CU en fractie Du Burck kreeg de steun van de gehele raad. Verderop kunt u lezen waarvoor subsidie wordt verleend. lees verder

Geslaagde Jongerenavond

th_4zaterdag 15 november 2008 23:49 De avond in de Pomp met als gast Rob Favier was een succes. Leuke discussies, nieuwe leden en het was gezellig! lees verder

Een tip van de lijsttrekker! - belangrijk!!!

stemmenzaterdag 15 november 2008 23:00 Even een tip voor de verkiezingen. De meeste echtparen hebben 2 enveloppen met kiesbiljetten, en met oudere kinderen nog meer. Wanneer u de brief openmaakt lijken de formulieren hetzelfde. Hoewel ... lees verder

Burger betaalt teveel!

geld1dinsdag 04 november 2008 17:14 Met het oog op de wereldwijde kredietcrisis zijn er bij veel mensen zorgen ontstaan over hun financiën. Dehypotheken staan op scherp. Juist nu moet een gemeente zeer zorgvuldig omgaan met ... lees verder

Jongerenavond met Cabaret, Muziek en Politiek

th_4dinsdag 04 november 2008 10:12 Zaterdag 15 november 2008 organiseert ChristenUnie-jongeren; PerspectieF Brabant net als de vorige jaren weer een jongerenavond in Jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Aanvang 20.00. lees verder

Nieuwbouw of renovatie!?

regenboog_smallzaterdag 25 oktober 2008 12:16 Het IHP staat voor Integraal Huisvestingsprogramma voor het onderwijs. Als gemeente Werkendam willen we graag scholen na 40 jaar nieuwbouwen, tenzij het gebouw nog in goede staat is. We willen ook... lees verder

Verslag raads en commissievergaderingen oktober

Raadszaal%20illuzaterdag 25 oktober 2008 12:00 Al vrij snel na de commissievergaderingen van september stonden de vergaderingen van oktober gepland. Hieronder vindt u een beschrijving van de hoofdpunten uit de commissievergaderingen van oktober.
Omdat de raadsvergadering van 21 oktober weinig agendapunten had, nemen we hoofdpunten van die vergadering gelijk in dit verslag mee. lees verder

Vragen over deelname Christenunie aan waterschapsverkiezingen.

winnaar2zaterdag 04 oktober 2008 11:57 Bijna honderd vragenlijstjes met vragen over de deelname van de Christenunie aan de waterschapsverkiezingen werden zaterdag 27 september tijdens de Werkendamse Biesboschdag ingevuld. Eén van ... lees verder

Cursief september 2008 uit!!!

krantenjongenmaandag 29 september 2008 10:40 De nieuwe Cursief is weer uit! u kunt hem hier downloaden. lees verder

Verslag Biesboschdag Werkendam

7zondag 28 september 2008 15:31 Wellicht kent u de standaard inleiding ondertussen wel maar toch, even een opsomming: ChristenUnie caravan + veel promotiemateriaal + een aantal actieve ChristenUnie en PerspectieF-leden + een ... lees verder

De hoofdpunten uit de commissievergaderingen van september.

Raadszaal%20illudonderdag 25 september 2008 10:18 Grondgebied (Machiel Verdoorn, Henrico Bassie) In de commissie Grondgebied werd uitgebreid stilgestaan bij "Groene ruige ruimtes'. Dit zijn minder formele speelplaatsen waar je ongestoord kunt ... lees verder

'Leukste speelterreintjes ontstaan vaak vanzelf'

Groenruigeruimtedonderdag 18 september 2008 23:10 Het was voor sommige leden van de commissie grondgebied even graven maar Machiel Verdoorn (raadslid CU) kon het zich nog goed herinneren uit zijn eigen jeugd. 'De leukste speelterreintjes ontstaan... lees verder

Bus bedient Brabantse platteland matig

Tol1dinsdag 16 september 2008 10:19 Afgelopen vrijdag 12 september hebben de statenfracties van de SGP-ChristenUnie en de VVD een onderzoeksrapport van de NEA naar knelpunten in het openbaar vervoer op het Brabantse platteland aangeboden aan de Statencommissie. lees verder

