Kieslijst

Maak kennis met onze top 10...

Mijn naam is Hennie Schermers (45 jaar) en ben sinds 1997 actief binnen de lokale politiek. Ik doe dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar vooral omdat ik dienstbaar wil zijn aan God en de samenleving. Ik voel me als christen geroepen om politiek te bedrijven waarbij de Bijbel de bron is om uit te putten. Naast het raadslidmaatschap ben ik leerkracht op basisschool ’t Kompas in Werkendam en actief binnen onze kerk. Samen met mijn man en drie kinderen vormen we het gezin Schermers. We wonen alweer 22 jaar in Werkendam aan de Sleeuwijksedijk. Oorspronkelijk komen we beiden uit Nieuwendijk. In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, werk ik in de tuin of lees ik een goed boek. De komende periode gaan we ons als ChristenUnie inzetten voor ruimhartige zorg voor jong en oud. Zeker gezien de vele extra (zorg)taken die wij als gemeente van het Rijk op ons bordje krijgen is dit geen overbodige luxe!

Hermen Vreugdenhil (38), getrouwd met Petra, vader van vier zoons en woonachtig in Nieuwendijk. Mede-eigenaar Academie voor Openbaar Bestuur en wethouder gemeente Aalburg. Van jongs af aan wil ik me inzetten voor de maatschappij. Op Curaçao, waar ik geboren en deels opgegroeid ben deden we dat al door elke zaterdag soep rond te brengen bij de armen. Nu als politicus in Altena en de provincie Brabant met inzet voor ondernemers, voor een goed ruimtelijk beleid, de agrarische sector en het stimuleren van een duurzame samenleving. Ik wil gaan en staan voor recht en gerechtigheid, voor mensen helpen en omzien naar elkaar. Op elk terrein. God geeft ons de aarde en de samenleving in bruikleen en ik wil me als goed rentmeester namens en voor de ChristenUnie graag in Zijn dienst daarvoor inzetten.

Mijn naam is Wim Holster, 35 jaar, geboren en getogen in Werkendam. Ik heb vier kinderen en ben gelukkig getrouwd met Marjon. Voor mijn werk doe ik begrotingswerk bij een offshorebedrijf in Rotterdam (Rozenburg). Sinds de laatste verkiezingen ben ik met veel plezier burgerraadslid voor de ChristenUnie in de Commissie Bestuur en later ook in de Commissie Inwoners. Daarnaast ben ik actief als jeugdleider van 16+ groep van de  Hervormde gemeente (wijk 1). Ik hoop mij vooral in te zetten voor het op orde houden van de gemeentelijke financiën en transparante en eerlijke politiek.

Henrico Bassie (50) getrouwd met Gertina; samen hebben we 4 kinderen. Sinds 2001 wonen we in Werkendam. Ik werk als technisch documentbeheerder bij een machinefabriek. Ik ben lid van de steunfractie van de ChristenUnie en burgerraadslid in de Commissie Grondgebied. Ik wil me inzetten voor een betere maatschappij en daarbij recht doen aan christelijke principes, zoals naastenliefde en rentmeesterschap.

Machiel Verdoorn (54) is al sinds 1994 als raadslid (tot 2010 als fractievoorzitter) actief binnen de Werkendamse politiek. Binnen onze fractie is Machiel de specialist op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Machiel is getrouwd met Netta, heeft 3 kinderen, woont en kerkt in Werkendam (Hervormde gemeente, wijk 2). Machiel werkt bij een internationaal chemisch bedrijf en is er voor verantwoordelijk dat de producten die het bedrijf maakt voldoen aan de gestelde eisen. Waarom ChristenUnie? omdat deze partij heldere en eerlijke politiek nastreeft waarbij het fundament van het beleid het Woord van God is.

Mijn naam is Floor de Jong, 38 jaar en woon in Dussen. Ik ben getrouwd en vader van drie dochters. Ik ben werkzaam bij een bekende fabrikant van huishoudelijke apparaten, daarnaast ben ik diaken binnen de GKv Almkerk-Werkendam. Begin 2013 ben ik lid geworden van de steunfractie van de ChristenUnie. Ik wil graag de politiek van dichtbij volgen om een betere samenwerking tussen kerk en politiek te realiseren in bijvoorbeeld de zorg voor de zwakkeren.

Ik ben Henk schouten (55), getrouwd en heb 5 kinderen. Ik ben algemeen directeur van een bedrijf dat vleesvervangers ontwikkeld en produceert. Daarnaast ben ik ouderling (met als speciale taak het jeugdwerk) binnen de Vrije Evangelische Gemeente "De Burcht" in Sleeuwijk. Ook ben ik actief betrokken bij de interkerkelijke stichting Tienerfriends. Ik vind het heel belangrijk dat het christen zijn, zijn uitwerking krijgt in alle aspecten van ons leven. Ik hoop dan ook dat de lokale politiek meer oog krijgt voor de waarde van bijvoorbeeld het christelijk kinder- en jeugdwerk.

Mijn naam is Gonneke Dekker-Maaskant, 36 jaar en woonachtig in Werkendam. Ik ben getrouwd met René, we hebben 3 dochters in de leeftijd van 3 tot 8 jaar. Ik ben werkzaam als teammanager bij Trema Kinderopvang. Op zondag gaan we als gezin naar de Vrije Evangelische Gemeente "De Burcht" in Sleeuwijk.  Door werk en privé kom ik in aanraking met de verschillende dorpskernen in Gemeente Werkendam ik vind het belangrijk om goed zorg te dragen voor de mensen die er leven met oog voor de unieke identiteiten van elke kern.

Ik ben Frank Plaisier, 67 jaar en getrouwd met Irene. Wij hebben 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Wij behoren tot de Hervormde gemeente Dussen–Hank waar wij beiden actief zijn in het kerkenwerk. Irene in de HVD en ik als ouderling. De ChristenUnie is voor mij DE partij met een christelijk – sociaal geluid.

Ik ben Arnold van Ooijen, 49 jaar en sinds 2005 directeur van basisschool het Baken in Werkendam. Ik ben bijna 20 jaar getrouwd en heb 4 kinderen. In het dagelijks leven vind ik het een mooie taak om in ons gezin, in de Hervormde wijkgemeente en op mijn werk bezig te zijn met Gods plan voor deze wereld. De ChristenUnie is mijn partij omdat die partij het programma heeft dat gegrond is op Gods woord en haar normen en waarden uitdraagt. De ChristenUnie werkt in de praktijk aan het gestalte geven van zorg en liefde voor mensen.