Hermen opent Fast Forward Festival

Hermen Vreugdenhilzondag 31 augustus 2008 22:59 Nieuwendijk - Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie) uit Nieuwendijk zal op 13 september de tweede editie van het Fast Forward Festival openen. lees verder

WI ChristenUnie: 'Geloof en publieke domein zijn onafscheidelijk'

krantdonderdag 07 augustus 2008 11:34 Volgens Herman Philipse (NRC, dinsdag 29 juli jl.) mogen politici hun geloofsovertuiging niet meenemen naar de publieke sfeer. Hij begrijpt echter niet dat gelovigen hun diepste overtuiging nu eenmaal niet thuis kunnen laten. Door toch het onmogelijke van gelovigen te vragen, wil Philipse een deel van de burgers van het politieke debat uitsluiten. Zo wordt geen recht gedaan aan het wezen van democratie, namelijk het garanderen van ruimte voor diversiteit en het stem geven aan verschillende overtuigingen. Politiek en democratie zijn er niet mee gediend als alleen bekende argumenten en standpunten naar voren gebracht mogen worden. Integendeel, dat zou een dictatuur van de meerderheid betekenen. lees verder

Werkendamse CDA en CU bezorgd over drugsgebruik

krantzaterdag 12 juli 2008 18:30 WERKENDAM - De fracties van de ChristenUnie en het CDA in Werkendam maken zich zorgen over de toename van het drugsgebruik in de gemeente. Tijdens de begrotingsbehandeling dinsdagavond riepen zij ... lees verder

Snel onderzoek naar spoor Breda-Utrecht

treinwoensdag 09 juli 2008 15:34 Nieuws van de tweede kamer fractie:

Op de laatste dag voor het reces heeft de Tweede Kamer een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin gevraagd wordt om een snel onderzoek naar mogelijke kostenbesparingen bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn Breda-Utrecht. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat controleert momenteel al op verzoek van de ChristenUnie de vervoersprognoses en kostenramingen uit het onderzoek van BAM naar de haalbaarheid van deze nieuwe spoorverbinding. lees verder

Gefeliciteerd...

DSC02744zaterdag 05 juli 2008 14:40 Zoals u misschien nog wel weet stond we zaterdag 28 juni (met onze caravan) op de open-havendag in Werkendam. De hele dag hebben we flyers uitgedeeld met daarop een nummer en onze standpunten, dit... lees verder

Raadsvergadering 1 juli 2008

Raadszaal%20illudonderdag 03 juli 2008 10:16 Afgelopen dinsdag hadden alle fracties weer de mogelijkheid om hun ambities en wensen voor 2009 te formuleren. Gehonoreerde wensen zullen vervolgens worden opgenomen in de begroting 2009.
Uitgangspunt was de kadernota, waarin het college nieuw beleid voorstelt, maar ook enkele voorstellen doet om te bezuinigen. De raad mocht daar op reageren en dat werd met groot enthousiasme gedaan. lees verder

Duidelijk, eerlijk, zorgzaam!

gmi1267maandag 30 juni 2008 23:49 Visie ChristenUnie over de financiële situatie van onze gemeente. lees verder

Uitslag havendag actie

winnerzaterdag 28 juni 2008 18:45 De nummers van de nummer-actie op de open-havendag in Werkendam zijn bekend. Het was weer een geslaagde dag, we willen de organisatie en al onze medewerkers bedanken voor hun inzet lees verder

ChristenUnie op de havendag

havendag_werkendam__luchtfoto_s__s_middags__38_dinsdag 24 juni 2008 07:00 Zaterdag is het weer zover, een hoogtepunt op de Werkendamse kalender: de havendag!!!. Prachtige schepen, stands, bedrijven die deuren open zetten voor bezoekers en nog véél meer! De ChristenUnie ... lees verder

ChristenUnie praat over samenwerking

cartoon_ik_naar_wijmaandag 23 juni 2008 07:00 ChristenUnie Aalburg, Woudrichem en Werkendam hebben donderdag 12 juni overleg gehad over de toekomst van de drie gemeenten. Tijdens de bijeenkomst werden er ideeën uitgewisseld en werd er gesproken over de uitdagingen die op de gemeenten afkomen onder leiding van Hermen Vreugdenhil, provinciaal Statenlid namens de ChristenUnie-SGP in Noord Brabant. Hiernaast bogen de aanwezigen zich over de voor- en tegenargumenten van verschillende vormen van samenwerking. lees verder

Verslag braderie Sleeuwijk

DSC02645zaterdag 21 juni 2008 17:47 Rond half tien vanmorgen kwamen we met een volgepakte caravan vol ballonnen, koffiepads, flyers en stickers aan in Sleeuwijk. Onze eerste indruk van de braderie was de volgende: rook: sirenes en ... lees verder

Verslag 19e Uniecongres van de ChristenUnie

MH_cu_8896__82323_195449azaterdag 21 juni 2008 10:00 Vorige week zaterdag waren we - namens de kiesvereniging Werkendam - met 3 vertegenwoordigers aanwezig op het 19e Uniecongres van de ChristenUnie. Het was een congres wat in het teken stond van ... lees verder

Braderie in Sleeuwijk

06vrijdag 20 juni 2008 20:06 Zaterdag 21 juni staat de ChristenUnie caravan weer op de braderie in Sleeuwijk Heeft u een (kritische) vraag, opmerking of een idee voor onze fractie vul het kaartje wat bij de stand uitgedeelt ... lees verder

Topsport belangrijker dan gehandicaptensport ?

gehandicaptensportdinsdag 03 juni 2008 17:13 Ik maak me niet zo snel boos in een debat maar afgelopen vrijdag zat ik er toch dicht tegenaan. Eén van de laatste agendapunten was de kaderstellende nota sport. Een mengelmoesje in één nota van olympische spelen, ondersteuning topsportevenementen, provinciale bijdrage in topsportaccommodaties, een beetje breedtesport, ondersteuning van topsporttalent en oh ja, ook nog gehandicaptensport. lees verder

Vriendendag, komt u ook?

andrerouvoet3.JPGdonderdag 15 mei 2008 22:59 Op zaterdag 17 mei 2008 is het feest in het Tweede Kamergebouw. Daar vindt namelijk de ChristenUnie Vriendendag plaats. U bent daarbij van harte welkom als 'Vriend van de fractie' (donateur van het fractiewerk), als belangstellende kiezer of als ChristenUnie-lid. lees verder

Spijbelen voorkomen!

SPIJB_JPEGwoensdag 23 april 2008 09:35 Het college stelt binnenkort een leerplichtambtenaar aan die erop moet toezien dat leerlingen niet spijbelen, maar naar school gaan. Door veel spijbelen wordt goed meedoen op school en goede ... lees verder

Jaarverslag 2007 ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

Hermen Vreugdenhil.jpgzaterdag 19 april 2008 15:07 Een jaar na de provinciale verkiezing is het een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Door middel van dit eerste jaarverslag van de provinciale ChristenUnie-SGP fractie ... lees verder

‘Nieuw spoor tegelijk met extra asfalt’

treinzaterdag 05 april 2008 15:59 Nieuws van de tweede kamer fractie:

De ChristenUnie wil snel onderzoek naar de kansen van een nieuwe spoorlijn tussen Utrecht en Breda, parallel aan de snelweg A27. Kamerlid Ernst Cramer vermoedt dat de aanleg van een spoor goedkoper uitkan wanneer het werk, of tenminste de voorbereidingen daarop, tegelijk worden uitgevoerd met de verbreding van de A27. ,,Bovendien kan een goede treinverbinding de vraag naar nog meer asfalt op de noord-zuidas verminderen.'' lees verder

Welkom thuis!!!

KS4woensdag 19 maart 2008 22:53 Afgelopen zaterdag was nummer dertien aan de beurt, nummer dertien zult u vragen?! Ja nummer dertien uit de reeks van 20 concerten van de "Welkom thuis tour" Dit concert vond plaats in de ... lees verder

Verslag commissievergaderingen maart/april

Raadszaal%20illuvrijdag 14 maart 2008 14:27 Grondgebied (Machiel Verdoorn, Henrico Bassie) Het was een lange avond. Vanaf half acht tot 10 over elf werden een achttal punten behandeld. We zullen ons beperken tot de voornaamste zaken. De ... lees verder

Verslag "actie bereikbaarheid platteland" op 'De tol'

Tol1maandag 10 maart 2008 20:18 De dag begint met een klein zonnetje dat probeert door de wolken te breken, het blijft bij proberen want op een half uurtje zon na is het de hele dag grijs, koud en de wind waait flink. Zo nu en ... lees verder

Provinciale ledenvergadering

ledenvergaderingmaandag 10 maart 2008 17:28 Op D.V. dinsdag 15 april zijn alle leden van de ChristenUnie in Brabant welkom op de provinciale ledenvergadering.Deze vergadering zal gehouden worden in "Zidewinde" aan de Julianalaan 1 te ... lees verder

Raads- en Statenleden zien mogelijkheden in waterbus

495rietbaan2324344waterbus-sliedrecht26042007schuitemaker109woensdag 05 maart 2008 00:23 WERKENDAM / HARDINXVELD-GIESSENDAM / GORINCHEM
De afgelopen week zijn ChristenUnie raadsleden van de gemeenten Werkendam, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam bij elkaar geweest. Tevens waren enkele Statenleden van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland aanwezig. lees verder

Actie ChristenUnie in het OV

small5202434-actie-buttondinsdag 04 maart 2008 18:18   Op vrijdag 7 maart zullen de ChristenUnie kiesverenigingen uit Werkendam (van 8.00 – 18.00) en Aalburg (van 7.00 – 8.30) folders uitdelen op respectievelijk busstation de Tol in Werkendam en ... lees verder

Provincie gaat mogelijkheden voor waterbus onderzoeken

495rietbaan2324344waterbus-sliedrecht26042007schuitemaker109maandag 25 februari 2008 18:05 De provincie Noord-Brabant gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een waterbus verbinding over de Merwede. Deze toezegging deed gedeputeerde Cora Steffens op het voorstel van de ChristenUnie-SGP statenfractie. lees verder

Raadvergadering 12 feb. - Alleen CU voor snelle realisering wozoco Sleeuwijk

Raadszaal%20illumaandag 18 februari 2008 14:08 De hoofdpunten uit de raadsvergadering van 12 februari 2008. lees verder

Actie bereikbaarheid platteland

small5202434-actie-buttondonderdag 14 februari 2008 22:30 De statenfractie van SGP-Christenunie wil aandacht voor het openbaar vervoer in buitengebieden. De ChristenUnie Werkendam doet mee met de actie!!! Wat heb je nu aan gratis of goedkoop openbaar ... lees verder

Verslag commissievergaderingen januari/februari

Raadszaal%20illuvrijdag 01 februari 2008 00:49 De commisievergaderingen van januari en februari brachten een aantal belangrijke onderwerpen met zich mee: de herinrichting van het centrum van Sleeuwijk, afschaffing van de eigen bijdrage leerlingenvervoer speciaal onderwijs maar ook de WAVA en het oplossen van de onveilige situatie bij de op- en afritten van de A27 bij Nieuwendijk kwamen aan de orde. Dit en meer kunt u lezen in de verslagen die zijn geschreven over deze vergaderingen. lees verder

ChristenUnie groeit met ruim 1000 leden in 2007

cartoon_ik_naar_wijvrijdag 18 januari 2008 07:00 ChristenUnie groeit met ruim 1000 leden in 2007 De groei van het ledenaantal van de ChristenUnie is in 2007 non-stop doorgegaan: 2.063 nieuwe leden meldden zich aan. De regeringspartij boekte ... lees verder

Miniconferentie “Hoe start ik een stichting Present?”

uitnodiging_1dinsdag 15 januari 2008 18:52 van onze provinaciale statenfractie van de ChristenUnie en de SGP ontvingen wij het volgende bericht: Het is nu ruim bijna twee jaar geleden, om precies te zijn 7 februari 2006, dat Andre Rouvoet ... lees verder

CU en PvdA zeggen nee tegen eigen bijdrage leerlingenvervoer speciaal onderwijs.

Taxi+Haars+07-LR-RHmaandag 14 januari 2008 00:16 Op de afgelopen Biesboschdag in Werkendam stonden we met de caravan van de ChristenUnie op de Hoogstraat. We interviewden mensen over de komende veranderingen in de Biesbosch. Er was natuurlijk ... lees verder

Centrum Sleeuwijk onder de loep.

de Esvrijdag 11 januari 2008 08:36 Winkelcentrum De Es in Sleeuwijk is aan een grondige opknapbeurt toe. Dat kan op de huidige locatie, maar er is ook een idee ontstaan om het winkelcentrum te verplaatsen, naar het terrein bij de ... lees verder

Boter bij de vis of boter op je hoofd?!

platzakwoensdag 14 november 2007 22:46 Tijdens de beleidsbeschouwingen heeft de ChristenUnie aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat een financieel zó gezonde gemeente - met voldoende geld in de reserves -zo zuinig was richting de ... lees verder

Reactie CU op begroting

Gemeente-Werkendam2donderdag 08 november 2007 21:00 Elk jaar rond deze tijd stelt de gemeenteraad de begroting voor het volgende jaar vast. De vaststelling van de begroting 2008 vindt plaats in een aparte raadsvergadering op dinsdag 13 november. de begroting staat waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. lees verder

Biesbosch-arrangement voor de familie Van den Heuvel

DSC_0387dinsdag 30 oktober 2007 21:30 “Het is al lang geleden dat ik in de Biesbosch ben geweest,” reageerde een verheugde Corry van den Heuvel toen ChristenUnie fractievoorzitter Machiel Verdoorn haar een tegoedbon voor een ... lees verder

Uitslag enquête

enquetemaandag 15 oktober 2007 22:09 127 formulieren werden er ingevult, hieronder is de uitslag te lezen!!! We willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan deze actie. Binnenkort zal uit de verschillende inzendingen een winnaar worden getrokken! Hou de media in de gaten!!! lees verder

Win een Biesboschvaart op 6 oktober!

biesboschwoensdag 03 oktober 2007 23:26 Aanstaande zaterdag 6 oktober wij te vinden zijn op de Biesboschdag in Werkendam. Zoals het er nu naar uitziet staan we vlak bij de wereldwinkel maar natuurlijk kunt u ons herkennen aan onze ... lees verder

Commissievergaderingen van september.

Raadszaal%20illumaandag 24 september 2007 22:17 Verslagen vanuit de verschillende commissievergaderingen: grondgebied, inwoners en bestuur van de maand september lees verder

Vrouwen in de politiek

Congres1dinsdag 11 september 2007 16:18 Voor vrouwen die wel geïnteresseerd, maar nog niet actief zijn in politiek, organiseert de ChristenUnie op de volgende plaatsen een 1-daagse Snuffelcursus, Vrouw in de politiek. lees verder

Caravan gezocht!!!

DSC_0137maandag 03 september 2007 06:00 De vakantie is nu echt voorbij, ook wij gaan weer aan de slag. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen willen wij als christenUnie meer contact leggen met de inwoners van de verschillende dorpskernen... lees verder

Analyse inbreng op de braderie in Werkendam en Sleeuwijk

dinsdag 31 juli 2007 17:41 Wat wilt u dat de ChristenUnie verbetert/verandert of bereikt in onze gemeente? Bovenstaande vraag werd op de braderieën van Werkendam en Sleeuwijk aan voorbijgangers gesteld. De reacties waren overweldigend. Men waardeerde het zeer dat een politieke partij in een niet-verkiezingen-tijd naar de burger toe kwam. Maar wat vond men? Waren de ideeën in Werkendam en Sleeuwijk hetzelfde?
lees verder

Reactie ChristenUnie op het aantreden van Marjolein Hak (CDA)

MarjoleinHakmaandag 30 juli 2007 06:00 Zoals al uitgebreid via de media te lezen en te horen was geeft wethouder van den Berg vanaf 24 september het wethoudersstokje over aan Marjolein Hak. De reactie van de ChristenUnie fractie die naar de fractieleiders van de verschillende partijen is gestuurd is te lezen in dit bericht lees verder

CU-fractie blij met fietskluizen op de Tol

Tol1woensdag 25 juli 2007 11:55 Misschien is het u even ontschoten maar halverwege November 2006 heeft de voltallige gemeenteraad zich achter de plannen van de ChristenUnie fractie geschaard om op de Tol een tiental fietskluizen te plaatsen. Ondanks tegengas is het er nu toch echt van gekomen. Vorig week stonden ze er dan het waren er dan misschien geen tien maar acht fietskluizen is toch een goed begin. lees verder

‘Biesbosch-arrangement’ voor meer verkeersveiligheid bij Sleeuwijkse scholen.

DSCN1748maandag 09 juli 2007 14:58 “Voor de kinderen moeten we er nog twee kaartjes bij kopen,” grapte een glunderende Jeannet Pullen-Baks, toen de Sleeuwijkse ChristenUnie-corryfee Ad Bor haar een waardebon voor een Biesbosch arrangement voor twee personen uitreikte. lees verder

Verslag Christenunie (on-tour) zaterdag 23 juni

02maandag 25 juni 2007 19:44 Het begint langzaam te lijken op de ChristenUnie “on-tour-show”. Voor de tweede keer in anderhalve week zijn verschillende plaatselijke ChristenUnie raadsleden, burgerleden, vrijwilligers en promotiemedewerkers de straat opgegaan om te spreken met mensen over wat hen bezighoudt als het gaat om hun dorp of de (plaatselijke) politiek. lees verder

De ChristenUnie geeft ballonvlucht weg

advertentie_CUdonderdag 21 juni 2007 23:05 Vorige week donderdag tijdens de braderie in Werkendam was de ChristenUnie present met een felgekleurde caravan. De actie ‘win een ballonvlucht’ sloeg goed aan. Vele mensen hadden het bericht in de krant gelezen en kwamen met hun ideeën naar onze stand. lees verder

ChristenUnie op Braderie Werkendam

braderie213donderdag 14 juni 2007 21:50 Donderdag 14 juni was de ChristenUnie present op de braderie van Werkendam. De dag begon met een lekker zonnetje en vanaf het begin was het gezellig druk.
Door onze speciale aandachtstrekker – onze ChristenUnie caravan – wisten de mensen ons snel te vinden. lees verder

ChristenUnie doet ballonvaart cadeau.

luchtballonwoensdag 06 juni 2007 00:29 Stand op de Werkendamse braderie van donderdag 14 juni 2007

Donderdag 14 juni komt de ChristenUnie naar u toe! De partij zal dan te gast zijn op de braderie van Werkendam. Zowel provinciale statenlid Hermen Vreugdenhil als de fractie- en bestuursleden van de ChristenUnie Werkendam zullen de gehele dag openstaan voor uw vragen. lees verder

Joël Voordewind spreekt over ‘de jeugd van tegenwoordig’

postermaandag 21 mei 2007 13:23 De kiesvereniging Werkendam organiseert samen met enkele andere kiesverenigingen een regioavond die op 31 mei a.s. wordt gehouden in Het Gebouw te Gorinchem. Deze avond zal Joël Voordewind spreken over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2006 stond hij nr. 4 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Nu is Joël Voordewind Tweede Kamerlid (tevens vice-fractievoorzitter) voor de ChristenUnie. Binnen de Tweede Kamerfractie heeft hij o.a. de portefeuille Jeugd en Gezin. lees verder

ChristenUnie wil nog steeds fietskluizen aan de Tol.

Fietskluismaandag 23 april 2007 14:53 Op 14 november jl. is door de Werkendamse gemeenteraad besloten dat er een tiental fietskluizen zullen worden geplaatst bij de Tol. Alle raadsfracties steunden het initiatief van Machiel Verdoorn ... lees verder

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2006

dinsdag 07 maart 2006 15:53 Op dinsdag 7 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hier vindt u alle voorlopige uitslagen; de percentages en de zetelverdeling over de verschillende partijen en het resultaat per ... lees verder

Eerste "taart voor elkaar" uitgedeeld

zaterdag 04 maart 2006 16:24 zaterdag 4 maart 2006 - 22:56 Jentina Sterk had het winnende nummer voor Sleeuwijk in bezit. De taart was zeer welkom, omdat juist op 24 februari haar zoon Edwin 6 jaar werd. Op de foto ziet u hoe... lees verder

Verslag jongeravond in het "Het Brabants Dagblad"

zaterdag 04 maart 2006 16:12 zaterdag 4 maart 2006 - 23:36 Van de jongeren hoeft één Altena niet door Paula Jorritsma Zaterdag 25 februari 2006 - De jonge bezoekers van de politieke avond in De Pomp in Almkerk lieten hun ... lees verder

Taart voor elkaar.

donderdag 16 februari 2006 16:27 Welkom op de site van de ChristenUnie. Natuurlijk bent u nieuwsgierig of u taart bij de koffie heeft. Maar surf ook eens langs onze andere interessante pagina’s. Hoe goed kent u de ChristenUnie? ... lees verder

ChristenUnie organiseert politieke jongerenavond met cabaret

woensdag 15 februari 2006 16:38 Politiek is een ernstige zaak, maar er mag ook om gelachen worden! Daarom presenteren de drie ChristenUnie-kiesverenigingen uit het Land van Heusden en Altena op 25 februari as. een politieke ... lees verder

Test hier uw kennis

maandag 06 februari 2006 22:45 Download de PowerPointPresentatie en test uw kennis! lees verder

ChristenUnie standpunten in kort bestek

maandag 06 februari 2006 20:15 Voor wie het hele programma te lang vind..... lees verder

De eerste verkiezingsposter geplakt

maandag 30 januari 2006 09:58 Werkendam raakt in de stemming lees verder

Christen Unie op de markten

maandag 30 januari 2006 09:25 Christen Unie Voor Elkaar lees verder

Kieslijst Gemeenteraads-verkiezingen maart 2006

woensdag 25 januari 2006 20:50 Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen maart 2006 lees verder

De Stemwijzer is actief!

woensdag 25 januari 2006 20:36 Zo stemde uw lijsttrekker. lees verder

Verkiezinsprogramma online

dinsdag 17 januari 2006 20:00 Lees hier het verkiezingsprogramma online. lees verder

Motie zaalsport

donderdag 29 december 2005 20:29 Bij de behandeling van de begroting 2006 heeft het college een motie overgenomen waarin staat dat het college moet onderzoeken of de subsidienormen voor de sportverenigingen nog toereikend zijn.
Het college komt nu met een voorstel, wat alleen beperkt is gebleven tot de ‘grote’ zaalsportverenigingen en waarin wordt voorgesteld de basketbalvereniging te subsidiëren tot een bedrag van 60 euro per jeugdlid.
De ChristenUnie vindt dit adhoc beleid, waarvan tevens een precedent werking uitgaat. lees verder

ChristenUnie Werkendam maakt kieslijst bekend

zaterdag 03 december 2005 12:09 Persbericht inzake vaststelling kandidatenlijst. lees verder

Bijdrage begroting 2006

woensdag 09 november 2005 23:49 Als laatste in de rij wil de ChristenUnie ook beginnen met een korte terugblik over de afgelopen 4 jaren.
Jaren waarin we tegen financiële moeilijkheden zijn opgelopen, maar waarin we als raad veel bereikt hebben. lees verder

Bijdrage Algemene Beschouwingen 2006

vrijdag 28 oktober 2005 23:57 Van waarheden en gemiste kansen. lees verder

Handhaven kwaliteit groen en wegen kost zo’n drie ton

donderdag 16 juni 2005 23:54 Behoud van de huidige staat van onderhoud van de wegen en het groen in de gemeente Werkendam, kost de komende vijf jaar zo’n 300.000 euro extra. lees verder

Serveren en knopen voor ’t goede doel

maandag 23 mei 2005 23:46 Zes bedrijven werkten zich zaterdag in het zweet voor het goede doel. Op de sportdag van de Lions Werkendam. Ook een team van de gemeente Werkendam zette zaterdag tijdens de Bedrijvensportdag van de Lions z?n beste beentje voor. lees verder

Voorlopig geen ’stop’ op bedrijfswoning

woensdag 30 maart 2005 13:11 Er verandert voorlopig niets aan de mogelijkheden die ondernemers in de kern Werkendam hebben, om woningen te bouwen op bedrijventerreinen. Ook bouwaanvragen die na 8 april worden ingediend, worden gewoon in behandeling genomen en gaan niet voor een tijdje de ijskast in. lees verder

Werkendam discussieert over ’normen en waarden’

dinsdag 01 februari 2005 22:51 De Werkendamse politiek gaat in maart of april discussiëren over ’normen en waarden’. De insteek is te laten zien waar ’Werkendam’ voor staat, wat de verschillen zijn en wat de overeenkomsten. lees verder

Verslag ledenvergadering en presentatie RMU

dinsdag 14 december 2004 22:57 Op 2 december 2004 hield de ChristenUnie Werkendam haar ledenvergadering. Het eerste gedeelte was meer bestuurlijk en enkel voor de leden, daarna kwam het openbare gedeelte met een presentatie door de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) over het thema: “samen verantwoording dragen”, de hervormingen in de sociale zekerheid. lees verder

Ledenvergadering met bijdrage van RMU

donderdag 04 november 2004 00:13 Op donderdag 2 december hoopt onze kiesvereniging een ledenvergadering te houden met daarbij een inhoudelijke bijdrage van de RMU over de hervormingen in de sociale zekerheid. lees verder

Begrotingsbehandeling 2005

dinsdag 02 november 2004 22:33 Bijdrage van de ChristenUnie aan de eerste termijn van de begrotingsbehandelingen. lees verder

’Akkoord’ verzacht pijn bezuiniging

vrijdag 29 oktober 2004 15:36 De coalitiepartijen in Werkendam zijn het eens over het verzachten van een aantal voorgestelde bezuinigingen. lees verder

Hervatting raadslidmaatschap door Hennie Schermers

dinsdag 28 september 2004 20:25 Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 28 september jl werd het stokje weer door Hennie overgenomen van Jacco. lees verder

Nog geen besluit over brandweer

donderdag 16 september 2004 00:06 Het blijft minstens tot begin november onduidelijk of de brandweerpost Sleeuwijk dicht gaat. Mocht dan toch het besluit tot opheffing vallen dan gooit het team het bijltje er acuut bij neer, zo laat bevelvoerder D. van Wendel de Joode in een reactie weten. lees verder

Weinig verschil tussen raadszetel en burgerlidmaatschap

donderdag 02 september 2004 22:42 Een halfjaar lang zat Jacco van Putten (43} namens de Christen Unie in de Werkendamse gemeenteraad. Het ’bevallingsverlof’ van zijn partijgenoot Hennie Schermers zit er nu bijna op. Op 28 september zal zij de zetel van Van Putten weer overnemen, terwijl deze zijn burgerlidmaatschap weer oppakt. Een gesprek over politiek, raadswerk en burgerlidrnaatschap. lees verder

Beleidsbeschouwingen 2005

zaterdag 19 juni 2004 23:12 De ChristenUnie Werkendam heeft haar Beleidsbeschouwingen 2005 geschreven. lees verder

Werkendam bezuinigt fors

vrijdag 04 juni 2004 23:20 De Werkendamse politiek is ervan doordrongen dat de broekriem fors aangehaald moet worden. Vrijwel niets lijkt daarbij onbespreekbaar, ook het veelgeprezen voorzieningenniveau niet: (verdere) bezuinigingen op zwembaden, bibliotheek, ambtenaren, brandweer, kinderopvang en subsidies. lees verder

Lot Halifax nog steeds onzeker

vrijdag 14 mei 2004 23:24 Het is nog steeds onduidelijk of de Halifax-bommenwerper nabij Hank geborgen gaat worden of niet. De raadscommissie ABZF kwam er woensdag na een hele avond vergaderen niet uit. lees verder

Politiek Werkendam begraaft de strijdbijl

zaterdag 06 maart 2004 14:27 Pauline van den Tol-de Weert (Dorpsbelang) heeft haar collega's in de raad van Werkendam een excuusbrief geschreven voor haar gedrag deze week tijdens de raadsvergadering. lees verder

Wisseling van de wacht

donderdag 19 februari 2004 11:02 In de raadsvergadering van 2 maart a.s. neemt Hennie Schermers als ChristenUnie-raadslid afscheid van de Werkendamse gemeenteraad om thuis in alle rust te kunnen bevallen van haar derde kind. lees verder

Beleidsbeschouwing mei 2003

dinsdag 20 mei 2003 13:26 Dinsdag 20 mei hield de Werkendamse raad haar eerste beleids-beschouwing. Centraal stond de vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? lees verder

Veel belangstelling voor discussie-avond over 3e haven

zaterdag 03 mei 2003 13:09 Vrijdag 2 mei jl hielden de fracties van de ChristenUnie en SGP een gezamenlijke discussieavond rondom een derde binnenhaven in Werkendam. lees verder